Một số mẫu Giấy xác nhận mới nhất hiện nay

Mẫu Giấy xác nhận là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan, doanh nghiệp… xác nhận sự kiện, thông tin nào đó. Hiện nay, có rất nhiều mẫu Giấy xác nhận như xác nhận thông tin cá nhân, xác nhận mất giấy tờ, xác nhận là sinh viên… để phục vụ các mục đích khác nhau.

1. Giấy xác nhận là gì?

Giấy xác nhận đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tuy nhiên, hiện nay, trong các văn bản pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể nào về loại giấy tờ này, mặc dù, biểu mẫu này vẫn đang được sử dụng phổ biến.

Giấy xác nhận là biểu mẫu cá nhân, người dân... gửi cho cơ quan, đơn vị nào đó để xác nhận một nội dung đã hoặc đang xảy ra tại đó.

Hiện nay, có rất nhiều mẫu Giấy xác nhận được dùng trong đời sống, công việc như mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, mẫu Giấy xác nhận hộ khẩu, mẫu Giấy xác nhận nhân thân, mẫu Giấy xác nhận lương, mẫu Giấy xác nhận thông tin cá nhân...

Tùy thuộc vào mục đích cũng như nội dung mà người xin xác nhận cần sử dụng mẫu Giấy xác nhận khác nhau.

Các biểu mẫu này đều cần có Quốc hiệu và tiêu ngữ, sau đó đến kính gửi người xác nhận nội dung, thông tin; nội dung xin xác nhận; thông tin của người xin xác nhận và mục đích xin xác nhận...

mau giay xac nhan 

2. Một số mẫu Giấy xác nhận thường dùng

2.1 Mẫu Giấy xác nhận thông tin cá nhân

Dán ảnh 3x4

(đóng dấu giáp lai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):.................................... Nam, Nữ............

Tên gọi khác: .................................... Sinh ngày...................................................

Nguyên quán: .............................................................................

Dân tộc.................. Tôn giáo..........................................

Nơi đăng ký thường trú: ...............................................................

Sổ hộ khẩu số:...........................................................................

Số CMND/CCCD:.............................................................

Nơi đăng ký tạm trú:....................................................................

Họ tên cha:....................................................................................

Họ tên mẹ:.......................................................................

Nay tôi đề nghị Công an Phường (xã, thị trấn).......................................

Xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh để ………………………………

 TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ
Xác nhận

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật

Ngày ….. tháng ….. năm 20…….
Người tự khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.2 Mẫu Giấy xác nhận công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi : ………………………………….……………

Tôi tên là: ………………………………….……………

Trình độ chuyên môn: ………………………………….

Đã công tác tại: ………………………………….………

Lĩnh vực công tác: ………………………………………

Thời gian công tác: ………………………………………

Nhận xét trong quá trình công tác:            ………………………………………

Tôi làm đơn này xin xác nhận để.........................................................

XÁC NHẬN

…..…………………..………………

…..…………………..………………

…..…………………..………………

………,ngày……tháng ….năm……

 Người làm đơn

2.3 Mẫu Đơn xin xác nhận mất giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………….

Tôi là:………………………….…………. Sinh ngày: …………….

CMND số: ……………….Ngày cấp: …/…/……  Nơi cấp ……….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Do đó, tôi làm đơn này để xin phía cơ quan xác nhận các thông tin của tôi nêu trên và việc tôi bị mất các giấy tờ trên và đang trong thời gian chờ kết quả cấp lại là sự thật.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận ......……………….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. 4 Mẫu Giấy xác nhận thực tập

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:………… ….......…………………………………………….

Mã số sinh viên: ………………………....…..……..………………..

Trường: .............................................. Lớp: .............................................

Khoa:……………....………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày ...../...../...... đến ngày ...../....../......

Công việc được giao: ....................................................................................

Thuộc Phòng/Nhóm: ........................................................................................

Người hướng dẫn: ....................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Thực hiện nội quy làm việc

Thái độ thực tập

Ý thức kỷ luật

Tác phong

Kiến thức chuyên môn

Khả năng hoàn thành công việc

Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc

Tính năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung

................., ngày ..... tháng .... năm.....

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.5 Mẫu Giấy xác nhận thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Họ và tên:..................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................

Số CMND:...............................................................................

Hiện đang làm việc tại:.............................................................

Địa chỉ công ty:.........................................................................

Điện thoại:..............................................................................

Bộ phận:.......................................... Chức vụ:...........................................................

Hợp đồng lao động   : o Thời vụ      o Thời hạn 1 năm  o Thời hạn 2 năm

                                    o Thời hạn 3 năm         o Không xác định thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......

Ngày vào làm việc: 20/09/......

Mức lương chính: ....................... VNĐ/ tháng             Trước thuế o  Sau thuế o

Thu nhập khác: ........................... VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

............, ngày.....tháng....năm.....

Xác nhận của công ty

Ký và ghi rõ họ tên

2.6 Mẫu Giấy xác nhận công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Căn cứ vào Biên bản giao nhận hàng hóa;

Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20.., tại địa chỉ …………..…., chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty …………………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: Công ty ……………………

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Cùng nhau xác nhận về công nợ, cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: ……………. đồng (Theo Biên bản ….. ngày... tháng … năm ...)

Số phát sinh trong kỳ:………………

Số tiền bên A đã thanh toán: ……………………….. đồng

Tính đến ngày… tháng … năm … bên A còn nợ bên B số tiền là: ……………..  đồng

Bằng chữ: ………………………………….

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là một số mẫu Giấy xác nhậnmẫu Đơn xin xác nhận mới và chuẩn nhất. Nếu còn thắc mắc, hãy gọi 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục