bất động sản

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 06/09/2019

Đây là nội dung chính của Công văn 3360/TCT-PC được Tổng cục Thuế ban hành ngày 23/8/2019 vừa qua về việc xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ mua bán bất động sản.

Quý 3/2019: Hoàn thành sửa đổi tiêu chuẩn xây dựng condotel 24/04/2019

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị 11/CT-TTg mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản 2020 22/02/2019

Chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác. Việc chuyển nhượng phải bảo đảm yêu cầu: Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; không làm thay đổi nội dung của dự án; bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Loạt chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản 2018 28/02/2018

Năm 2018 sẽ chứng kiến nhiều chính sách, quy định mới tác động đến thị trường bất động sản, trong đó có việc siết chặt nguồn vốn tín dụng, được chuyển nhượng tài sản bảo đảm là dự án bất động sản để xử lý nợ xấu…