Toàn bộ Biểu mẫu, Mẫu đơn, Mẫu Hợp đồng các lĩnh vực

Lọc bài viết theo:

Mẫu Thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình 29/05/2020

Trong nhiều trường hợp khi tiến hành sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, người dân phải gửi mẫu Thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình cho cá nhân/cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu Giấy xác nhận nhân thân để đi máy bay mới nhất hiện nay 28/05/2020

Nếu không có các giấy tờ tùy thân theo quy định, hàng khách đi chuyến bay nội địa có thể sử dụng mẫu Giấy xác nhận nhân thân để đi máy bay.

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính chuẩn quy định hiện hành 25/05/2020

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính hiện nay đang áp dụng được quy định tại Mẫu Biên bản số 01 ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/Đ-CP.

Mẫu Quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh phương tiện vi phạm 22/05/2020

Hiện nay, mẫu Quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh phương tiện vi phạm được ban hành kèm theo Nghị định số 31/2020/NĐ-CP.

Mẫu Đơn tố cáo đúng chuẩn và hướng dẫn cách viết 19/05/2020

Tố cáo là việc cá nhân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Người tố cáo cần sử dụng mẫu Đơn tố cáo đúng chuẩn về hình thức và đầy đủ về nội dung.

Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc (mẫu chi tiết và mẫu đơn giản) 18/05/2020

Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc thường sử dụng trong các doanh nghiệp để người quản lý “nắm” được chất lượng, khối lượng công việc của nhân viên mình.

Mẫu Đơn xin xác nhận thông tin, xác nhận công tác, mất giấy tờ 15/05/2020

Đơn xin xác nhận là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan, doanh nghiệp… xác nhận sự kiện, thông tin nào đó. Hiện nay, có rất nhiều mẫu Đơn xin xác nhận như xác nhận thông tin cá nhân, xác nhận mất giấy tờ, xác nhận là sinh viên… để phục vụ các mục đích khác nhau.

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chuẩn Nghị định 97 13/05/2020

Khi có hành vi vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt. Vậy, mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chuẩn Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hình thức như thế nào?

Mẫu Đơn đặt hàng file word và file exel doanh nghiệp thường sử dụng 11/05/2020

Đơn đặt hàng (tiếng anh là Purchase order hay PO) là văn bản thường dùng trong các doanh nghiệp. Dù là đặt hàng văn phòng phẩm hay đặt hàng nguyên vật liệu sản xuất… các doanh nghiệp cũng cần có mẫu Đơn đặt hàng cho riêng doanh nghiệp mình.

4 mẫu Báo cáo phổ biến người lao động thường sử dụng 08/05/2020

Mẫu Báo cáo là một trong những biểu mẫu người lao động trong các doanh nghiệp thường sử dụng như báo cáo công việc, báo cáo kết quả kinh doanh…

Mẫu Công văn đúng chuẩn theo Nghị định 30 về công tác văn thư 06/05/2020

Công văn là một trong các văn bản hành chính được quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định này cũng đã ban hành mẫu Công văn chuẩn để các cơ quan, đơn vị có cơ sở áp dụng thống nhất.

Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 05/05/2020

Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh hiện nay được quy định tại Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 09/01/2019.

Mẫu Hợp đồng kinh tế thông dụng, chính xác nhất hiện hành 2020 04/05/2020

Mẫu Hợp đồng kinh tế hiện nay được sử dụng vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, với sự cập nhật liên tục của pháp luật, không phải đơn vị nào cũng sở hữu một bản Hợp đồng kinh tế có căn cứ pháp luật được cập nhật mới và chính xác.

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 29/04/2020

Hiện nay, mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III-3 Thông tư 02/2019/T-BKHĐT.

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc và các thông tin liên quan 28/04/2020

Hợp đồng nguyên tắc là loại hợp đồng mang tính chất định hướng, không quy định chi tiết. Vì thế, trong nhiều giao dịch, các bên sẽ sử dụng mẫu Hợp đồng nguyên tắc thay cho Hợp đồng kinh tế thông thường.

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT 27/04/2020

Hiện nay, mẫu Thông báo về việc hủy mẫu con dấu được quy định tại Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Toàn bộ 14 biểu mẫu để hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19 27/04/2020

Những người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ phải làm Đơn đề nghị hỗ trợ hoặc doanh nghiệp/chính quyền địa phương phải lập Danh sách người đủ điều kiện hưởng làm cơ sở để nhận hỗ trợ. Dưới đây là toàn bộ 14 mẫu hồ sơ hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19.

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh 24/04/2020

Hiện nay, mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II -13 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

3 mẫu Thông báo cơ quan, doanh nghiệp thường sử dụng 22/04/2020

Thông báo là loại văn bản được sử dụng thường xuyên trong các cơ quan, doanh nghiệp. Dưới đây là 03 mẫu Thông báo thường được sử dụng, tuy ngắn gọn nhưng bao hàm hầu như đầy đủ nội dung cần có.

Mẫu kê khai cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 21/04/2020

Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội đã ban hành biểu mẫu để các doanh nghiệp kê khai đối tượng thuộc diện hỗ trợ.