Thông tư 34/2021/TT-BYT tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực thiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 34/2021/TT-BYT

Thông tư 34/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2021/TT-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thanh tra chuyên ngành y tế không được cho người khác mượn thẻ để sử dụng

Ngày 31/12/2021, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực thiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế.

Theo đó, trang phục của từng chức danh lãnh đạo và công chức thanh tra chuyên ngành y tế được thực hiện như sau:

Thứ nhất, người đứng đầu cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục như Chánh Thanh tra Bộ. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục như Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Thứ hai, Trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành y tế thuộc cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục như Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ. Phó trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành y tế thuộc cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế và người đứng đầu cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ….

Lưu ý, công chức thanh tra chuyên ngành y tế không được sử dụng thẻ vào mục đích cá nhân, sử dụng thẻ khi không thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sử dụng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Xem chi tiết Thông tư 34/2021/TT-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, TRANG PHỤC VÀ THẺ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

__________

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế (sau đây gọi tắt là công chức thanh tra chuyên ngành y tế) của Tổng cục, Cục thuộc Bộ Y tế và Chi cục thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành y tế (sau đây gọi tắt là cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với công chức thanh tra chuyên ngành y tế, thủ trưởng các cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Chương II
TIÊU CHUẨN CỦA CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ
Điều 3. Tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành y tế
Công chức thanh tra chuyên ngành y tế phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên đối với người đã công tác tại cơ quan thanh tra nhà nước hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành y tế thuộc lĩnh vực được phân công thực hiện nhiệm vụ.
Điều 4. Phân công công chức đủ tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế
1. Công chức thuộc biên chế của cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 Thông tư này được thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế bằng văn bản theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế chịu trách nhiệm về việc bảo đảm tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc thẩm quyền quản lý.
Chương III
TRANG PHỤC CỦA CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ
Điều 5. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế
1. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước và quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Trang phục của từng chức danh lãnh đạo và công chức thanh tra chuyên ngành y tế được thực hiện như sau:
a) Người đứng đầu cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục như Chánh Thanh tra Bộ.
Cấp phó của người đứng đầu cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục như Phó Chánh Thanh tra Bộ.
b) Trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành y tế thuộc cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế được cấp trang phục như Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ.
Phó trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành y tế thuộc cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế và người đứng đầu cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ.
Cấp phó của người đứng đầu cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như Phó Chánh Thanh tra Sở.
c) Trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ nhưng ít hơn một vạch ngang bằng kim loại trên cầu vai.
Phó trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế được cấp trang phục như đối với Trưởng bộ phận tham mưu về thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế nhưng ít hơn một sao ngang bằng kim loại trên cầu vai.
d) Công chức thanh tra chuyên ngành y tế không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cấp trang phục như thanh tra viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Điều 6. Chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với công chức thanh tra chuyên ngành y tế
1. Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục đối với công chức thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP).
2. Nguyên tắc cấp phát và sử dụng trang phục đối với công chức thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế hoặc cơ quan chủ quản của cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế xem xét quyết định may sắm trang phục cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế hoặc cấp tiền cho từng cá nhân tự may sắm theo đúng quy định về tiêu chuẩn, hình thức, mẫu sắc, kiểu dáng trang phục.
3. Cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí may sắm trang phục cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP.
Chương IV
THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ
Điều 7. Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế
1. Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế (sau đây gọi tắt là thẻ) có hình chữ nhật, rộng 61mm; dài 87mm gồm phôi thẻ và màng bảo vệ. Phông chữ trình bày trên thẻ là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Thời hạn sử dụng thẻ là 05 năm kể từ ngày cấp.
2. Hình thức cấp thẻ:
a) Cấp mới thẻ khi công chức đủ tiêu chuẩn và được thủ trưởng cơ quan phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;
b) Đổi thẻ trong các trường hợp sau đây:
- Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;
- Thẻ đang sử dụng bị hư hỏng;
- Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của công chức thanh tra chuyên ngành y tế ghi trên thẻ;
- Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mẫu thẻ mới thay thế mẫu thẻ cũ.
c) Cấp lại thẻ khi thẻ bị mất do những nguyên nhân khách quan. Không được cấp lại thẻ trong trường hợp bị mất do vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này. Thẻ được cấp lại có thời hạn sử dụng và mã số thẻ như thẻ đã được cấp trước đó.
3. Không xem xét đề nghị cấp thẻ cho các trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu, từ trần, mất tích, trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.
4. Mẫu thẻ, con dấu nổi đóng trên thẻ thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 8. Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp thẻ
1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ:
a) Văn bản đề nghị kèm theo danh sách đề nghị cấp thẻ;
b) 02 ảnh công chức mặc trang phục thanh tra y tế cỡ 20mm x 30mm chụp trong vòng 6 tháng, có ghi rõ họ tên, cơ quan phía sau ảnh và trên phong bì đựng ảnh.
2. Thủ tục cấp thẻ:
a) Thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế chịu trách nhiệm về việc lập văn bản đề nghị cấp thẻ (cấp mới, cấp lại, đổi thẻ);
b) Cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ về Thanh tra Bộ Y tế (đối với cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế) hoặc về Thanh tra Sở Y tế (đối với cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế);
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Thẻ của cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế:
- Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
- Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế bao gồm:
a) Bộ trưởng Bộ Y tế cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc các cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế;
b) Giám đốc Sở Y tế cấp thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc các cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế.
Điều 9. Thu hồi thẻ
1. Thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thực hiện việc thu hồi thẻ đã cấp, cắt góc thẻ trước khi nộp và báo cáo về Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Bộ Y tế để quản lý trong các trường hợp sau đây:
a) Công chức thanh tra chuyên ngành y tế thay đổi vị trí công tác không còn được phân công làm công tác thanh tra chuyên ngành y tế, chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác hoặc nghỉ hưu, thôi việc; từ trần khi đang trong thời gian công tác;
b) Bị tòa án kết án bằng bản án hình sự có hiệu lực pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc;
c) Mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
d) Các trường hợp đổi thẻ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư này.
2. Công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trách nhiệm nộp lại thẻ cho thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế nơi công tác khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 10. Trách nhiệm của công chức thanh tra chuyên ngành y tế trong quản lý, bảo quản, sử dụng thẻ
1. Công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trách nhiệm quản lý, bảo quản thẻ, chỉ được sử dụng thẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; khi thẻ bị hỏng, bị mất phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế quản lý trực tiếp và phải giải trình lý do rõ ràng, cụ thể.
2. Không được sử dụng thẻ vào mục đích cá nhân, sử dụng thẻ khi không thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sử dụng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để sử dụng.
3. Công chức thanh tra chuyên ngành y tế sử dụng thẻ không đúng quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan Thanh tra y tế và cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế trong quản lý thẻ
1. Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, đổi thẻ; thu hồi thẻ do thủ trưởng các cơ quan thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế đề nghị và trình Bộ trưởng Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, đổi thẻ và thu hồi thẻ;
b) Lưu thẻ bị thu hồi, thẻ bị hỏng, thẻ không còn giá trị sử dụng đã được đổi Thẻ mới cùng với hồ sơ đề nghị cấp thẻ theo quy định;
c) Cung cấp phôi thẻ cho Thanh tra Sở Y tế; mở sổ theo dõi, quản lý hồ sơ cấp phôi thẻ cho Thanh tra Sở Y tế và hồ sơ cấp mới, cấp lại, đổi thẻ, thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế;
d) Quản lý thông tin dữ liệu về công chức thanh tra chuyên ngành y tế của các cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế.
2. Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, đổi thẻ, thu hồi thẻ do thủ trưởng các cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế và trình Giám đốc Sở Y tế cấp mới, cấp lại, đổi thẻ và thu hồi thẻ;
b) Lưu thẻ bị thu hồi, thẻ bị hỏng, thẻ không còn giá trị sử dụng đã được đổi thẻ mới cùng với hồ sơ đề nghị cấp thẻ theo quy định;
c) Quản lý phôi thẻ do Thanh tra Bộ Y tế cung cấp; mở sổ theo dõi và quản lý hồ sơ cấp mới, cấp lại, đổi thẻ, thu hồi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Y tế;
d) Quản lý thông tin dữ liệu về công chức thanh tra chuyên ngành y tế của các cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế; tổng hợp, báo cáo về Thanh tra Bộ Y tế.
3. Cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế có trách nhiệm:
Đề nghị việc cấp thẻ theo quy định tại Thông tư này và phát thẻ cho công chức thanh tra chuyên ngành y tế; thực hiện việc thu hồi thẻ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.
Điều 12. Kinh phí cấp thẻ
1. Kinh phí in phôi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế cho toàn ngành y tế được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Y tế, do Thanh tra Bộ Y tế căn cứ nhu cầu thực tế đề xuất hàng năm.
2. Kinh phí in thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Trung ương, địa phương được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Y tế, Sở Y tế, do Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế căn cứ nhu cầu thực tế đề xuất hằng năm.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.
2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:
a) Thông tư số 39/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế;
b) Quyết định số 715/QĐ-BYT ngày 03 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định mã số thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế.
Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp
1. Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế đã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn sử dụng hoặc có thể được đổi thẻ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư này.
2. Trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 hoặc công chức thanh tra chuyên ngành y tế có thể được cấp mới trang phục từ ngày Thông tư này có hiệu lực tùy theo điều kiện thực tế.
Điều 15. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành y tế, công chức thanh tra chuyên ngành y tế và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Thanh tra Bộ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn
phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản
QPPL);
- Các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Chi cục: An toàn vệ sinh thực phẩm, Dân
số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

PHỤ LỤC I

MẪU VĂN BẢN VỀ PHÂN CÔNG CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ VÀ CẤP THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư s 34/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Mẫu số 01

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:    /QĐ-……

….,ngày…tháng…năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

____________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra y tế;

Căn cứ Thông tư số     /2021/TT-BYT ngày    tháng    năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Căn cứ………………………………………………………………………….

Xét đề nghị của……………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 3. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các ông/bà………… và các công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ……………..
- Lưu: VT,…………...;

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-….. , ngày    tháng      năm 20... của………………….. )

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị (Vụ/phòng thuộc tổng cục/cục/chi cục)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 02

MẪU QUYẾT ĐỊNH CẤP THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:    /QĐ-……

…,ngày…tháng…năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp mới, cấp lại, đổi thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế

___________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra y tế;

Căn cứ Thông tư số      /2021/TT-BYT ngày    tháng    năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Căn cứ.……………………………………………………………………….

Xét đề nghị của………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp mới, cấp lại, đổi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế cho công chức đủ tiêu chuẩn (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Người được cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng thẻ theo quy định tại Thông tư số …………./2021/TT-BYT ngày…… tháng .... năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ/Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Bộ/Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng cơ quan có công chức được cấp thẻ và công chức được cấp thẻ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Lưu: VT, ....

BỘ TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI, CẤP LẠI, ĐỔI THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
(Kèm theo Công văn số: ... ngày... tháng... năm 20... của……………………. )

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Tên ngạch công chức hiện giữ và số ngạch

Chức vụ

Chứng nhận nghiệp vụ thanh tra/TTCN

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

Cấp mới/Cấp lại/Đổi thẻ

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Công chức đầu mối được giao nhiệm vụ liên quan tới cấp thẻ:

- Ông/bà:

- Chức vụ:

- Số điện thoại:

- Email:

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐƯỢC CẤP MỚI, CẤP LẠI, ĐỔI THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TẠI..............
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-…. ngày     tháng    năm 20... của………………………… )

TT

Họ và Tên

Số thẻ

Ghi chú

1

 

 

Cấp mới/Cấp lại/Đổi thẻ

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Công chức đầu mối được giao nhiệm vụ có liên quan tới cấp thẻ:

- Ông/bà:

- Chức vụ:

- Số điện thoại:

- Email:

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

PHỤ LỤC II

MẪU THẺ, CON DẤU NỔI ĐÓNG TRÊN THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

A. Mẫu Thẻ

1, Thẻ gồm 2 mặt:

a) Mặt trước; Theo mẫu tại Hình 1 Phụ lục này.

Dòng trên ghi Quốc hiệu Việt Nam “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Giữa mặt thẻ là Quốc huy Việt Nam.

- Dòng dưới cùng ghi THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA.

b) Mặt sau: Theo mẫu tại Hình 2 Phụ lục này.

Nền là hoa văn màu hồng tươi tạo thành các tia sáng lan tỏa từ tâm ra xung quanh.

 giữa có biểu tượng ngành thanh tra, in bóng mờ, đường kính 20mm; Thông tin trên mặt sau của thẻ bao gồm:

- Góc trên bên trái có chữ: BỘ Y TẾ”/“SỞ Y TẾ……….

- Từ góc trên bên trái (cách 10mm) đến góc dưới bên phải là gạch chéo màu đỏ rộng 6mm.

- Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

- Tiêu ngữ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

- Phía bên trái tiêu ngữ có biểu trưng ngành thanh tra.

- Dòng chữ: “THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ.

- Mã số thẻ, bao gồm phần chữ và phần số.

- Họ và tên.

- Cơ quan.

- Địa danh (Cấp tỉnh).

- Ngày, tháng, năm cấp thẻ.

- BỘ TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC.

- Chữ ký và họ tên của Bộ trưởng Bộ Y tế/Giám đốc Sở Y tế.

- Dấu của Bộ Y tế/Sở Y tế.

Ảnh chân dung của người dược cấp thẻ; cỡ ảnh: 2cm x 3cm.

- Hạn sử dụng thẻ.

2. Thẻ được ép nhựa bảo vệ bên ngoài.

3. Mã số Thẻ.

3.1. Tại Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:

a) Mã số thẻ: Thẻ có mã số chung là A23.

b) Số thứ tự thẻ: Số thứ tự thẻ bao gồm tên viết tắt của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, tiếp theo số thẻ có 03 số, bắt đầu từ 001.

Cụ thể mã số thẻ và cách ghi số thứ tự thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

3.2. Tại các Chi cục thuộc Sở Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:

a)  số thẻ: Thẻ có mà số chung là A23 và có thêm mã số của tỉnh, thành phố theo quy định tại Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV ngày 30 tháng 8 năm 2005 và Văn bản số 910/BNV-CCVC ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ.

b) Số thứ tự thẻ: Số thứ tự thẻ bao gồm tên viết tắt của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế, tiếp theo là số thứ tự. Thẻ có 03 số, bắt đầu từ 001.

Cụ thể mã số thẻ và cách ghi số thứ tự thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tại Chi cục thuộc Sở Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

B. Con dấu nổi trên thẻ

1. Con dấu nổi trên thẻ như mẫu con dấu của Bộ Y tế/Sở Y tế, đường kính 18 mm.

2. Con dấu nổi được sử dụng để đóng vào góc dưới bên phải ảnh chân dung người được cấp thẻ.

3. Việc quản lý và sử dụng con dấu nổi được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hình 1: Mặt trước

Thông tư 34/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Ghi chú:

(1) cờ chữ 9, chữ đậm, màu chữ vàng nhạt được in trên nền màu đỏ.

(2) cỡ chữ 12, chữ in hoa đậm, màu chữ vàng.

Hình 2 a: Mặt sau thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Thông tư 34/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Ghi chú:

(1) Chữ in hoa đậm có gạch chân, cỡ chữ 9.

(2) Gạch chéo màu đỏ rộng 6mm.

(3) Chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 8;

(4) Chữ in thường, đậm, cỡ chữ 8, có gạch chân.

(5) Biểu trưng ngành thanh tra;

(6) Chữ in hoa, cỡ chữ 9;

(7) Chữ in hoa, cỡ chữ 9;

(8) Chữ in thường, cỡ chữ 9;

(9) Chữ in thường, cỡ chữ 9;

(10) Chữ in nghiêng, cỡ chữ 9;

(11) Chữ in hoa, cỡ chữ 8.

(12) Chữ in đậm, cỡ chữ 9;

(13) Hạn sử dụng: Chữ in thường, cỡ chữ 7.

Hình 2 b: Mặt sau Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành y tế tại Chi cục thuộc Sở Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Thông tư 34/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Ghi chú:

(1) Chữ in hoa đậm có gạch chân, cỡ chữ 9, phần dấu “…” ở phía dưới của chữ “SỞ Y TẾ” ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(2) Gạch chéo màu đỏ rộng 6mm.

(3) Chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 8;

(4) Chữ in thường, đậm, cỡ chữ 8,  gạch chân.

(5) Biểu trưng ngành thanh tra;

(6) Chữ in hoa, cỡ chữ 9;

(7) Chữ in hoa, cỡ chữ 9;

(8) Chữ in thường, cỡ chữ 9;

(9) Chữ in thường, cỡ chữ 9;

(10) Chữ in nghiêng, cỡ chữ 9;

(11) Chữ in hoa, cỡ chữ 8.

(12) Chữ in đậm, cỡ chữ 9;

(13) Hạn sử dụng: Chữ in thường, cỡ chữ 7.

PHỤ LỤC III

MÃ SỐ THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ TẠI TỔNG CỤC DÂN SỐ VÀ CÁC CỤC THUỘC BỘ Y TẾ ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Tổng cục Dân số

: A23-DS + STT

2. Cục An toàn thực phẩm

: A23-ATTP + STT

3. Cục Quản lý dược

: A23-QLD + STT

4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh

: A23-KCB + STT

5. Cục Quản lý môi trường y tế

: A23-MTYT + STT

6. Cục Y tế dự phòng

A23-YTDP + STT

 

Ghi chú: Phần “STT” ghi theo số thứ tự được cấp cho từng người của Tổng cục Dân số và các Cục thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, số thứ tự được bắt đầu từ 001  riêng biệt cho từng Tổng cục, Cục.

PHỤ LỤC IV

MÃ SỐ THẺ CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TẠI CÁC CHI CỤC THUỘC SỞ Y TẾ ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Chi cục Dân s - Kế hoạch hóa gia đình

1

Thành phố Hà Nội

A23-T01-ATTP + STT

A23-T01-DS + STT

2

Thành phố Hồ Chí Minh

A23-T02-ATTP + STT

A23-T02-DS + STT

3

Thành phố Hải Phòng

A23-T03-ATTP + STT

A23-T03-DS + STT

4

Thành phố Đà Nẵng

A23-T04-ATTP + STT

A23'T04-DS + STT

5

Thành phố Cần Thơ

A23-T05-ATTP + STT

A23-T05-DS + STT

6

Tỉnh Hà Giang

A23-T06-ATTP + STT

A23-T06-DS + STT

7

Tỉnh Cao Bằng

A23-T07-ATTP + STT

A23-T07-DS + STT

8

Tỉnh Lai Châu

A23-T08-ATTP + STT

A23-T08-DS + STT

9

Tỉnh Lào Cai

A23-T09-ATTP + STT

A23-T09-DS + STT

10

Tỉnh Tuyên Quang

A23-T10-ATTP + STT

A23-T10-DS + STT

11

Tỉnh Lạng Sơn

A23-T11-ATTP + STT

A23-T11-DS + STT

12

Tỉnh Thái Nguyên

A23-T12-ATTP + STT

A23-T12-DS + STT

13

Tỉnh Yên Bái

A23-T13-ATTP + STT

A23-T13-DS + STT

14

Tỉnh Sơn La

A23-T14-ATTP + STT

A23-T14-DS + STT

15

Tỉnh Phú Thọ

A23-T15-ATTP + STT

A23-T15-DS + STT

16

Tỉnh Quảng Ninh

A23-T16-ATTP + STT

A23-T16-DS + STT

17

Tỉnh Bắc Giang

A23-T17-ATTP + STT

A23-T17-DS + STT

18

Tỉnh Hải Dương

A23-T18-ATTP + STT

A23-T18-DS + STT

19

Tỉnh Hòa Bình

A23-T19-ATTP + STT

A23-T19-DS + STT

20

Tỉnh Nam Định

A23-T20-ATTP + STT

A23-T20-DS + STT

21

Tỉnh Thái Bình

A23-T22-ATTP + STT

A23-T22-DS + STT

22

Tỉnh Thanh Hóa

A23-T22-ATTP + STT

A23-T22-DS + STT

23

Tỉnh Ninh Bình

A23-T23-ATTP+ STT

A23-T23-DS + STT

24

Tỉnh Nghệ An

A23-T24-ATTP + STT

A23-T24-DS + STT

25

Tỉnh Hà Tĩnh

A23-T25-ATTP + STT

A23-T25-DS + STT

26

Tỉnh Quảng Bình

A23-T26-ATTP + STT

A23-T26-DS + STT

27

Tỉnh Quảng Trị

A23-T27-ATTP + STT

A23-T27-DS + STT

28

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

A23-T28-ATTP + STT

A23-T28-DS + STT

29

Tỉnh Quảng Nam

A23-T29-ATTP + STT

A23-T29-DS + STT

30

Tỉnh Quảng Ngãi

A23-T30-ATTP + STT

A23-T30-DS + STT

31

Tỉnh Kon Tum

A23-T31-ATTP + STT

A23-T31-DS + STT

32

Tỉnh Bình Định

A23-T32-ATTP + STT

A23-T32-DS + STT

33

Tỉnh Gia Lai

A23-T33-ATTP + STT

A23-T33-DS + STT

34

Tỉnh Phú Yên

A23-T34-ATTP + STT

A23-T34-DS + STT

35

Tỉnh Đắk Lk

A23-T35-ATTP + STT

A23-T35-DS + STT

36

Tỉnh Khánh Hòa

A23-T36-ATTP + STT

A23-T36-DS + STT

37

Tỉnh Lâm Đồng

A23-T37-ATTP + STT

A23-T37-DS + STT

38

Tỉnh Bình Dương

A23-T38-ATTP + STT

A23-T38-DS + STT

39

Tỉnh Ninh Thuận

A23-T39-ATTP + STT

A23-T39-DS + STT

40

Tỉnh Tây Ninh

A23-T40-ATTP + STT

A23-T40-DS + STT

41

Tỉnh Bình Thuận

A23-T41-ATTP + STT

A23-T41-DS + STT

42

Tỉnh Đồng Nai

A23-T42-ATTP + STT

A23-T42-DS + STT

43

Tỉnh Long An

A23-T43-ATTP + STT

A23-T43-DS + STT

44

Tỉnh Đồng Tháp

A23-T44-ATTP + STT

A23-T44-DS + STT

45

Tỉnh An Giang

A23-T45-ATTP + STT

A23-T45-DS + STT

46

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

A23-T46-ATTP + STT

A23-T46-DS + STT

47

Tỉnh Tiền Giang

A23-T47-ATTP + STT

A23-T47-DS + STT

48

Tỉnh Kiên Giang

A23-T48-ATTP + STT

A23-T48-DS + STT

49

Tỉnh Hậu Giang

A23-T49-ATTP + STT

A23-T49-DS + STT

50

Tỉnh Bến Tre

A23-T50-ATTP + STT

A23-T50-DS + STT

51

Tỉnh Vĩnh Long

A23-T51-ATTP + STT

A23-T51-DS + STT

52

Tỉnh Trà Vinh

A23-T52-ATTP + STT

A23-T52-DS + STT

53

Tỉnh Sóc Trăng

A23-T53-ATTP + STT

A23-T53-DS + STT

54

Tỉnh Cà Mau

A23-T54-ATTP + STT

A23-T54-DS + STT

55

Tỉnh Bắc Kạn

A23-T55-ATTP + STT

A23-T55-DS + STT

56

Tỉnh Vĩnh Phúc

A23-T56-ATTP + STT

A23-T56-DS + STT

57

Tỉnh Bắc Ninh

A23-T57-ATTP + STT

A23-T57-DS + STT

58

Tỉnh Hưng Yên

A23-T58-ATTP + STT

A23-T58-DS + STT

59

Tỉnh Hà Nam

A23-T59-ATTP + STT

A23-T59-DS + STT

60

Tỉnh Bình Phước

A23-T60-ATTP + STT

A23-T60-DS + STT

61

Tỉnh Bạc Liêu

A23-T61-ATTP + STT

A23-T61-DS + STT

62

Tỉnh Điện Biên

A23-T62-ATTP + STT

A23-T62-DS + STT

63

Tỉnh Đắk Nông

A23-T63-ATTP + STT

A23-T63-DS + STT

 

            Ghi chú: Phần “STT” ghi theo số thứ tự được cấp cho từng người của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Phần chữ được viết tắt là “ATTP”) và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Phần chữ được viết tắt là “DS”). Số thứ tự được bắt đầu từ 001 và riêng biệt cho từng Chi cục.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi