Quyết định 1291/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1291/QĐ-TTg

Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1291/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:26/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy

Ngày 26/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thành phần Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ; các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đại diện các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam;…

Bên cạnh đó, Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1291/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1291/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các thành viên Hội đồng:

- Đại diện lãnh đạo các bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông.

- Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

- Đại diện các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Các ủy viên phản biện:

(1) PGS.TS, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an;

(2) Ông Vũ Quang Các - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(3) PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến - nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng.

c) Các bộ, cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng, gửi danh sách về cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 31 tháng 10 năm 2022.

2. Cơ quan thường trực Hội đồng:

- Cơ quan thường trực Hội đồng là Bộ Công an.

- Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Công an, các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: CA, KH&ĐT, XD, TC, TN&MT, QP, CT, NN&PTNN, GTVT, TT&TT;
- UBND các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh;
- Các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Các ủy viên phản biện;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, NC (2b).

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi