Chỉ thị 66/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------
Số: 66/2015/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2015
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC
CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 
 
Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo và đã ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác cát sỏi trên các lòng sông, cụ thể: Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh kèm theo Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời quản lý khai thác cát, sỏi ở lòng sông theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Do vậy, công tác quản lý khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, mất an toàn trật tự ở địa phương, là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn đê điều, cầu cống, người và tài sản, cản trở giao thông đường thủy nội địa, gây khó khăn cho công tác quản lý; hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để khai thác; công tác quản lý của một số địa phương còn buông lỏng, chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quan chức năng nơi có tuyến sông giáp ranh giữa các xã, các huyện chưa chặt chẽ và thường xuyên.
Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
a) Chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Khoáng sản chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra giao thông đường thủy, Thanh tra Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật.
b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định sau cấp phép; trường hợp các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi thực hiện không đúng theo Giấy phép khai thác, tham mưu UBND tỉnh, đình chỉ và thu hồi Giấy phép khai thác.
c) Tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và tổ chức thẩm định, phê duyệt trữ lượng, chất lượng cát, sỏi lòng sông theo quy định của Luật khoáng sản và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh.
a) Chỉ đạo Thanh tra Giao thông đường thủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện sử dụng phương tiện không đúng mục đích và các phương tiện tham gia vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
c) Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương rà soát, tổ chức cắm các biển báo hiệu, biển hướng dẫn, biển các khu vực cấm, tạm cấm khai thác cát, sỏi... trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi tỉnh quản lý theo quy định. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất.
a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy và Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng khai thác trái phép cát, sỏi trên sông; kết hợp với Thanh tra Giao thông đường thủy, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, cố tình vi phạm, vi phạm có hệ thống, đã áp dụng mức cao xử phạt hành chính thì đề xuất xử lý hình sự.
b) Thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhất là những nơi thường xảy ra hiện tượng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên lòng sông. Xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân cán bộ chiến sỹ được phân công tại địa bàn xảy ra vi phạm về khai thác cát, sỏi.
c) Thiết lập và công khai rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh về vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi lòng sông để chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nhằm xử lý, giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm.
a) Tăng cường việc tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép.
b) Tuyên truyền giáo dục nhân dân và các chủ phương tiện nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 và Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 và Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
c) Chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trong địa bàn quản lý.
d) Chủ trì, khảo sát quy hoạch các bến bãi tập kết và kinh doanh cát, sỏi đảm bảo phù hợp với quy hoạch dân cư, đô thị.
e) Thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi và các bãi tập kết cát sỏi. Nơi nào để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép và các bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương phải chịu trách nhiệm. Thực hiện, đề xuất các biện pháp chế tài (cắt điện, cắt nước, xử phạt) đối với các trường hợp vi phạm quy hoạch bến bãi tập kết trá hình dưới mọi hình thức.
11. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này có hiệu quả, đạt kết quả; định kỳ đến cuối quý II và quý IV hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
- Phó Th
tướng - Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ Công an (đ báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- TVTU; TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UB Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài PTTH t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TN.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

thuộc tính Chỉ thị 66/2015/CT-UBND

Chỉ thị 66/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:66/2015/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành:05/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi