Quyết định 621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 621/QĐ-TTG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ NGOÀI NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2003/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ  

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị dịnh số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ như sau:
1. Giữ nguyên các đơn vị:
- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương PHúc Yên;
- Bệnh viên Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí;
- Viện Thông tin – Thư viện y học Trung ương;
- Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I;
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II;
- Trường Kỹ thuật thiết bị y tế;
- Trường Trung học Dược.
2. Đổi tên các đơn vị sau:
- Trung tâm Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y học thành Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;
- Bệnh viện Phong – Da liễu Quỳnh Lập thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;
- Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.
- Bệnh viện 71 thành Bệnh viện 71 Trung ương;
- Viện Kiểm nghiệm thành Viên Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương;
- Viện Vắc xin và Chế phẩm sinh vật (Nha Trang) thành Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;
- Trung tâm Khoa học sản xuất vắc xin Sabin thành Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế.
3. Nâng cấp và đổi tên Phân viện Kiểm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thành Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.
4. Sáp nhập Tạp chí AIDS và Cộng đồng về trực thuộc Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.
5. Bộ Y tế xây dựng Đề án thành lập Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp quy định tại Điều 1 Quyết định
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

thuộc tính Quyết định 621/QĐ-TTg

Quyết định 621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:621/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:18/04/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 621/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 621/QĐ-TTG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ NGOÀI NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2003/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ  

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị dịnh số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ như sau:

1. Giữ nguyên các đơn vị:

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương PHúc Yên;

- Bệnh viên Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí;

- Viện Thông tin – Thư viện y học Trung ương;

- Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II;

- Trường Kỹ thuật thiết bị y tế;

- Trường Trung học Dược.

2. Đổi tên các đơn vị sau:

- Trung tâm Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y học thành Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;

- Bệnh viện Phong – Da liễu Quỳnh Lập thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

- Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

- Bệnh viện 71 thành Bệnh viện 71 Trung ương;

- Viện Kiểm nghiệm thành Viên Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương;

- Viện Vắc xin và Chế phẩm sinh vật (Nha Trang) thành Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

- Trung tâm Khoa học sản xuất vắc xin Sabin thành Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế.

3. Nâng cấp và đổi tên Phân viện Kiểm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thành Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

4. Sáp nhập Tạp chí AIDS và Cộng đồng về trực thuộc Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

5. Bộ Y tế xây dựng Đề án thành lập Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp quy định tại Điều 1 Quyết định

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi