Quyết định 1414/QĐ-LĐTBXH 2021 kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế Bệnh viện Chỉnh hình Đà Nẵng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1414/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1414/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2021 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1414/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành:14/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kinh phí dành cho kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư y tế là hơn 16 tỷ đồng

Ngày 14/12/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1414/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2021 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Theo đó, tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch là 16.000.132.000 đồng. Bên cạnh đó, kinh khí dự phòng là 1.033.885.000 đồng và kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ Nguồn thu dịch vụ y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được phép sử dụng.

Mặt khác, kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng bao gồm: hóa chất chạy theo máy; phim chụp cộng hưởng từ; vật tư y tế dùng trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình; hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế;… Ngoài ra, hình thức lựa chọn nhà đầu tư mua sắm hóa chất, vật tư y tế là hình thức đấu thầu rộng rãi.

Quyết định có hiệu lực kể ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1414/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
________

Số: 1414/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2021 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Xét Tờ trình số 444/TTr-BVCHĐN ngày 24/09/2021 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đề nghị phê duyệt kế hoạch mua vật tư, phim, hóa chất năm 2021-2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng như sau:

1. Kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư y tế

a) Kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư y tế chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.

b) Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch 16.000.132.000đ (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, không triệu, một trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn), trong đó kinh phí dự phòng là 1.033.885.000đ (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi ba triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn).

c) Nguồn vốn sử dụng: Nguồn thu dịch vụ y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được phép sử dụng.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2021 và 2022.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế với nội dung chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được phê duyệt tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác có liên quan để lập, phê duyệt dự toán gói thầu và hồ sơ mời thầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao và các yêu cầu về bảo hành, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật tư y tế, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng vật tư y tế theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả và các văn bản khác có liên quan.

2. Việc mua sắm hóa chất, vật tư y tế phải tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng; không thực hiện mua sắm các danh mục hóa chất, vật tư y tế thuộc danh mục hóa chất, vật tư y tế cấm nhập khẩu, chưa được phép lưu hành và hóa chất, vật tư y tế không thuộc các chuyên khoa thuộc chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) và Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồi

 

 

 

 

Phụ lục I

KẾ HOẠCH MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG

(Kèm Quyết định số 1414/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Nội dung

Giá kế hoạch (đồng)

1

Hóa chất chạy theo máy

710.796.000

2

Phim chụp cộng hưởng từ

549.800.000

3

Vật tư y tế dùng trong phẫu thuật cột sống

3.483.980.000

4

Hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế

402.592.000

5

Vật tư y tế tiêu hao

1.278.779.000

6

Vật tư y tế dùng trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình

9.574.185.000

 

Tổng cộng

16.000.132.000

 

 

Ghi chú yêu cầu đối với việc mua sắm hóa chất, vật tư y tế:

- Nội dung, số lượng, khối lượng, phân nhóm và yêu cầu kỹ thuật, chất lượng hóa chất, vật tư y tế được mua sắm phải bảo đảm tương đương hoặc ưu việt hơn nội dung, số lượng, khối lượng, phân nhóm và yêu cầu kỹ thuật, chất lượng hóa chất, vật tư y tế Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 444/TTr-BVCHĐN ngày 24/9/2021.

 

 

Phụ lục II

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH

(Kèm theo Quyết định số 1414/QĐ-LĐTBXH ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Gia gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Hóa chất chạy theo máy

637.864.000

Nguồn thu từ dịch vụ y tế và các nguồn thu hợp pháp khác được phép sử dụng

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

12 tháng

 

Phần 1: Hóa chất đông máu (tương thích với máy bán tự động DIAGNOSTICA STAGO Pháp năm 2013).

65.576.000

 

Phản 2: Hóa chất huyết học (tương thích với máy Nihon Kohden MEK 6420k và 6510K).

158.643.000

 

Phần 3: Hóa chất điện giải (tương thích với máy ISE 5000 Pháp).

68.269.000

 

Phẩn 4: Hóa chất sinh hóa (tương thích với máy tự động BT3000 PLUS năm 2014 và máy ERBa XL 200).

183.376.000

 

Phần 5: Hóa chất chạy cho máy Labonacheck A1C 500

31.104.000

 

Phần 6: Hóa chất chạy cho máy nước tiểu Combiscan 500

14.400.000

 

Phần 7: Hóa chất chạy cho máy ly tâm Fleta 40P

29.760.000

 

Phần 8: Hóa chất chạy cho máy Fincare Wondfo,Modle FS -113

86.736.000

2

Phim chụp cộng hưởng từ (tương thích với máy SIEMENS ESENZA1.5 TESLA và máy in phim Fuji)

485.820.000

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

12 tháng

3

Vật tư y tế dùng trong phẫu thuật cột sống

3.298.399.000

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

12 tháng

 

Phần 1: Vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống

159.962.000

 

Phần 2: Vật tư dùng trong phẫu thuật cột sống

3.138.437.000

4

Hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế

371.558.000

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

12 tháng

5

Vật tư y tế tiêu hao

1.177.084.000

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

12 tháng

6

Vật tư y tế dùng trong phẫu thuật chấn thương, chỉnh hình.

8.995.522.000

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

12 tháng

7

Kinh phí dự phòng

1.033.885.000

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

16.000.132.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Mười sáu tỷ, không triệu, một trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng:

- Ưu tiên lựa chọn, mua sắm hóa chất, vật tư y tế trong nước đã sản xuất được theo quy định.

- Giá mua trên là giá mua hóa chất, vật tư y tế mới 100%, năm sản xuất 2021, 2022 (trường hợp năm 2021, 2022 không sản xuất thì mua vật tư y tế sản xuất trong thời gian gần nhất), với đầy đủ số lượng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật, phân nhóm, tính năng sử dụng, chất lượng và các loại chi phí liên quan như: Tập huấn hướng dẫn quản lý sử dụng, chi phí vận chuyển, lắp đặt; chi phí báo hành tại địa điểm đơn vị sử dụng..., thuế giá trị gia tăng các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật, phân nhóm, tính năng sử dụng và chất lượng của hóa chất, vật tư y tế; danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại của vật tư y tế mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật, phân nhóm tính năng sử dụng và chất lượng của hóa chất, vật tư y tế đơn vị trình Bộ tại Tờ trình số 444/TTr-BVCHĐN ngày 24/9/2021./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi