Mẫu Tờ khai đăng ký lại khai tử chi tiết và chính xác nhất

Trong một số trường hợp, việc khai tử có thể được đăng ký lại thay vì xin trích lục. Người có yêu cầu điền vào Tờ khai đăng ký lại khai tử ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu Tờ khai đăng ký lại khai tử


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/01/dang-ky-lai-khai-tu_0106153028.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

Kính gửi: (1)..........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .................................................................

Nơi cư trú: (2)..................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3) ..........................................................................................

Quan hệ với người đã chết: .............................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ...............................................................  Giới tính: ...........................

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................

Dân tộc: ................................................................  Quốc tịch: ................

Nơi cư trú cuối cùng: (2) ............................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .....................................................................................

Đã chết vào lúc: ....... giờ .......  phút, ngày .....  tháng ...........  năm .........

Nơi chết: ....................................................................................................

Nguyên nhân chết: .....................................................................................

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4).............................. do................

.................................................  cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

Đã đăng ký khai tử tại: (5) …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm

Theo Trích lục khai tử số: (6) …………………………………………………

Lý do đăng ký lại: ........................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ................................. , ngày ......  tháng .....  năm ...........

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

............................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

Mẫu Tờ khai đăng ký lại khai tử chi tiết và chính xác nhất
Mẫu Tờ khai đăng ký lại khai tử chi tiết và chính xác nhất (Ảnh minh họa)

Khi nào được đăng ký lại khai tử?

Theo hướng dẫn tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, nếu việc khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

>> Hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký khai tử chi tiết nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Dưới đây là mẫu Báo cáo theo quy định mới nhất hiện nay.