Quyết định 1428/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Luật chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1428/QĐ-BYT

Quyết định 1428/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Luật chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1428/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành:26/04/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 1428/QĐ-BYT NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2006 BAN HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG,

CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LàNG PHÍ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Trần Thị Trung Chiến

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG,

CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LàNG PHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-BYT

ngày 26 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế về công tác phòng, chống tham nhũng, và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng ngành y tế trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

- Định hướng cho các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Y tế;

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị;

- Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành y tế;

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống, tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật, Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Các văn bản do Bộ ban hành:

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Y tế sẽ ban hành các văn bản quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Xây dựng Quy chế làm việc và quan hệ công tác, phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ Bộ Y tế và với các cơ quan liên quan;

- Xây dựng Nghị định Thanh tra Y tế và các Thông tư hướng dẫn Nghị định.

- Xây dựng và ban hành các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội;

- Xây dựng Quy chế quan hệ giữa công chức ngành Y tế với doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế.

- Xây dựng và ban hành Quy định thiết lập cơ sở dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Y tế.

- Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Bộ Y tế.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

II. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát các văn bản thuộc về lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý; loại bỏ ngay những nội dung, quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, chồng chéo, quan liêu, tạo điều kiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân và doanh nghiệp.

Hệ thống hoá những quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công cộng để làm căn cứcho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị không được tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định kế hoạch cụ thể và trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính. Trước hết, tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng; đăng ký hành nghề; xét duyệt dự án; cấp vốn ngân sách; mua sắm trang thiết bị; quản lý tài chính; khám chữa bệnh...

III. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình.

3. Thanh tra Bộ chuẩn bị tài liệu về Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi đến các đơn vị trong ngành.

IV. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với tổ chức Công đoàn và các tổ chức quần chúng cùng cấp trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng đồng; xây dựng quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối với người có công. Duy trì hòm thư góp ý, đường dây điện thoại "nóng". Lãnh đạo đơn vị cần thường xuyên quan tâm kịp thời chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật...

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng, lãng phí liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

V. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc tiêu cực:

Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Y tế tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương trong quý II năm 2006 tập trung kiện toàn, bố trí những cán bộ có phẩm chất năng lực chuyên trách theo dõi chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác thanh tra, kiểm tra cần tập trung các lĩnh vực:

+ Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện, xây dựng trụ sở và quản lý tài sản công.

+ Việc quản lý thu chi ngân sách (trong đó có thu chi viện phí và quỹ BHYT đối với các bệnh viện), đấu thầu thuốc vào bệnh viện, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, khám chữa bệnh cho người nghèo.

+ Việc cấp, đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép nhập khẩu, cấp giấy chứng sinh,...

+ Công tác quản lý các dự án, chương trình, mục tiêu quốc gia...

+ Thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hiện tượng tiêu cực ở các cơ sở khám chữa bệnh như: lợi dụng chức quyền và vị trí công tác gây khó dễ, nhũng nhiễu người bệnh để nhận quà, phong bì, biếu xén, thái độ phục vụ người bệnh...

- Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch tài chính, tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ở một số lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện và xây dựng trụ sở, quản lý tài sản công, đấu thầu thuốc vào bệnh viện, việc cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép nhập khẩu, cấp giấy chứng sinh, công tác quản lý các dự án, chương trình, mục tiêu quốc gia, khám chữa bệnh...và một số vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ và các Vụ, Cục liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy đã ban hành.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chương trình công tác năm 2006 của Bộ Y tế, Chương trình hành động của Bộ Y tế. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch phải cụ thể thời hạn và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc, hàng quý báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện về Bộ Y tế.

Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là bộ phận thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực đội ngũ thanh tra của Thủ trưởng, phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh tra Nhân dân và Ủy ban kiểm tra Đảng cùng cấp, tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện kế hoạch này./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi