Quyết định 1986/QĐ-BYT 2023 cơ cấu tổ chức Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1986/QĐ-BYT

Quyết định 1986/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1986/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Hồng Lan
Ngày ban hành:28/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

Ngày 28/4/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1986/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, bao gồm: chăm sóc sức khỏe và dinh dường cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 6 tuổi; chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm khuấn và ung thư đường sinh sản…

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em gồm có:

- Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành: danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân cấp kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 6 tuối (bao gồm dinh dưỡng cộng đồng).

- Tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng các phương pháp mới, kỹ thuật mới thuộc chuyên ngành phụ sản, sức khỏe sinh sản lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ sở dừ liệu và thống kê theo dõi, báo cáo các chỉ số về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản…

3. Lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em gồm có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em về nhiệm vụ được phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1986/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 1986/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, bao gồm: chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 6 tuổi; chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, phòng chống các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con, dự phòng và điều trị vô sinh, quản lý dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản; xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, trình cấp có thẩm quyền ban hành;
2. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành: danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân cấp kỹ thuật, quy định chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 6 tuổi (bao gồm dinh dưỡng cộng đồng); chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, phòng chống các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con, dự phòng và điều trị vô sinh, quản lý dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản; xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ).
3. Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan đến công tác hộ sinh và hướng dẫn tổ chức thực hiện.
4. Chỉ đạo và phối hợp với các cơ sở đào tạo liên tục để xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật; tham gia tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ.
5. Chủ trì xây dựng nội dung, biên soạn tài liệu và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ.
6. Chủ trì tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng các phương pháp mới, kỹ thuật mới thuộc chuyên ngành phụ sản, sức khỏe sinh sản lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.
7. Chủ trì tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định công nhận các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định của pháp luật và phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật về hỗ trợ sinh sản.
8. Làm đầu mối tham mưu xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức chăm sóc sức khỏe sinh sản và chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành phụ sản.
9. Hướng dẫn tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các quy định chuyên môn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ.
10. Làm đầu mối trình Bộ trưởng thành lập các Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế để xác định các sai sót chuyên môn kỹ thuật, sự cố y khoa trong thực hiện các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành phụ sản.
11. Xây dựng cơ sở dữ liệu và thống kê theo dõi, báo cáo các chỉ số về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
12. Tham gia trong việc thẩm định, cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề y và giấy phép hoạt động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản theo quy định của pháp luật.
13. Tham gia xây dựng các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và phân loại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản.
14. Tham gia việc xây dựng các danh mục thuốc sử dụng trong các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành phụ sản; tham gia kiểm tra việc kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả trong khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản.
15. Tổ chức thực hiện công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác, hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Vụ theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động
1. Lãnh đạo Vụ:
Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Biên chế:
Biên chế của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng quyết định và theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.
3. Cơ chế hoạt động:
Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em về nhiệm vụ được phân công.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Quyết định số 3959/QĐ-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi