Thông tư 11/2019/TT-BYT bồi dưỡng phương pháp dạy học lâm sàng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 11/2019/TT-BYT

Thông tư 11/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11/2019/TT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:17/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giảng viên bồi dưỡng phải có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 05 năm

Ngày 17/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2019/TT-BYT quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo đó, giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành phải có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng ít nhất 05 năm. Mặt khác, giảng viên bồi dưỡng cũng phải có trình độ đại học chuyên ngành thuộc khối ngành sức khỏe và có chứng chỉ phương pháp dạy học hoặc đã dạy môn Phương pháp giảng dạy đại học ít nhất 05 năm trong khối ngành sức khỏe.

Việc bồi dưỡng được tiến hành trong 40 tiết học, bao gồm các nội dung: Khái quát về dạy - học lâm sàng và nội dung thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành; Dạy - học theo mục tiêu và dựa trên năng lực; Các kỹ năng cần có của người giảng dạy thực hành; Lượng giá, đánh giá lâm sàng; Phương pháp dạy học lâm sàng có hoặc không có sự tham gia của người bệnh…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

Thông tư này hướng dẫn Nghị định 111/2017/NĐ-CP

Xem chi tiết Thông tư 11/2019/TT-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 11/2019/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian, hình thức bồi dưỡng và việc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dạy - học lâm sàng là dạy - học cho học sinh, sinh viên, học viên (sau đây viết tắt là người học) khối ngành sức khỏe phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề của người bệnh (khám bệnh, tư vấn, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa trên các bằng chứng y học.
2. Cơ sở bồi dưỡng người giảng dạy thực hành là các cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư này.
Điều 3. Yêu cầu đối với giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành
1. Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành trong khối ngành sức khỏe.
2. Có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng tối thiểu 05 năm, tính đến thời điểm tham gia bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành.
3. Có chứng chỉ phương pháp dạy - học (Nghiệp vụ sư phạm và Sư phạm y học cơ bản hoặc phương pháp sư phạm y học) hoặc đã dạy môn học Phương pháp giảng dạy đại học trong khối ngành sức khỏe từ 05 năm trở lên.
Điều 4. Nội dung bồi dưỡng
1. Khái quát về dạy - học lâm sàng và nội dung thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành theo ngành, chuyên ngành khối ngành sức khỏe.
2. Dạy - học theo mục tiêu và dạy - học dựa trên năng lực.
3. Các kỹ năng cần có của người giảng dạy thực hành.
4. Phương pháp dạy - học lâm sàng có sự tham gia của người bệnh và không có sự tham gia của người bệnh.
5. Lượng giá, đánh giá lâm sàng.
6. Xây dựng kế hoạch bài dạy - học lâm sàng và giám sát học lâm sàng.
Điều 5. Thời gian và hình thức bồi dưỡng
1. Thời gian bồi dưỡng: 40 tiết học
2. Hình thức bồi dưỡng: Tập trung
Điều 6. Chương trình và tài liệu bồi dưỡng
1. Trên cơ sở nội dung bồi dưỡng quy định tại Điều 4 Thông tư này, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
2. Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành xây dựng, thẩm định và ban hành tài liệu đào tạo trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng đã được Bộ Y tế ban hành trước khi tổ chức bồi dưỡng.
Điều 7. Cấp Chứng chỉ
1. Người học được cơ sở bồi dưỡng cấp Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng và đạt yêu cầu của khóa học.
2. Mẫu Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Việc quản lý, sử dụng phôi và chứng chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Kinh phí bồi dưỡng
Kinh phí bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.
Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
1. Người có một trong các chứng chỉ dưới đây trước ngày Thông tư này có hiệu lực được công nhận tương đương với Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe:
a) Giảng viên của các cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe đã có chứng chỉ “Sư phạm Y học cơ bản” hoặc “Phương pháp sư phạm y học” mà trong chương trình đào tạo đã có nội dung về phương pháp dạy - học lâm sàng theo Chương trình được Bộ Y tế ban hành và do các cơ sở được Bộ Y tế công nhận đào tạo.
b) Các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là giảng viên thỉnh giảng có kinh nghiệm giảng dạy từ 05 năm và kinh nghiệm lâm sàng từ 03 năm liên tục trở lên và đã có chứng chỉ “Sư phạm y học cơ bản” hoặc “Phương pháp sư phạm y học” mà trong chương trình đào tạo có nội dung về phương pháp dạy - học lâm sàng.
c) Giảng viên đã có chứng chỉ “Phương pháp dạy - học lâm sàng” (40 tiết) theo chương trình do Bộ Y tế ban hành tại Công văn số 689/BYT-K2ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2012.
d) Giảng viên đã có chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe” mà trong chương trình đào tạo đã có nội dung về phương pháp dạy - học lâm sàng.
2. Đối với các cơ sở đào tạo đang thực hiện các chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ quy định tại điểm a, điểm d Khoản 1 Điều này được tiếp tục thực hiện và được công nhận tương đương với Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe cho đến khi Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này được Bộ Y tế ban hành.
Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
b) Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình bồi dưỡng theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
2. Cơ sở bồi dưỡng người giảng dạy thực hành có trách nhiệm:
a) Bảo đảm nguồn lực để tổ chức việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư này.
b) Phối hợp với cơ sở thực hành để triển khai kế hoạch bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành.
c) Báo cáo về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) định kỳ tháng 12 hằng năm về kết quả các khóa bồi dưỡng, số khóa học, số lượng người học, số lượng chứng chỉ đã cấp, công tác tổ chức quản lý đào tạo.
3. Cơ sở thực hành có trách nhiệm:
a) Phối hợp với cơ sở bồi dưỡng người giảng dạy thực hành triển khai kế hoạch bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành theo quy định tại Thông tư này.
b) Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người giảng dạy thực hành tham gia khóa bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng.
Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, C
ng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở Y t
ế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y t
ế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y t
ế;
- Lưu: VT, K2ĐT(5), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

PHỤ LỤC

MẪU CHỨNG CHỈ PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
(Ban hành kèm theo Thông tư số  /2019/TT-BYT ngày  tháng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CP TRÊN TRỰC TIẾP
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /CC-(1)

 

CHỨNG CHỈ

Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Cấp cho ông/bà: .............................................................................................

Sinh ngày: ......................................................................................................

Nơi sinh: .........................................................................................................

Đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Thời gian học: Từ ngày …..tháng.....năm 20….., đến ngày……tháng….. năm 20...

Tổng số: 40 tiết học (bằng chữ: Bn mươi tiết học).

 

PHỤ TRÁCH KHÓA HỌC
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

(2), ngày…..tháng…..năm 20...

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Mã cơ sở đào tạo.

(2) Địa danh nơi cơ sở đào tạo có trụ sở.

Kích thước chứng chỉ: 19 x 27 cm - kh ngang.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi