Quyết định 1185/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo Đề án số hoá tư liệu về hoạt động ngành Tư pháp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 1185/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ soạn thảo Đề án số hóa, lưu trữ điện tử hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp phục vụ công tác truyền thông

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

n cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-BTP ngày 09/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Đề án số hóa, lưu trữ điện tử hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp phục vụ công tác truyền thông, gồm các thành viên sau:

1.  Bà Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng;

2. Ông Trần Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tổ phó;

3. Ông Đỗ Quang Trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

4. Ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Tùng Phong, Phó Trưởng phòng Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ, Thành viên;

6. Ông Phạm Văn Huấn, Chuyên viên Ban thư ký, Văn phòng Bộ, Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Thành viên;

8. Bà Đào Thị Thu Thủy, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Bộ, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Xuân Anh, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Bộ, Thành viên;

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo

1. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án số hóa, lưu trữ điện tử hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp phục vụ công tác truyền thông.

2. Thành viên Tổ soạn thảo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ soạn thảo và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ soạn thảo.

3. Tổ soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Kinh phí phục vụ xây dựng Đề án số hóa, lưu trữ điện tử hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp phục vụ công tác truyền thông được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3; ,

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP (TT).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1185/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án số hoá, lưu trữ điện tử hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp phục vụ công tác truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1185/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 22/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!