Quyết định 661/QĐ-UBDT 2017 Nội quy phòng cháy và chữa cháy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 661/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (PCCC)
---------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001 và có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực ngày 01/7/2014;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy;
Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này:
1. Nội quy phòng cháy chữa cháy.
2. Nội quy, quy định sử dụng điện.
3. Nội quy phòng cháy kho vật tư, tài liệu lưu trữ cơ quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT (để biết);
- Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 - Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội;
- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Cổng thông tin điện tử của UBDT;
- Lưu: VT, QTBV (03).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng
 
 
NỘI QUY
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN; PHÒNG CHÁY KHO VẬT TƯ VÀ TÀI LIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 661/QĐ-UBDT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan, Ủy ban Dân tộc ban hành nội quy, quy định phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện và thiết bị điện, phòng cháy kho vật tư và tài liệu như sau:
I. PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên trong Ủy ban, kể cả những người khách đến liên hệ công tác.
2. Cấm đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.
3. Cấm câu, mắc, sử dụng điện và thiết bị điện tùy tiện. Hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, máy điều hòa nhiệt độ, quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.
Không:
- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.
- Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.
- Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện.
- Để xăng dầu, chất dễ cháy trong phòng làm việc.
- Sử dụng bếp điện bằng dây mai so trong phòng làm việc.
4. Sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.
5. Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang.
6. Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.
7. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm sẽ tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
II. SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ủy ban Dân tộc phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Khi đi ra ngoài hoặc trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.
2. Không được đấu nối, làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện khi chiếu sáng, ổ cắm hoặc dùng thêm thiết bị điện có công suất lớn phải báo cáo cho Lãnh đạo Văn phòng để bố trí thợ điện sửa chữa.
3. Cấm câu, mắc, sử dụng điện tùy tiện. Hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt hệ thống đèn, máy điều hòa nhiệt độ, quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.
4. Khi sử dụng hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cáo ngay cho Văn phòng qua (Phòng Quản trị - Bảo vệ) bố trí thợ điện đến sửa chữa.
III. PHÒNG CHÁY KHO VẬT TƯ VÀ TÀI LIỆU
1. Cấm dùng lửa hút thuốc, thắp hương thờ cúng, đun bếp kể cả bếp điện trong và xung quanh khu vực kho. Những người không có trách nhiệm không được vào kho khi chưa có ý kiến của Chánh văn phòng.
2. Vật tư hàng hóa trong kho phải để gọn gàng thành từng lô riêng biệt, cách xa đường dây dẫn điện, bảng điện, bóng điện ít nhất 0,5 m.
3. Cấm thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện. Hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa, thay thế.
4. Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên được kiểm tra, lau chùi, bảo quản, cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác.
5. Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hóa vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.
Trên đây là nội quy, quy định phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện và thiết bị điện, phòng cháy kho vật tư và tài liệu của Ủy ban Dân tộc, Cán bộ công chức, viên chức và người lao động phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xảy ra cháy nổ tùy theo mức độ thiệt hại nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành./.
 

thuộc tính Quyết định 661/QĐ-UBDT

Quyết định 661/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy (PCCC)
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:661/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng
Ngày ban hành:07/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 661/QĐ-UBDT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi