Quyết định 621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 621/QĐ-TTG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ NGOÀI NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2003/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ  

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị dịnh số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ như sau:
1. Giữ nguyên các đơn vị:
- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương PHúc Yên;
- Bệnh viên Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí;
- Viện Thông tin – Thư viện y học Trung ương;
- Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I;
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II;
- Trường Kỹ thuật thiết bị y tế;
- Trường Trung học Dược.
2. Đổi tên các đơn vị sau:
- Trung tâm Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y học thành Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;
- Bệnh viện Phong – Da liễu Quỳnh Lập thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;
- Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.
- Bệnh viện 71 thành Bệnh viện 71 Trung ương;
- Viện Kiểm nghiệm thành Viên Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương;
- Viện Vắc xin và Chế phẩm sinh vật (Nha Trang) thành Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;
- Trung tâm Khoa học sản xuất vắc xin Sabin thành Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế.
3. Nâng cấp và đổi tên Phân viện Kiểm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thành Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.
4. Sáp nhập Tạp chí AIDS và Cộng đồng về trực thuộc Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.
5. Bộ Y tế xây dựng Đề án thành lập Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp quy định tại Điều 1 Quyết định
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 621/QĐ-TTG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ NGOÀI NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2003/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ  

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị dịnh số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ như sau:

1. Giữ nguyên các đơn vị:

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương PHúc Yên;

- Bệnh viên Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí;

- Viện Thông tin – Thư viện y học Trung ương;

- Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II;

- Trường Kỹ thuật thiết bị y tế;

- Trường Trung học Dược.

2. Đổi tên các đơn vị sau:

- Trung tâm Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y học thành Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;

- Bệnh viện Phong – Da liễu Quỳnh Lập thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

- Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

- Bệnh viện 71 thành Bệnh viện 71 Trung ương;

- Viện Kiểm nghiệm thành Viên Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương;

- Viện Vắc xin và Chế phẩm sinh vật (Nha Trang) thành Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

- Trung tâm Khoa học sản xuất vắc xin Sabin thành Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế.

3. Nâng cấp và đổi tên Phân viện Kiểm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thành Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

4. Sáp nhập Tạp chí AIDS và Cộng đồng về trực thuộc Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

5. Bộ Y tế xây dựng Đề án thành lập Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp quy định tại Điều 1 Quyết định

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi