Quyết định 4926/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Mẫu biên bản khám giám định

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 4926/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MẪU BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục 2 Mẫu biên bản khám giám định ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Liên Bộ Y tế - Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện như sau:
1. Phần chữ ký của các thành viên Hội đồng đã in là:

Ủy viên

Ủy viên thường trực

Chủ tịch Hội đồng

Nay sửa lại là:

Phó Chủ tịch/Ủy viên
Chính sách

Ủy viên thường trực

Chủ tịch Hội đồng

2. Phụ lục 2 mới Mẫu biên bản khám giám định được ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Giám định y khoa các cấp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

Mẫu biên bản khám giám định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4926/QĐ-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA……1……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số:………/GĐYK-KT

……2……, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Hội đồng Giám định y khoa…………………………………….

Họp ngày……tháng……năm……… để khám giám định, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật đối với:

Ông (bà):…………………………………………Năm sinh.............................................

Nguyên quán:...............................................................................................................

Trú quán:......................................................................................................................

Theo Giấy giới thiệu số:…………………………ngày……tháng……năm.....................

của ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:....................................................................

huyện/quận:……………………………………tỉnh/thành phố:.......................................

Tình trạng bệnh, tật và sức khỏe theo giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Kết quả khám hiện tại

Kết luận

Căn cứ Bảng quy định về tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB3 ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội, tập thể Hội đồng Giám định y khoa

quyết định:

Ông(bà): ......................................................................................................................

- Dạng khuyết tật:.........................................................................................................

- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật/khuyết tật là:.................................................. %

- Mức độ khuyết tật:......................................................................................................

Phó Chủ tịch/Ủy viên
chính sách

Ủy viên thường trực

Chủ tịch Hội đồng

_______________

1 Tên Hội đồng Giám định y khoa

2 Địa danh

3 Khi Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB được thay thế bởi một Thông tư khác thì căn cứ vào những quy định của Thông tư đó để xác định dạng tật và tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật/ khuyết tật.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4926/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Mẫu biên bản khám giám định
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4926/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 26/11/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!