Quyết định 5238/QĐ-BYT Định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn khám chữa bệnh, hội chẩn từ xa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
______

Số: 5238/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn, khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Thông tư 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa.

Điều 2. Định mức nhân lực ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tạm thời tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký thực hiện hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử BYT;
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trường Sơn

 

 

 

 

ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC ÁP DỤNG TẠM THỜI TRONG TƯ VẤN KHÁM, CHỮA BỆNH, HỘI CHẨN TỪ XA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5238/QĐ-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2020)

 

1. Tư vấn sức khỏe từ xa (tư vấn đa khoa): 2 bác sĩ, điều dưỡng

2. Khám, chữa bệnh từ xa giữa bác sỹ và người bệnh mạn tính (theo nguyên lý y học gia đình): 2 bác sĩ, điều dưỡng

3. Khám, chữa bệnh ban đầu từ xa giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến dưới: 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 CNTT

4. Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa: : 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 CNTT

5. Hội chẩn tư vấn huyết học, truyền máu, vi sinh, miễn dịch, giải phẫu bệnh: 2 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 CNTT

6. Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa: hội chẩn liên viện tuyến trên, tuyến dưới (theo từng chuyên khoa)

STT

Tên chuyên khoa

Số lượng tối đa chủ tọa, chuyên gia

Số lượng tối đa cán bộ y tế ( thư ký, điều dưỡng)

Số cán bộ hành chính, công nghệ thông tin

1

Hồi sức cấp cứu và Chống độc

5

3

2

2

Nội khoa

5

3

2

3

Nhi khoa

5

3

2

4

Lao

4

3

2

5

Da liễu

4

3

2

6

Tâm thần

4

3

2

7

Nội tiết

4

3

2

8

Y học cổ truyền

4

3

2

9

Gây mê hồi sức

5

3

2

10

Ngoại khoa

5

3

2

11

Bỏng

5

3

2

12

Ung bướu

5

3

2

13

Phụ sản

5

3

2

14

Mắt

4

3

2

15

Tai mũi họng

4

3

2

16

Răng hàm mặt

4

3

2

17

Phục hồi chức năng

4

3

2

18

Điện quang

4

3

2

19

Y học hạt nhân

4

3

2

20

Nội soi chẩn đoán, can thiệp

4

3

2

21

Thăm dò chức năng

4

3

2

22

Huyết học – truyền máu

5

3

2

23

GPB và TB bệnh học

4

3

2

24

Vi phẫu

4

3

2

25

Phẫu thuật nội soi

4

3

2

 

 

7. Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa

STT

Tên chuyên khoa

Số lượng tối đa chủ tọa, chuyên gia

Số lượng tối đa cán bộ y tế ( thư ký, điều dưỡng)

Số cán bộ hành chính, công nghệ thông tin

1

Nhi khoa

4

3

2

2

Da liễu

4

3

2

3

Nội tiết

4

3

2

4

Ngoại khoa

5

3

2

5

Bỏng

4

3

2

6

Ung bướu

5

3

2

7

Phụ sản

5

3

2

8

Mắt

4

3

2

9

Tai mũi họng

4

3

2

10

Răng hàm mặt

4

3

2

11

Vi phẫu

4

3

2

12

Phẫu thuật nội soi

4

3

2

 

 

8. Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, sinh hoạt khoa học từ xa: theo quy định hiện hành về đào tạo lại, đào tạo liên tục.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5238/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5238/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 16/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!