Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Long An

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------
Số: 16/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Long An, ngày 07 tháng 12 năm 2015
 
 
 
Thời gian qua, du lịch Long An từng bước tăng trưởng theo chiều hướng đi lên góp phần tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, du lịch phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và thiếu bền vững. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế, sức cạnh tranh thấp, nguồn nhân lực du lịch còn thiếu và yếu. Những hạn chế trên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và UBND tỉnh chưa kịp thời, quyết liệt, hiệu quả; quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong quản lý, hỗ trợ phát triển du lịch còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ.
Để phát huy những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, sự phát triển bền vững của du lịch Long An gắn chặt với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc; thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu:
Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 và Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 23/10/2015.
Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An tổ chức rà soát các khu, điểm du lịch, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm trật tự kỷ cương, văn minh lịch sự, tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
a) Tăng cường quản lý giá cả
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu đề xuất các biện pháp chế tài xử phạt các hành vi gian lận, không niêm yết giá công khai và không bán đúng theo giá niêm yết, nâng giá bất hợp lý, ép giá, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm;
- Phối hợp liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật;
- Phổ biến cho các Ban quản lý, chủ các khu, điểm du lịch phải công khai số điện thoại và thành lập bộ phận chức năng có trách nhiệm trực 24/24 giờ để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch và các vấn đề phát sinh; lập sổ theo dõi thống kê các sự việc đã xử lý để rút kinh nghiệm và báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra khi được yêu cầu;
- Xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật mọi hành vi vi phạm đối với các doanh nghiệp lữ hành không thực hiện đúng chương trình du lịch theo hợp đồng đã ký kết, bảo đảm chất lượng dịch vụ.
b) Bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, ăn xin, lợi dụng, chèn ép, lừa đảo gây phiền hà cho khách du lịch, các đối tượng có hành vi gây mất an toàn tính mạng, tài sản du khách;
- Phát động phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch; phát động phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên, niềm nở với khách du lịch”; các khu di tích lịch sử - văn hóa; khu, điểm du lịch bố trí thuyết minh viên nhằm hướng dẫn, hỗ trợ du khách;
- Phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý không để người ăn xin lang thang ở các khu, điểm du lịch. Đối với người có hoàn cảnh khó khăn, tập trung bố trí về nơi quy định và có biện pháp hỗ trợ phù hợp; xử lý triệt để tình trạng giả danh người ăn xin, gây phiền hà cho khách du lịch.
c) Bảo đảm vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm
- Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh, môi trường khu vực chế biến và phục vụ khách. Ở các khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các khu phố trung tâm ẩm thực; tại các khu, điểm du lịch, các điểm dừng chân, các trạm xăng cần phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh đường phố, lòng đường, hè đường; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường;
- Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào chung tay cải thiện môi trường tại nơi công cộng; giữ gìn vệ sinh chung; đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm quy định về vệ sinh, môi trường.
d) Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trên tinh thần huy động mạnh mẽ sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch; tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xúc tiến du lịch gắn với việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Long An; lập bộ phận thông tin du lịch của Trung tâm Xúc tiến du lịch, nhằm phối hợp giải quyết những khiếu nại, phàn nàn và hỗ trợ khách du lịch.
đ) Tăng cường quản lý di tích lịch sử - văn hóa, gắn việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch.
e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; chỉ đạo, tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các địa phương, nhất là vào thời điểm lễ hội, ngày lễ tết, tháng cao điểm, tập trung tại các bến xe, khu, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch.
- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22/7/2009 về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; tổ chức bồi dưỡng kiến thức giao tiếp, ứng xử với khách du lịch cho nhân viên xuất nhập cảnh, cảnh sát giao thông.
- Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài lợi dụng du lịch nhập cảnh Việt Nam hoạt động trái pháp luật, lừa đảo, thao túng, ép giá, gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch Việt Nam.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh triển khai việc đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực, mở rộng việc cấp thị thực tại cửa khẩu và sớm triển khai cấp thị thực điện tử; tạo thuận lợi về thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch; phát động phong trào ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng taxi, các phương tiện vận tải khách kinh doanh không phép hoặc không đúng giấy phép, không niêm yết giá và thu cước không theo giá đã niêm yết.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện an ninh, an toàn cho khách du lịch tại mục 2b của Chỉ thị này.
- Chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.
- Chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ vận tải hành khách đường bộ, bảo đảm an toàn cho người và hành lý.
- Tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông rõ ràng, phù hợp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch.
- Chỉ đạo các bến xe tăng cường các phương tiện kỹ thuật, thông tin, hỗ trợ nhân lực bảo đảm môi trường du lịch.
- Hướng dẫn đơn vị quản lý giao thông có phương án lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tăng cường kiểm tra đăng kiểm các loại phương tiện phục vụ khách du lịch.
- Rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tăng cường việc tiếp cận phương tiện được an toàn, thuận lợi, bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông.
- Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch khác kinh doanh không phép hoặc không đúng giấy phép, không niêm yết giá và thu cước không theo giá đã niêm yết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay, bao che để chủ taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch khác kinh doanh không phép trên địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, bán hàng tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm dừng chân trên các tuyến du lịch thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, hàng hóa đảm bảo chất lượng, chống gian lận thương mại, bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, thẩm định công nhận nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các trạm dừng chân, trạm xăng dầu trên các tuyến đường phục vụ khách du lịch theo quy định. Phối hợp quản lý giá cả tại các khu, điểm du lịch tại mục 2a của Chỉ thị này.
- Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc phòng chống dịch bệnh.
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu, điểm du lịch, điểm dừng chân, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Phối hợp tổ chức kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu, điểm du lịch thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại mục 2c của Chỉ thị này.
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các điểm dừng chân, các trạm xăng triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.
- Phối hợp tổ chức kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các khu, điểm du lịch thực hiện đúng quy định về vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chất thải, bảo đảm vệ sinh khu vực chế biến và phục vụ khách. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện vệ sinh môi trường tại mục 2c của Chỉ thị này.
8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi về thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống kê thông tin khách du lịch qua lại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn quản lý, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm trật tự kỷ cương, văn minh lịch sự; tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm tại mục 2a, 2b, 2c của Chỉ thị này. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tình trạng vi phạm xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc cho khách du lịch.
- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tình trạng vi phạm xảy ra trên địa bàn và lĩnh vực quản lý, gây bức xúc cho khách du lịch.
Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị và các vấn đề phát sinh cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh theo quy định.
- Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Long An phân công thành viên định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh.
Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.
 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phát triển du lịch;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An, Đài PTTH Long An;
- Phòng NC (TH-KT-VX-NC-DT;)
- Lưu: VT, SVHTTDL, M.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nhanh

thuộc tính Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:16/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Thị Nhanh
Ngày ban hành:07/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi