Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 12/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

 

 

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên Quốc lộ 2 và Dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 70; dự Lễ mừng công hoàn thành phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc của tỉnh Lào Cai và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Cùng đi có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và một số đề nghị của tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, các đại biểu cùng dự, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, giao thông đi lại khó khăn. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia.

Năm 2007, tốc độ tăng trưởng GDP đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước (đạt 14%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp trong GDP (nông, lâm nghiệp đạt 31,1%, công nghiệp và xây dựng đạt 29,5%, dịch vụ đạt 39,4%); GDP bình quân đầu người đạt 6,5 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.400 tỷ đồng (hoàn thành trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2010); tỷ lệ giảm nghèo đạt 5%; văn hoá, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, các chính sách tôn giáo, dân tộc và phòng chống các tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; an ninh biên giới được giữ vững. Đặc biệt, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới phía Bắc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc giữa biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên phạm vi quản lý của tỉnh.

Tuy nhiên, Lào Cai vẫn là tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, GDP bình quân đầu người mới bằng 50% so với bình quân chung của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao (26,33%), cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, vùng cao còn nhiều khó khăn, nhất là giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, trạm y tế, trụ sở làm việc của chính quyền cấp xã; chất lượng nguồn lao động còn thấp, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do vẫn còn xảy ra.

II. Về nhiệm vụ năm 2008:

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua và lợi thế về tài nguyên khoáng sản, về phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, có đội ngũ cán bộ tỉnh đoàn kết, năng động và sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai cần phấn đấu quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 của tỉnh đã đề ra. Tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về phát triển kinh tế: phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện thu hút đầu tư, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

2. Về công tác xoá đói giảm nghèo: phải làm quyết liệt hơn, tập trung ưu tiên giải quyết cho vùng khó khăn, vùng biên giới, cho đối tượng chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn để giảm nghèo nhanh hơn.

3. Về xây dựng cơ sở hạ tầng: cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cho chủ đầu tư đúng thời gian quy định; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu kịp thời tháo gỡ, giải quyết ách tắc trong quá trình thực hiện dự án, công trình không để chậm tiến độ.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

5. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới; tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, lao động, ma tuý qua biên giới; nắm chắc các đối tượng nghiện hút ma tuý, mại dâm, HIV để tổ chức cai nghiện, học tập, lao động, đào tạo nghề và đưa họ nhanh chóng trở về với cộng đồng.

III. Về một số đề nghị của Tỉnh:

1. Về điều chỉnh tăng mức thuế tài nguyên: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ có mục tiêu đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới cần ở mức cao hơn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Về Quy chế khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại Kim Thành, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về đầu tư mạng truyền tải điện: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai làm việc cụ thể với Bộ Công Thương để giải quyết. Trường hợp vượt thầm quyền, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về bổ sung Khu công nghiệp luyện kim - hoá chất Tằng Loỏng quy mô 700 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020: đồng ý về nguyên tắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

6. Về cho phép xây dựng sân bay Lào Cai trước năm 2010: đồng ý về nguyên tắc, Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kêu gọi đầu tư theo quy định hiện hành.

7. Về ưu tiên bố trí tăng mức hỗ trợ ngân sách cho xây dựng đô thị Lào Cai thành đô thị trung tâm vùng, trung tâm kinh tế tổng hợp theo Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020 (tại Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ): Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

8. Về việc thu phí môi trường, huy động vốn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp trên địa bàn: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: khôi phục, cải tạo Quốc lộ 70; đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; đầu tư nâng cấp đường sắt Hà Nội - Lào Cai:

a) Bộ Giao thông vận tải bàn giao sớm công tác đền bù, tái định cư và giải phóng mặt bằng cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội để thực hiện, không để chậm tiến độ các dự án trên.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh giá một số vật tư do trượt giá quá lớn của các dự án trên Quốc lộ 2 và Dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 70 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội cần tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn cho chủ đầu tư và nhà thầu đúng thời gian quy định; chủ động, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án trên.

d) Đồng ý chủ trương bổ sung nguồn vốn còn thiếu để thi công đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 70 nhằm hoàn thiện dự án thành phần 2 (thuộc Dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 70) và bổ sung hạng mục khu tái định cư, đường vào khu tái định cư của Dự án đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 70 và xây dựng cầu Hạ Hòa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn cho tỉnh Phú Thọ để thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ.

đ) Đồng ý chủ trương đầu tư cầu Đồng Luận qua sông Đà trên tuyến đường nối Quốc lộ 32A với đường Láng-hoà Lạc. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây chỉ đạo lập dự án, trình duyệt theo quy định hiện hành. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn cho dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

- Tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND: Lào Cai,

  Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nội;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương,

  Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,

  các Vụ: TH, KTTH, CN, VX, NC;

- Lưu: Văn thư, ĐP (5). Cg (75b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Văn Trọng Lý

thuộc tính Thông báo 12/TB-VPCP

Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 12/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/01/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

tải Thông báo 12/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi