Tăng giảm font chữ:

Mẫu Công văn chuẩn Nghị định 30 và một số mẫu phổ biến

Công văn là một trong các văn bản hành chính được quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định này cũng đã ban hành mẫu Công văn chuẩn để các cơ quan, đơn vị có cơ sở áp dụng thống nhất.

Mẫu Công văn đúng chuẩn theo Nghị định 30

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

___________________

Số: …/...3…-…4

V/v ……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

5…, ngày ... tháng ... năm …  

                                             Kính gửi:

- …………………………..;

- …………………………..;

…………… …… ……… ……… …….7…… ……… …………………… ………… ……… ……… ………… … ……… ………… …………… …………… ……… ………… …………… ……… ……… …………… ……… ……… ………… ……… ………… ……… ………………/.

 

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...8...9

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ và tên

_____________________________________________________________________

……… ……… ………… ………… ……..10………… ……… ………… ……

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu nội dung công văn.

7 Nội dung công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

Một số yêu cầu khi soạn thảo Công văn theo Nghị định 30

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ;

- Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

- Số, ký hiệu của văn bản;

- Địa danh và thời gian ban hành văn bản;

- Tên loại và trích yếu nội dung văn bản;

- Nội dung văn bản;

- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;

- Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức;

- Nơi nhận.

Ký hiệu Công văn phải bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh ban hành Công văn và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc lĩnh vực được giải quyết.

Trích yếu nội dung Công văn trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng; đặt canh giữa dưới số và ký hiệu văn bản, cách dòng 6pt với số và ký hiệu văn bản.

Nơi nhận Công văn được quy định như sau:

- Phần thứ nhất bao gồm từ “Kính gửi”, sau đó là tên các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc;

- Phần thứ hai bao gồm từ “Nơi nhận”, phía dưới là từ “Như trên”, tiếp theo là tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận văn bản.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thường sử dụng mẫu Công văn để: đề nghị; trả lời; đôn đốc, chấn chỉnh, nhắc nhở; giải thích; thông báo; giải trình; cam kết; báo cáo… Nhìn chung, các loại Công văn này đều sử dụng mẫu Công văn tại Nghị định 30, tùy thuộc vào mục đích của Công văn mà trình bày nội dung phù hợp.

Mẫu Công văn áp dụng bắt buộc đối với cơ quan Nhà nước, tuy nhiên, các danh nghiệp, cá nhân cũng nên sử dụng theo mẫu này để việc áp dụng được thống nhất.

 
mau cong van
Mẫu Công văn chuẩn theo Nghị định 30 (Ảnh minh họa)
 

Một số mẫu Công văn phổ biến khác
 

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Đơn vị: ........................
Địa chỉ: .......................
.

Mẫu số: 04c-TT

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ........ tháng ....... năm ........

Họ và tên người đề nghị: ......................................................

Số giấy giới thiệu, CMND:...................................................

Bộ phận công tác:..................................................................

Số tiền đề nghị thanh toán:................................................

Bằng chữ:............................................................................

Hình thức thanh toán:

Thời hạn thanh toán:............................ /............ /...........

Tên dự án/hợp đồng: .................................................

Mã dự án:......................................................................

Trả cho đơn vị:..............................................................

Số tài khoản:.............................................................

Tại Ngân hàng:.................................................................

Nội dung thanh toán:.......................................................

Kèm theo ...........................................................chứng từ.

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI ĐỀ  NGHỊ

Mẫu Công văn đề nghị giảm giá thuê mặt bằng do Covid-19

TÊN CÔNG TY

————

Số:……./CV

(V/v: Đề nghị miễn giảm thanh toán tiền thuê
địa điểm kinh doanh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————— 

………, ngày……tháng…..năm……..

Kính gửi:………………………………………(Bên cho thuê)

(Địa chỉ:…………………………………….)

            Trước hết Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty/quý vị trong việc thực hiện những nội dung của hợp đồng thuê mặt bằng số……. đã ký kết giữa hai bên. Công ty chúng tôi luôn mong muốn gắn bó, hợp tác lâu dài với quý công ty/quý vị để có một địa điểm kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, địa điểm kinh doanh nằm vùng dịch do đó quá trình sản xuất, kinh doanh của chúng tôi bị đình trệ và thiệt hại nặng nề về tài sản.

 (Liệt kê những lý do mà bạn/công ty đang gánh chịu, để làm cơ sở xét duyệt đơn sớm)

Nay tôi làm đơn này xin được hỗ trợ giảm tiền thuê văn phòng/thuê nhà, vậy chúng tôi đề nghị ……….. xem xét và giải quyết cho tôi để giúp đỡ chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Xin chân thành cảm ơn.

 

…. ngày… tháng…. năm …..

GIÁM ĐỐC

Ký tên (đóng dấu nếu có)

Trên đây là mẫu Công văn chuẩn Nghị định 30 và một số mẫu thường dùng cho người dân tham khảo. Nếu còn thắc mắc về biểu mẫu này, vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.
 


 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu