Quyết định 4350/QĐ-BYT phân công hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung bị mưa lũ 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 4350/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỖ TRỢ Y TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG ĐANG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, LŨ NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ vào Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 6765/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-BYT ngày 06/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020.

(có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ với Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố để cử các tổ, đội; tổ chức trực ban; duy trì lực lượng cơ động; dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện về cấp cứu y tế, vệ sinh môi trường và sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương trong vùng. Thực hiện các chính sách, tài chính theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai.

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế) chủ trì, phối hợp với Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn (để b/c);
- Ban chỉ đạo TƯ về PCTT (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN BYT;
- UBND các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&DS;
- Lưu: VT, KHTC1.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

DANH SÁCH

CÁC BỆNH VIỆN, VIỆN THAM GIA NHIỆM VỤ HỖ TRỢ Y TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG ĐANG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA LŨ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-BYT ngày   /   /2020 của Bộ Y tế)

 

I. Công tác khám chữa bệnh:

1. Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh;

2. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình;

3. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị;

4. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế;

5. Bệnh viện C Đà Nẵng hỗ trợ cho Thành phố Đà Nẵng;

6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam;

II. Công tác phòng, chống dịch

1. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình;

2. Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế;

3. Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

 

 

thuộc tính Quyết định 4350/QĐ-BYT

Quyết định 4350/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4350/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:19/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

06 Bệnh viện hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa, lũ

Ngày 19/10/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4350/QĐ-BYT về việc phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020, cụ thể:

Trước hết, công tác khám chữa bệnh giao cho: Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế; Bệnh viện C Đà Nẵng hỗ trợ cho Thành phố Đà Nẵng; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam.

Tiếp theo, công tác phòng, chống dịch giao cho: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình; Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/10/2020.

Xem chi tiết Quyết định4350/QĐ-BYT tại đây

tải Quyết định 4350/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi