Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh, sinh viên các cấp học

Đơn xin học hè được lập nhằm mục đích để đăng ký học thêm hè tại trường dành cho học sinh, sinh viên. Mẫu đơn này có thể do học sinh tự viết hoặc phụ huynh chuẩn bị để gửi cho nhà trường.

Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh mầm non

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/02/don-xin-hoc-he-mam-non_0206150029.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: BGH trường ...........................................

Tên tôi là: ...............................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:

Con tôi tên là: .................................. Học sinh lớp:.......................

Vì lý do gia đình không có người trông và chăm sóc con, gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học hè tại trường ................... trong thời gian ............. để tạo điều kiện củng cố thêm những kỹ năng rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới của con.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học hè và của nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                               ............, ngày.........tháng.........năm..........
Người làm đơn
                                                           
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/02/don-xin-hoc-he-tieu-hoc_0206150029.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: BGH trường …………………..

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ….

Tên tôi là: ……………………………………………..………

Là phụ huynh của em: ………………………………………..

Học sinh lớp: .......................................................…………

Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con - em gia đình tôi có nhu cầu cho con đi học thêm hè để ôn tập và nâng cao kiến thức.

Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học.

Khi được tham gia học hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa cháu đến trường và đón cháu về.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
............, ngày.........tháng.........năm..........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh, sinh viên các cấp học
Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh, sinh viên các cấp học (Ảnh minh họa)

Đơn xin học hè cho học sinh trung học phổ thông (học sinh tự viết)

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/02/don-xin-hoc-he-thpt_0206150029.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÈ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ...........................................

Tên em là ......................................... Học sinh lớp ..................

Trường ......................................................................................

Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học học hè bồi dưỡng, củng cố kiến thức các môn học năm học vừa qua. Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng để củng cố và nâng cao kiến thức.

Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học lớp bồi dưỡng kiến thức hè.

Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!
..........., ngày.........tháng.........năm..........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học hè cho sinh viên

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/02/don-xin-hoc-he-daia-hoc_0206150029.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC HÈ

Kính gửi:

- Phòng Đào tạo ………………………………..;

- Bộ môn …………………………………………

Tên em là: ……………………………Mã sinh viên: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………

Lớp: …………………...………... Khóa: ……. Khoa: …………………....

Ngành: ………………………………………………………………………

Chuyên ngành: ………………………………..…………………………..

Điện thoại: …………………………………… Email: ……………………

Số CMTND: ……………… Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:………

Đại diện cho …… sinh viên (có danh sách kèm theo), em làm đơn này kính đề nghị Bộ môn ….., Phòng Đào tạo đại học mở lớp:

Học phần …………………………… Mã học phần………………….

Vào thời gian ………………………………………..........................

Lý do xin mở lớp: ………………………………………………………

Kính mong Bộ môn …………………………………., Phòng Đào tạo Đại học xem xét.

Em xin chân thành cảm ơn!
                                                          ...........,ngày............. tháng............năm .......

Ý kiến của lãnh đạo Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Phòng Đào tạo Đại học

>> Sẽ bỏ kiểm tra 1 tiết đối với học sinh THCS và THPT

Đánh giá bài viết:
(4 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch chuẩn Thông tư 15

Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch chuẩn Thông tư 15

Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch chuẩn Thông tư 15

Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BTP (bị sửa đổi bởi Công văn số 1288/HTQTCT-HT) dùng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.