Quyết định 1213/BYT-DP thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch dịp Tết 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1213/BYT-DP

Quyết định 1213/BYT-DP của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1213/BYT-DPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:09/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch Tết Tân Sửu

Ngày 09/02/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1213/BYT-DP về việc thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, Bộ Y tế quyết định thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 tại các khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Đội đáp ứng nhanh có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh trên đại bàn phụ trách, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động dự phòng, xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân. Mặt khác, Đội đáp ứng nhanh tại khu vực miền Bắc còn có trách nhiệm hỗ trợ các khu vực khác trên cả nước khi có yêu cầu hoặc khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

Kinh phí đi lại, ăn, ở phục vụ công tác và thường trực phòng, chống dịch bệnh được sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch, kinh phí của đơn vị cử cán bộ tham gia Đội đáp ứng nhanh và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1213/BYT-DP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 1213/BYT-DP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành ngày 26/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch trong dịp tết Tân Sửu năm 2021 tại các khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội đáp ứng nhanh phòng dịch bệnh như sau:

1. Thường trực công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phụ trách; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động dự phòng, xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân, đáp ứng truyền thông nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

2. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh khu vực miền Bắc ngoài trách nhiệm phụ trách địa bàn khu vực miền Bắc đồng thời có trách nhiệm đáp ứng, hỗ trợ các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc khi có yêu cầu hoặc tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

3. Đội trưởng các Đội phối hợp chặt chẽ với Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ sở nơi có trường hợp mắc bệnh để chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn một cách hiệu quả.

4. Nhiệm vụ của các thành viên do Đội trưởng phân công và điều động theo tình hình thực tế. Đồng chí đội trưởng được sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác để điều hành công việc.

Điều 3. Kinh phí ăn, ở, đi lại phục vụ công tác và thường trực phòng, chống dịch bệnh được sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch, kinh phí của đơn vị cử cán bộ tham gia Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur; Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp);

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TƯ;

- Sở Y tế các tỉnh/TP (để thực hiện);

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

BỘ Y TẾ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

DANH SÁCH

Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Tân Sửu năm 2021

(Kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-BYT ngày 09/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

____________

 

I.  Khu vực miền Bắc:

1. Đội trưởng:

- Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

2. Đội phó:

- Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

- Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

- Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

3. Thành viên:

- Lãnh đạo Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;

- Lãnh đạo Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế;

- Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

- Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

- Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương;

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược bệnh viện, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

- Trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

- Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

II. Khu vực miền Nam:

1. Đội trưởng:

- Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

2. Đội phó:

- Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy.

3. Thành viên:

- Lãnh đạo Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh;

- Trưởng khoa Kiểm soát phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy;

- Lãnh đạo khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh;

- Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh;

- Trưởng Khoa Vi sinh miễn dịch, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh;

- Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh.

III. Khu vực miền Trung:

1. Đội trưởng:

- Ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

2. Đội phó:

- Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế;

- Ông Lê Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

3. Thành viên:

- Lãnh đạo Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

- Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Pasteur Nha Trang;

- Trưởng khoa Kiểm soát véc tơ truyền bệnh và kiểm dịch, Viện Pasteur Nha Trang;

- Trưởng khoa Vi rút, Viện Pasteur Nha Trang;

- Trưởng khoa Côn trùng, Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

- Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Huế;

- Trưởng khoa Kiêm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Huế.

IV. Khu vực Tây Nguyên:

1. Đội trưởng:

- Ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

2. Đội phó:

- Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

3. Thành viên:

- Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

- Trưởng khoa Côn trùng - Kiểm dịch, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

- Đại diện Lãnh đạo khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi