Quyết định 38/QĐ-YDCT 2023 Danh mục thuốc cổ truyền có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Nghị quyết 80/2023/QH15

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 38/QĐ-YDCT

Quyết định 38/QĐ-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 1)
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyềnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:38/QĐ-YDCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thịnh
Ngày ban hành:07/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm

TÓM TẮT VĂN BẢN

238 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024

Ngày 07/3/2023, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã ra Quyết định 38/QĐ-YDCT về việc công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 1).

Theo đó, Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước bao gồm 238 thuốc như sau: thuốc Dưỡng cốt hoàn do Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco đăng ký; thuốc Xuyên tâm liên do Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa; thuốc Bổ tỳ Bông Sen Vàng do Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng đăng ký;…

Bên cạnh đó, Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất tại nước ngoài gồm 04 thuốc sau: thuốc Vũ Hoàng Tĩnh Tâm (KwangDong Wonbang Woohwang Chung Sim Won); thuốc CANEASE; thuốc Thông tâm lạc; thuốc Tràng hoàng vị khang.

Đáng chú ý, trường hợp thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp, doanh nghiệp có xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 38/QĐ-YDCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝY,DƯỢC
CỔ TRUYỀN

________

Số: 38/QĐ-YDCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

_______________

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội(Đợt1)

____________________________

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

 

Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 7666/QĐ-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Công văn số 1077/BYT-YDCT ngày 03/3/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Điều 3 Nghị quyếtsố80/2023/QH15;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Dược cổ truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này Đanh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành dược tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 1), cụ thể như sau:

1. Đanh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được công bố tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Đanh mục thuốc cổ truyền sản xuất tại nước ngoài được công bố tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu được công bố tại Điều 1 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ:https://moh.gov.vn/home,Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tại địa chỉ:https://ydct.moh.gov.vnvà được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt công bố tiếp theo.

Điều 3.Trường hợp thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược với các cơ quan, đơn vịliênquan để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5.Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu được công bố tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);

- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;

- Cục YtếGTVT - Bộ Giao thông vận tải;

- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bộ Y tế: VụPC,Cục QLD, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốcTP.HCM;

- Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty CP;

- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- Websitecủa Bộ Y tế;

- WebsiteCục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

- Lưu: VT,QLD.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thế Thịnh

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN TRONG NƯỚC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝLƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỰCĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOAN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ80/2023/QH15NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số 38/QĐ-YDCT ngày 07 tháng 03 năm 2023)

 

(*) Ghi chú: Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 80/2023/QH15 đang được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.

STT

Số đăng ký

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Cơ sở sản xuất

1

VD-17817-12

Dưỡng cốt hoàn

Công ty cổ phần

Công nghệ caoTraphaco

Công ty cổ phần

Công nghệ caoTraphaco

2

VD-22304-15

Formenton

Công ty cổ phần

Traphaco

Công ty cổ phần

Công nghệ cao Traphaco

3

VD-12140-10

Q-Tyta

Công ty cổ phần Traphaco

Công ty cổ phần

Công nghệ Cao Traphaco

4

VD-18826-13

Tứ thần hoàn

Công ty cổ phần

Traphaco

Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco

5

VD-19140-13

Livbilnic-Plus

Công ty cổ phần

Traphaco

Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco

6

VD-25544-16

Thuốc trị sỏi mật Solvella

Công ty cổ phần

Traphaco

Công ty cổ phần Công nghệ caoTraphaco

7

VD-26060-17

Độc hoạt tang ký sinh

Công ty cổ phần

Công nghệ cao Traphaco

Công ty cổ phần

Công nghệ caoTraphaco

8

VD-24972-16

Bát vị quế phụ

Công ty cổ phần

Traphaco

Công ty cổ phần Công nghệ caoTraphaco

9

VD-27258-17

Bổ huyết ích nãoBDF

Công ty cổ phần

dược - trang thiết bị

y tế Bình Định

Công ty cổ phần

dược - trang thiết bị

y tế Bình Định

10

VD-25346-16

Hoàn phong tê thấp

Công ty cổ phần dược - vật tư y tếQuảng Ninh

Công ty cô phần dược - vật tư y tếQuảng Ninh

11

VD-25347-16

Phong thấp thủy

Công ty cổ phần dược - vật tư y tếQuảng Ninh

Công ty cổ phần dược - vật tư y tếQuảng Ninh

12

VD-25360-16

Xuyên tâm liên

Công ty cổ phần dược - vật tư y tếThanh Hóa

Nhà máy sản xuất

thuốc đông dược –

Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa

13

VD-26683-17

VG-5

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

14

VD-26694-17

Bearbidan

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

15

VD-22760-15

Mát gan

giải độc - HT

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

16

VD-26700-17

Nghệ mật ong

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

17

VD-24094-16

Phalintop

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

18

VD-26701-17

Phong tê thấp -

HT

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

19

VD-26702-17

Thuốc uống

sâm nhung

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

20

VD-27719-17

Hoàn sâm nhung - HT

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

21

VD-25097-16

Gantavimin

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

22

VD-25099-16

Viên nang sâm nhungHT

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược

Hà Tĩnh

23

VD-22425-15

Bavegan

Công ty cổ phần dược Lâm Đồng -Ladophar

Công ty cổ phần dược Lâm Đồng -Ladophar

24

V182-1402-19

Bổ tỳ

BôngSenVàng

Công ty cổ phần

dược liệu BôngSenVàng

Công ty cổ phần

dược liệu Bông Sen Vàng

25

V183-H02-19

Lục vị

Công ty cổ phần

dược liệu BôngSenVàng

Công ty cổ phần

dược liệu Bông Sen Vàng

26

V189-1106-19

Đại bổ khí huyết BSV

Công ty cổ phần

dược liệu Bông Sen Vàng

Công ty cổ phần

dược liệu Bông Sen Vàng

27

V197-H06-19

Thập toàn đại bổ BSV

Công ty cổ phần

dược liệu Bông Sen Vàng

Công ty cổ phần

dược liệu Bông Sen Vàng

28

VD-25253-16

Kenmag

Công ty cổ phần

dược phẩm

Phương Đông

Công ty cổ phần

dược phẩm

Phương Dông –

Chi nhánh 1

29

VD-27990-17

Metrad

Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông –

Chi nhánh 1

30

VD-25104-16

Betasiphon

Công ty cổ phần

dược phẩm 2/9

Công ty cổ phần

dược phẩm 2/9

31

VD-26742-17

A.T Bát vị

Công ty cổ phần

dược phẩm An Thiên

Công ty cổ phần

dược phẩm An Thiên

32

VD-26745-17

A.Tích mẫu

điều kinh

Công ty cổ phần dược phẩm AnThiên

Công ty cổ phần

dược phẩm An Thiên

33

VD-24126-16

A.T Lục vị

Công ty cổ phần dược phâm An Thiên

Công ty cổ phần

dược phẩm An Thiên

34

VD-25662-16

Thập toàn đại bổ A.T

Công ty cổ phần

dược phẩm An Thiên

Công ty cổ phần

dược phẩm An Thiên

35

VD-26760-17

Thang thuốc

ngâm rượu

Công ty cổ phần

dược phẩm BắcNinh

Công ty cổ phần

Dược phẩm Bắc Ninh

36

V1470-H12-10

Viên sáng mắt

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Nam

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Nam

37

V1629-H12-10

Ích mẫu

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Nam

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Nam

38

V323-H12-13

Phong tê thấp

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Nam

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Nam

39

V626-H12-10

Hoàn phong thấp

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Nam

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Nam

40

VD-21649-14

Bổ gan tiêu dộc Livsin-94

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Tây

41

VD-21652-14

Ibaliver-H

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Tây

42

VD-22869-15

Boliveric

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Tây

43

VD-23935-15

Cao lỏng Bát trân

Công tyTNHH

dược phẩm ThiênMinh

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Tây

44

VD-26808-17

Asthcroncap

Công ty cổ phần dược phẩm HàTây

Công ty cổ phần

dược phẩm Hà Tây

45

VD-26839-17

Cao lỏng

nguyệt quý

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

46

VD-27355-17

Đại tràng DHĐ

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

47

VD-27357-17

Phong tê thấp

DHĐ

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

48

VD-27358-17

Si rô kiện tỳ

DHĐ

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

49

VD-27359-17

Vibomat DHĐ

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt

Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt

50

VD-27360-17

Viên tiêu hóa

DHĐ

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

Công ty cổ phần

dược phẩm Hoa Việt

51

VD-16698-12

Viên Bổ mắt

Công ty cổ phần

dược phẩm KhangMinh

Công ty cổ phần

dược phẩm KhangMinh

52

VD-22473-15

Khang Minhphong thấp nang

Công ty cổ phần

dược phẩm KhangMinh

Công ty cổ phần

dược phẩm KhangMinh

53

VD-23579-15

Osluma

Công ty cổ phần

dược phẩm KhangMinh

Công ty cổ phần

dược phẩm KhangMinh

54

VD-25196-16

Bibiso lab

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

55

V982-H12-10

Hoàn bổ thận âm

Công ty cổ phần

dược phẩm Nam Hà

Công ty cổ phần

dược phẩm Nam Hà

56

VD-24260-16

Dầu Nhật Lệ

Công ty cổ phần

dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần

dược phẩm Quảng Bình

57

VD-24844-16

Liệu trường phong

Công ty cổ phần

dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần

dược phẩm Quảng Bình

58

VD-28532-17

Cam Tùng Lộc

Công ty cổ phần

dược phẩm quốc tế

Tùng Lộc

Công ty cổ phần

dược phẩm quốc tế

Tùng Lộc

59

VD-28533-17

Nghệ mật ong

Tùng Lộc

Công ty cổ phần

dược phẩm quốc tế

Tùng Lộc

Công ty cổ phần

dược phẩm quốc tế

Tùng Lộc

60

VD-27102-17

Bổ thận dương

TW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

61

VD-27103-17

Dưỡng tâm an thầnTW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

62

VD-25813-16

Hakobonaton

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

63

VD-28105-17

An vị tràngTW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

64

VD-28106-17

Bổ thận âmTW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

65

VD-28107-17

Diệp Hạ ChâuTW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

66

VI370-H12-10

Nhuận gan lợi mật

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

67

V1542-H12-10

Hoàn sâm nhungTW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

68

VD-24303-16

Phongtê thấpTW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

69

VD-24873-16

Hoàn bổ thậnâmTW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

70

VD-25306-16

Frentine

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

71

VD-25814-16

Hoàn quy tỳTW3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần

dược phẩm Trung ương 3

72

QLĐB-797-19

Virelsca

Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung ương I -PHARBACO

Công ty cổ phần

Dược phẩm Trung ương I -PHARBACO

73

VD-25820-16

Gastro-max

Công ty cổ phần

dược phẩm Trường Thọ

Công ty cổ phần

dược phẩm Trường Thọ

74

VD-17052-12

Bổ huyết điều kinh

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

75

VD-17055-12

Hoàn an thai

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

76

VD-17056-12

H’tiên- Yba

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

77

VD-27165-17

Hương liên hoàn

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

78

VD-17596-12

Nhiệt miệng

YênBái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

79

VD-27166-17

Tiêu dộc

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

80

VD-17600-12

Trita- Yba

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

81

VD-28157-17

Bổ tỳ

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

82

VD-28158-17

Enteka-YB

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

83

VD-16618-12

An thần

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

Công ty cổ phần

dược phẩm Yên Bái

84

VD-27167-17

Bạch ngân PV

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

85

VD-27170-17

Hoạt huyếtCM3

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

86

VD-27171-17

Kakama

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

87

VD-27172-17

Pomitagen

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

88

VD-27168-17

Dạ dày-tá tràngPV

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

89

VD-23956-15

Ích mẫu PV

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần

dược Phúc Vinh

90

VD-26637-17

Phong dan

Công ty cổ phần

dược Trung ươngMediplantex

Công ty cổ phần

dược Trung ươngMediplantex

91

VD-27232-17

Đại tràng - HD

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

92

VD-22266-15

Vifusinhluc

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

93

VD-25344-16

Gaphyton

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

94

VD-25857-16

Gaphyton S

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

95

VD-28214-17

Viên nang ích mẫu

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

96

VD-24203-16

Canophin

Công ty cồ phần

dược phẩm Hoàng Giang

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

97

VD-17080-12

Dưỡng tâm an

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

98

VD-17641-12

Tibidine

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

99

VD-27694-17

Phong tê thấp

HD New

Công ty cổ phần

dược ATM

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

100

VD-18184-13

Boogasick

Công ty cổ phần

dược ATM

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

101

VD-21423-14

Quanliver

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

102

VD-24377-16

Dưỡng tâm an thần DHĐ

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

103

VD-23759-15

Bổ thận âm

DHĐ

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

104

VD-27245-17

Thấp khớp thủyDHĐ

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

105

VD-24467-16

Điệp hạ châuTP

Công ty cổ phần

thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

106

VD-24971-16

Hương liên

viênhoànTP

Công ty cổ phần

thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

107

VD-25516-16

Hộ thanhcan

Công tyTNHH

thương mại NgaViệt

Công ty cổ phần dược

vật tư ytếHải Dương

108

V342-H12-13

Powertona 3G

Công ty cổ phầnKoreaUnitedPharm. Int’l

Công ty cổ phầnKoreaUnitedPharm. Int’l

109

VD-22318-15

Cốt BìnhNguyên

Công ty TNHH

dược phẩm PhátThịnh

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

110

VD-21737-14

Bổ tỳ K/H

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

111

VD-21978-14

Thông táoKhải Hà

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

112

VD-28357-17

Đại tràng hoàn

K/H

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

113

VD-28360-17

Thập toàn đại bổ

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

114

VD-25912-16

Viên nang lục vị

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

115

VD-25410-16

Bổ tỳ TW

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

Công ty cổ phần

thương mại dược

vật tư y tế Khải Hà

116

VD-23253-15

Đan sâm - Tam thất

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu y tế

Domesco

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu y tế

Domesco

117

VD-24481-16

Đ-A-R

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu y tế

Domesco

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu y tế

Domesco

118

VD-22626-15

Dogarlic –

Tràxanh

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu y tế

Domesco

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu y tế

Domesco

119

VD-25923-16

Ích mẫu

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu y tế

Domesco

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu y tế

Domesco

120

VD-24670-16

ích khi sinh tânSXH

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

121

VD-24673-16

Thanh nhiệt

giải độc SXH

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

122

VD-24674-16

Thập toàn đạibổ- BVP

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

123

VD-21801-14

Livonic

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

124

VD-22084-15

Bổ khí thông huyết - BVP

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

125

VD-22396-15

Bổ thận âm -

BVP

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

126

VD-20622-14

Livonic

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

127

VD-26662-17

Lipidan

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

128

VD-21609-14

Kim ngân vạn ứng

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

129

VD-21608-14

Tripofed

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

130

VD-23436-15

Hữu quy phương

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

131

VD-24064-16

Vương thảo

trừ xoang

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

132

VD-26053-17

Đại tần giao-BVP

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

133

VD-21195-14

Bổphế- BVP

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

134

VD-22716-15

Bình vị - BVP

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

135

VD-21197-14

Cao ích mẫu -

BVP

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

136

VD-25073-16

Fattydan

Công ty TNHH

BRV Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

137

VD-22722-15

Gudly

Công ty TNHH

Reliv Healthcare

Công ty TNHH

BRV Healthcare

138

VD-24524-16

Fitôcoron-F

Công tyTNHH

dược phẩmFitopharma

Công tyTNHH

dược phẩmFitopharma

139

VD-25458-16

Mật ong nghệ

Công tyTNHH

dược phẩmFitopharma

Công tyTNHH

dược phẩmFitopharma

140

V320-H12-13

Phong tê thấp

Côngty TNHH

dược phẩm HàThành

Côngty TNHH

dược phẩm HàThành

141

VD-28434-17

An thần Hoa Linh

Công ty TNHH

dược phẩm HoaLinh

Công ty TNHH

dược phẩm HoaLinh

142

VD-28438-17

Tiêu dộc

Công ty TNHH

dược phẩm HoaLinh

Công ty TNHH

dược phẩm HoaLinh

143

VD-24529-16

Giải độc gan

Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

144

VD-27480-17

Thập toàn đại bổ Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

145

VD-28517-17

Cồn xoa bóp

Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

146

VD-25956-16

Hoạt huyết

Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

147

VD-25014-16

Bổ thận âm

Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

148

VD-25462-16

Đại tràng Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

149

VD-25463-16

Xương khớp

Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

150

VD-26512-17

Bát vị Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

151

VD-26513-17

Thông mạch

Nhất Nhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

Công ty TNHH

dược phẩm NhấtNhất

152

VD-25946-16

Đại tràng hoàn

P/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

153

VD-24510-16

Đương quy

bổ huyết P/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

154

VD-24514-16

Thanh huyết

tiêu độc P/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

155

VD-21986-14

Thuốc ho mậtong

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

156

VD-21046-14

Điều kinh P/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

157

VD-24998-16

Bổ ganP/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

158

VD-25000-16

Thấp khớp hoànP/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

159

VD-25001-16

Trĩ linh hoàn P/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

160

VD-25443-16

Bát tiên trường thọ P/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

161

VD-25448-16

Thấp khớp hoàn P/H

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

Công ty TNHH

Đông Dược PhúcHưng

162

V1024-H12-10

Giải độc gan

Xuân Quang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

163

V580-H12-10

Favim(Bạch đái Xuân Quang)

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

164

V705-H12-10

Rhinidol

(Viên xoang

Xuân Quang)

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

165

V583-H12-10

Thuốc cảm

Xuân Quang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

166

V582-H12-10

Giải độc gan

Xuân Quang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

167

V1497-H12-10

Evavim

(Bổ thận nữ giới

Xuân Quang)

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

168

V158-H12-13

Bamimi

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

169

V584-H12-10

Mocedal (Giảm dau Xuân Quang)

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

170

V355-H12-10

Benedyn

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

171

V1158-H12-10

Thuốc ho

La hớn quả

XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

172

V1651-H12-10

Giải độc gan

Xuân Quang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

173

V160-H12-13

Thuốc bổ tâm

Xuân Quang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

174

V577-H12-10

Caltestin

(Viêm đại tràng XuânQuang)

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

175

V585-H12-10

Thuốc ho

XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

176

V1554-H12-10

Adamfor

(Tráng dương

bổ thận

Xuân Quang)

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

Công tyTNHH

đông dược XuânQuang

177

V1334-H12-10

Thăng long hoàn

Công ty TNHH

Đông Nam Dược

Bảo Long

Công ty TNHH

Đông Nam Dược

Bảo Long

178

V1335-H12-10

Xích long

Công ty TNHH

Đông Nam Dược

Bảo Long

Công ty TNHH

Đông Nam Dược

Bảo Long

179

VD-27572-17

Cồn xoa bóp trật dã thấp khớp

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

180

VD-27573-17

Độc hoạt ký sinh

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

181

VD-27575-17

Hương sa lục quân

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

182

VD-27577-17

Tỷ tiên phương

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

183

VD-27576-17

Tráng dương kiện thận tinh

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

184

VD-27574-17

Dưỡng âm thanh phế thủy

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

185

VD-28575-17

An thần bổ tâm

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

186

VD-28576-17

Dưỡng nhan tố

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

187

VD-24624-16

Dưỡng nhan tố

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

188

VD-24625-16

Phước Sanh kiện nhi tố

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

189

VD-24626-16

Sâm quy bổ

tâm huyết

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

190

VD-24627-16

Thuốc ho người lớn

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

191

V1133-H12-10

An thần bổ tâm

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

Công tyTNHHMTV

dược phẩm

Phước SanhPharma

192

VD-28579-17

Đại tràng khang

Công tyTNHH

NamDược

Công tyTNHH

NamDược

193

VD-28580-17

Thăng áp

NamĐược

Công tyTNHH

NamDược

Công tyTNHH

NamDược

194

VD-28581-17

Thăng trĩ

Nam Dược

Công tyTNHH

NamDược

Công tyTNHH

NamDược

195

V551-H12-10

Nam Dược giải dộc

Công tyTNHH

NamDược

Công tyTNHH

NamDược

196

V592-H12-10

Colper

Công tyTNHH

NamDược

Công tyTNHH

NamDược

197

V87-H12-13

Thông xoang tán Nam Dược

Công tyTNHH

NamDược

Công tyTNHH

NamDược

198

VD-27578-17

Ích mẫu

NamDược

Công tyTNHH

NamDược

Công tyTNHH

NamDược

199

VD-0291-06

V.ui

Công tyTNHHVạnXuân

Công tyTNHHVạnXuân

200

VD-27649-17

Đan sâm - Tam thất

Công tyTNHHVạnXuân

Công tyTNHHVạnXuân

201

VD-27652-17

Lục vị nang

Vạn Xuân

Công tyTNHHVạnXuân

Công tyTNHHVạnXuân

202

V45-H12-13

Phyllantol

Công tyTNHHVạnXuân

Công tyTNHHVạnXuân

203

V1508-H12-10

Xoang Vạn Xuân

Công tyTNHHVạnXuân

Công tyTNHHVạnXuân

204

V8-H12-16

Thuốc trị dái dầm ĐứcThịnh

Cơ sở kinh doanh thuốc

y học cổ truyền

Đức Thịnh Đường

Cơ sở kinh doanh thuốc

y học cổ truyền

Đức Thịnh Đường

205

V9-H12-16

Thuốc trị ho

ĐứcThịnh

Cơ sở kinh doanh thuốc

y học cổ truyền

Đức Thịnh Đường

Cơ sở kinh doanh thuốc

y học cổ truyền

Đức Thịnh Đường

206

V28-H12-16

Hoạt huyết

thông mạch -BSV

Công ty cổ phần

dược phẩm

BôngSenVàng

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

207

V29-H12-16

Hoạt huyết

thông mạch -BSV

Công ty cổ phần

dược phẩm

BôngSenVàng

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

208

V6-H12-16

Cồn xoa bóp -

BSV

Công ty cổ phần

dược phẩm

BôngSenVàng

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

209

V153-H06-19

Thuốc ho

thảo dược NTP

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

210

V172-H06-19

Viên sáng mắt

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

211

VI79-H02-19

Mát gan tiêu dộc

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

212

V24-H12-16

Thuốc dùng ngoài B/P

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

213

V332-H12-13

Cảm cúm

BảoPhương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

214

V42-H12-16

Hoàn phong thấp

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

215

V50-H12-16

Bổ huyết

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

216

V51-H12-16

Thuốc xoa bóp

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

217

V5-H12-16

Bổ tỳ BSV

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

218

V63-H12-16

Hoạt huyết

thông mạch

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

219

V83-H12-16

Tư âm thanh phế

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

220

V93-H12-16

An thần B/P

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

221

V94-H12-16

Bổ tỳ Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

222

V188-H02-19

Thập toàn đại bổ B/P

Công ty cổ phần thiết bị T&T

Cơ sở sản xuất

thuốc y học cổ truyền

Bảo Phương

223

VD-26940-17

Khu phong trừ thấp Neutolin

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh Công ty

cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương –

Nhà máy dược phẩm OPC

224

VD-22493-15

Linh chi đại bổ

OPC

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh Công ty

cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương –

Nhà máy dược phẩm OPC

225

VD-22952-15

Linh chi sâmOPC

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh Công ty

cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương –

Nhà máy dược phẩm OPC

226

VD-22953-15

Minh Mạng hoàn

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh Công ty

cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương –

Nhà máy dược phẩm OPC

227

VD-21324-14

Phì nhi đại bổ

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương

- Nhà máy dược phẩm OPC

228

VD-23617-15

Liverbil

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương

- Nhà máy dược phẩm OPC

229

VD-23618-15

Liverbil

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương

- Nhà máy dược phẩm OPC

230

VD-24236-16

Dầu dân tộc

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương

- Nhà máy dược phẩm OPC

231

VD-24818-16

Viên nhuận tràngOP.Liz

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương

- Nhà máy dược phẩm OPC

232

VD-25221-16

Ngân kiều giải dộcFavomin

Công ty cổ phần

dược phẩm OPC

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương

- Nhà máy dược phẩm OPC

233

VD-28156-17

Viên phong thấp-GRP

Công ty cổ phần

dược phẩm Xanh

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩmSài Gòn tại Bình Dương (Sagopha)

234

VD-22832-15

Bar

Công ty cổ phần

dược phẩm dược liệu Pharmedic

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩmSài Gòn tại Bình Dương (Sagopha)

235

VD-18414-13

An thần bổ tâm

Công ty cổ phần

dược phẩm Xanh

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩmSài Gòn tại Bình Dương (Sagopha)

236

VD-27481-17

B.a.r

Công ty TNHH

Dược phẩm Sài Gòn

- Sagopha

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩmSài Gòn tại Bình Dương (Sagopha)

237

VD-28156-17

Viên phong thấp - GRP

Công ty cổ phần

dược phẩm Xanh

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩmSài Gòn tại Bình Dương (Sagopha)

238

VD-24401-16

Hyđan 500

Công ty cổ phần dược - vật tư y tếThanh Hóa

Nhà máy sản xuất

thuốc đông dược –

Công ty cổ phần dược - vật tư y tếThanh Hóa

 

PHỤ LỤCII

DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN NƯỚC NGOÀI CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐUỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỤC ĐỀN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ80/2023/QH15NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số 38/QĐ-YDCT ngày 07 tháng 03 năm 2023)

 

*) Ghi chú: Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyếtsố80/2023/QH15 đang được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.

STT

Số đăng ký

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Cơ sở sản xuất

1

VN-15299-12

Vũ Hoàng Tĩnh Tâm(KwangDong Wonbang WoohwangChung SimWon)

Công ty TNHH sản xuất và thương mại

Nam Sơn

KwangDong

Pharmaceutical

Co., Ltd.

2

VN-15631-12

CANEASE

ShijiazhuangYilingPharmaceuticalCo., Etd

ShijiazhuangYilingPharmaceutical Co., Ltd

3

VN-93 80-09

Thông tâm lạc

ShijiazhuangYilingPharmaceuticalCo.,Ltd

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd

4

VN-1943 8-15

Tràng hoàng vị khang

Công ty TNHH dược phẩm I li ộp

Thuận Thành

Hainan Wanzhou Green Pharmaceutical Co., Ltd

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi