Quyết định 158/QĐ-QLD 2023 sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 158/QĐ-QLD

Quyết định 158/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:158/QĐ-QLDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Lâm
Ngày ban hành:10/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi thông tin 33 thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ngày 10/3/2023, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định 158/QĐ-QLD về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này thông tin sửa đổi của 33 thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Cụ thể, sửa đổi thông tin dạng bào chế của thuốc Pancrezym được đăng ký bởi Công ty cổ phần dược phẩm Phong phú – Chi nhánh nhà máy Usarichpharm từ dạng viên nén sang viên nén bao phím; sửa đổi thông tin quy cách đóng gói của thuốc Prazopro 20 được đăng ký bởi Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm từ hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên sang hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên.

Ngoài ra, sửa đổi thông tin về địa chỉ sản xuất của thuốc PRUNITIL được đăng ký bởi Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa từ Đường 2 tháng 4, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thành Đường 2/4, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; sửa đổi thông tin về tiêu chuẩn chất lượng của thuốc Glimepiride 4mg từ DĐVN IV thành DĐVN V…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 158/QĐ-QLD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

__________

Số: 158/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

_________________________

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Căn cứ hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược.

 

QUYẾTĐNH:

 

Điều 1.Sửa đổi một số thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược (Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Các thông tin khác của thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Phụ lục kèm theo Quyết định này không thay đổi.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-BT. Đào Hồng Lan (đểb/c);

-TTr. Đỗ Xuân Tuyên (đểb/c);

-Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);

-Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CôngAn;

-Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải; Tổng Cục Hải quan

-Bộ Tài chính;

-Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

-Bộ Y tế: VụPC,Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;

-Viện KN thuốcTW,Viện KN thuốctP.HCM;

-Tổng Công ty Dược Việt Nam;

-Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;

-Các phòng Cục QLD:QLGT, QLKDD, QLCLT,PCTTra,

VP Cục;WebsiteCục QLD;

- Lưu: VT, ĐKT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PCỤCTRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyn Thành Lâm

 


Phụ lục

DANH MỤC CÁC THÔNG TIN SỬA ĐỔI CỦA CÁC THUỐC ĐƯỢC CẤP, GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAMBAN HÀNH KÈM THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CẤP, GIAHNGIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định s:158/QĐ-QLD ngày10 tháng03 năm 2023 của Cục Quản lý Dược)

________________________________

 

1. Quyết định số 442/QĐ-QLD ngày 05/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăngký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

1

Pancrezym

Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú - Chi nhánh nhà máy Usarichpharm

VD-30202-18

Dạng bào chế

Viên nén

Viên nén bao phim

2. Quyết định số 652/QĐ-QLD ngày 23/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hànhdanh mục 775 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy  đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

2

Prazopro20

Công ty cổ phần dược phẩm

TV.Pharm

VD-33622-19

Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 7 viên; Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp

10 vỉ x 10 viên

3

Ebrasun

Công ty TNHH Dược phẩm

Sun Rise

VD-33869-19

Tên thuốc

Ebrasun

Ebarsun

3.Quyết định số 654/QĐ-QLD ngày 21/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng kýlưu hành tại Việt Nam - Đ ợt167bổsunglần1

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

4

SaVi Toux 100

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-34580-20

Tên thuốc

SaVi Toux 100

SaVi●Toux 100

4. Quyết định số 652/QĐ-QLD ngày 21/12/2020 của Cục Quản lý Dược về việc ban hànhdanh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng kýlưu hành tại Việt Nam - Đợt 168

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

5

Betahistine dihydrochloride16

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-34724-20

Hàm lượng hoạt chất

Betahistin dihydrochlorid 8mg

Betahistin dihydrochlorid 16mg

6

Creamec

10/100

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-34729-20

Quy cách đóng gói

Hộp 3 vỉ x 10 viên, Chai

100 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 1 chai

x 100 viên

7

Unvirex 250

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-34738-20

Hoạt chất

Natri divalproat tương đươngacid valproic250mg

Natridivalproextương đươngacid valproic250mg

8

Spiramicin savi

1.5M

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-34735-20

Tên thuốc

Spiramicin savi 1.5M

SpiramycinSavi 1.5M

5. Quyết định số 383/QĐ-QLD ngày 23/06/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 99 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169 (bổ sung)

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

9

Tabised 110

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-35210-21

Hoạt chất

Dabigatran (dưới dạng

Dabigatran etexilatemesilate317.1mg) 110mg

Dabigatran etexilat 110mg (dưới dạng vi hạt dabigatran etexilat mesylat 40%)

10

Tabised 150

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-35211-21

Hoạt chất

Dabigatran (dưới dạng

Dabigatran etexilatemesilate432.4mg) 150mg

Dabigatran etexilat 150mg (dưới dạng vi hạt dabigatran etexilat mesylat 40%)

11

Tabised 75

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-35212-21

Hoạt chất

Dabigatran (dưới dạng

Dabigatran etexilatemesilate216.2mg) 75mg

Dabigatran etexilat 75mg (dưới dạng vi hạt dabigatran etexilat mesylat 40%)

6. Quyết định số 513/QĐ-QLD ngày 01/09/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 71 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăngký lưuhành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

12

SaViTenofovir

300

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-35348-21

Dạng bào chế

Viên nén bao phim

Viên nén dài bao phim

7. Quyết định số 686/QĐ-QLD ngày 30/11/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 26 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăngký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 bổ sung


STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

13

Bổ thận NLP

Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngọc Lan

VD-35530-21

Hoạt chất

Cao đặc dược liệu tương đương (Cao ban long 300mg; Viễn chí 16mg;

Đỗ trọng 24mg; Nhục thung dung 24mg;Cẩu tích 30mg; Trạch tả 30mg;

Bạch truật 36mg; Thỏ ty tử 40mg; Câu kỷ tử 40mg; Hà thủ ô đỏ 45mg; Tục đoạn 58mg; Bách hợp 60mg;

Thục địa 240mg) 300mg;

Nhung hươu 2,4mg; Nhân sâm 7,2mg; Cam thảo 5mg; Đảng sâm 24mg;

Xuyên khung 28mg; Bạch linh 40mg; Đương quy 40mg; Ba kích 60mg; Hoài sơn 76mg; Liên nhục 88mg

Cao đặc dược liệu tương đương (Cao ban long 7,2mg; Viễn chí 16mg; Đỗ trọng 24mg; Nhục thung dung 24mg;Cẩu tích 30mg; Trạch tả 30mg;Bạch truật 36mg; Thỏ ty tử 40mg; Câu kỷ tử 40mg; Hà thủ ô đỏ 45mg; Tục đoạn 58mg; Bách hợp 60mg;

Thục địa 240mg) 300mg; Nhung hươu 2,4mg; Nhân sâm 7,2mg; Cam thảo 5mg; Đảng sâm 24mg;

Xuyên khung 28mg; Bạch linh 40mg; Đương quy 40mg; Ba kích 60mg; Hoài sơn 76mg; Liên nhục 88mg

8.Quyết định số 201/QĐ-QLD ngày 20/4/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 149 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174.1

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung

đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

14

SaViPamol

Codeine

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-20811-14

Quy cách đóng gói

Hộp 4 vỉ x 4 viên; Hộp 1 tuýp x 10 viên

Hộp 4 vỉ xé x 4 viên; Hộp

1 tuýp x 10 viên

15

SaVi C 500

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-23653-15

Quy cách đóng gói

Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên

Hộp 2 túi nhôm x 5 vỉ x 10 viên

16

SaVi LosartanPlusHCT 50/12.5

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-20810-14

Quy cách đóng gói

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 01 chai 250 viên

8. Quyết định số 277/QĐ-QLD ngày 23/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 89 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 175.1

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

17

SaVi

Carvedilol

Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

 

VD-23654-15

Tên thuốc

SaVi Carvedilol

SaVi Carvedilol 6,25

9. Quyết định số 279/QĐ-QLD ngày 25/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 69 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 176

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

18

SaViRisone 35

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-24277-16

Quy cách đóng gói

Hộp 1 vỉ x 4 viên; Hộp 3 vỉ x 4 viên

Hộp 1 vỉ xé x 4 viên; Hộp 3 vỉ xé x 4 viên

10. Quyết định số 331/QĐ-QLD ngày 23/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hànhdanh mục 70 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăngký lưuhành tại Việt Nam - Đợt 177

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

19

BFS-Calci Gluconat 10%

Công ty Cổ phần Dược phẩm

CPC1 Hà Nội

VD-35666-22

Quy cách đóng gói

Hộp 2 lọ, 10 lọ, 50 lọ x

10 ml

Hộp 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ x

10ml

11.Quyết định số 527/QĐ-QLD ngày 09/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hànhdanhmục53thuốc sản xuấttrongnước được cấp giấy đăngký lưuhành tại Việt Nam-Đợt 178 bổ sung

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

20

PRUNITIL

Công ty cổ phần dược phẩm

Khánh Hòa

VD-35733-22

Địa chỉ cơ sở sản xuất

Đường 2 tháng 4, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Đường 2/4, khóm Đông Bắc, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

12. Quyết định số 574/QĐ-QLD ngày 26/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 103 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấyđăng ký lưu hành tại ViệtNam - Đợt 179

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

21

Glimepiride

4mg

Công ty cổ phần dược phẩm

Khánh Hòa

VD-35817-22

Tiêu chuẩn chất lượng

DĐVN IV

DĐVN V

13. Quyết định số 794/QĐ-QLD ngày 09/12/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấyđăng ký lưu hành tại ViệtNam - Đợt 179 bổ sung

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung

đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

22

SaVi

Eprazinone50

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-21352-14

Hoạt chất

EprazinonHCl 50mg

Eprazinondihydrochlorid 50mg

14.Quyết định số 793/QĐ-QLD ngày 09/12/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 47 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 179 bổ sung

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung

đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

23

Nitidine

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông-(TNHH)

VD-35957-22

Hoạt chất - hàm lượng

Nizatidin15mg

Nizatidin15mg/ml

15. Quyết định số831/QĐ-QLD ngày 21/12/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 10 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 180

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung

đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

24

Ceragon

Công ty cổ phần dược phẩm

VCP

VD-35973-22

Hoạt chất - hàm lượng

Cao khô lá bạch quả (ExtractumFolii Ginkgo siccus)(tương đương với không dưới 1,20mgflavonoidtoàn phần) 5mg; Cao khô rễ đinh lăng 12,5:1 (ExtractumRadixPolysciacis siccum) (tương đương với 750mg rễ đinh lăng) 60mgflavonoidtoàn phần) 5mg; Cao khô rễ đinh lăng 12,5 :1 (Extractum Radix Polysciacis siccum) (tương đương với 750mg rễ đinh lăng) 60mg

Cao khô lá bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus) (hàm lượngflavonoidtoàn phần 24%) 5mg; Cao khô rễ đinh lăng 12,5:1 (ExtractumRadix Polysciacis siccum)(tương đương với750mgrễ đinh lăng)60mg

16. Quyết định số 832/QĐ-QLD ngày 21/12/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 125 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại ViệtNam - Đợt 181

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung

đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

25

Clopirin 75/75

Công ty TNHH Dược phẩm

BVPharma

VD-36071-22

Quy cách đóng gói

Hộp 1 vỉ x 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên

26

Clopirin 75/100

Công ty TNHH Dược phẩm

BVPharma

VD-36070-22

Hàm lượng hoạt chất

Clopidogrel (dưới dạng

Clopidogrelbisulfat

97,86mg) 7mg;Acetyl salicylic acid (Aspirin)

100mg

Clopidogrel (dưới dạng

Clopidogrelbisulfat

97,86mg) 75mg;Acetyl salicylic acid (Aspirin)

100mg

17.Quyết định số 833/QĐ-QLD ngày 21/12/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 137 thuốc sản xuất trong nước được gia hạngiấy đăng ký lưu hành tạiViệt Nam - Đợt 181

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung

đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

27

SaViPamol

500

Effervescent

Công ty Cổ phần Dược phẩm

SaVi

VD-17945-12

Quy cách đóng gói

Hộp 4 vỉ x 4 viên

Hộp 4 vỉ xé x 4 viên

28

Furostad

Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm

VD-23988-15

Hoạt chất

Fusidic acid100mg vàBetamethasone valerate5mg/5g;Fusidic acid 200mgBetamethasone valerate 10mg/10g

Fusidic acid 100mg và Betamethasone (valerate) 5mg/5g; Fusidic acid 200mg và Betamethasone (valerate) 10mg/10g

29

Metronidazol

Kabi

Công ty cổ phần Fresenius

Kabi Việt Nam

VD-26377-17

Quy cách đóng gói

Hộp 1 Chai nhựa x 10ml;Hộp1 chaithủytinh x 100ml;Hộp48 chainhựax 100ml;Hộp48 chaithủy tinh x 100ml

Hộp 1 chai nhựa x 100ml; Hộp 1 chai thủy tinh x 100ml; Hộp 48 chai nhựa x 100ml; Hộp 48 chai thủy tinh x 100ml

18. Quyết định số 855/QĐ-QLD ngày 30/12/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 180 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại ViệtNam - Đợt 182

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

30

MITIPREDNI 10mg ODT

Công tyTNHHThương mại dược phẩm Minh Tín

VD-36255-22

Tên thuốc

MITIPREDNI 10mg ODT

MITIPRENI 10mg ODT

31

ONDATIL 4

mg/5ml

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên

VD-36210-22

Quy cách đóng gói

Hộp 20 ống x 5ml; Hộp 30 ống x 5ml; Hộp 50 ống x 5ml; Hộp 20 gói x 5ml;

Hộp 30 gói x 5ml;Hộp 50 gói x 5ml; Hộp 20 ống x 10ml; Hộp 30 ống x 10ml;

Hộp 50 ống x 10ml;Hộp 20 gói x 10ml; Hộp 30 gói x 10ml; Hộp 50 gói x 10 ml; Hộp 1 chai 30 ml; Hộp 1 chai

Hộp 20 ống x 5ml; Hộp 30 ống x 5ml; Hộp 50 ống x 5ml; Hộp 20 gói x 5ml;

Hộp 30 gói x 5ml; Hộp 50 gói x 5ml; Hộp 20 ống x 10ml; Hộp 30 ống x 10ml;

Hộp 50 ống x 10ml; Hộp 20 gói x 10ml; Hộp 30 gói x 10ml; Hộp 50 gói x 10ml; Hộp 1 chai 30ml;Hộp 1 chai 60ml; Hộp 1 chai 100ml

32

Uphadoxim

100

Công ty cổ phần dược phẩm

TW 25

VD-36154-22

Tuổi thọ (tháng)

24

36

33

Uphadoxim

200

Công ty cổ phần dược phẩm

TW 25

VD-36155-22

Tuổi thọ (tháng)

24

36

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi