Quyết định 07/2008/QĐ-BYT về mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 07/2008/QĐ-BYT NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2008

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN, HUỶ ĐĂNG KÝ

HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SỐNG, SAU KHI CHẾT VÀ HIẾN XÁC; CÁC MẪU THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI

SAU KHI CHẾT VÀ HIẾN XÁC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

Nguyn Th Xuyên

QUY ĐỊNH

CÁC MẪU ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN, HUỶ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SỐNG, SAU KHI CHẾT VÀ HIẾN XÁC; MẪU THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI SAU KHI CHẾT VÀ HIẾN XÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Mẫu 1- Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống - màu xanh nhạt.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SỐNG

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số……………… ;cấp ngày………………… ; nơi cấp:………………………

Điện thoại (nếu có)

Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo, chữa bệnh cứu người, tôi đã được cán bộ y tế tư vấn về những lợi ích và rủi ro của việc cho mô, bộ phận cơ thể người. Tôi xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể để cơ sở y tế sử dụng ghép cho người bệnh mang lại sự sống và niềm vui đối với họ mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào cũng như không khiếu kiện bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào trong việc này.

Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình .

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu 2 - Đơn hủy đăng ký tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống - màu trắng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN HUỶ ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SỐNG

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số…………… ;cấp ngày………………… ; nơi cấp:………………………

Điện thoại (nếu có)

Ngày đăng ký hiến:

Trước đây tôi đã đăng ký tự nguyện hiến ….. nay tôi làm đơn này xin huỷ việc đăng ký tự nguyện hiến của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu 3 - Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết - màu vàng nhat.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SAU KHI CHẾT

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số……………… ;cấp ngày………………… ; nơi cấp:………………………

Điện thoại (nếu có)

Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo chữa bệnh cứu người. Sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi tôi qua đời mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào.

Tôi đề nghị giữ ( hoặc không giữ ) bí mật danh tính của tôi đối với người nhận.

Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình .

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu 4 - Đơn hủy đăng ký tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết - màu trắng.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN HUỶ ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SAU KHI CHẾT

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số……………… ;cấp ngày………………… ; nơi cấp:………………………

Điện thoại ( nếu có)

Thẻ đăng ký hiến số:……… , ngày ………….

Trước đây tôi đã đăng ký tự nguyện hiến …… sau khi qua đời, nay tôi làm đơn này xin huỷ việc đăng ký tự nguyện hiến của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu 5 - Thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết- màu xanh nhạt.

THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SAU KHI CHẾT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh 3 x 4                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ

Số ĐKH:

Họ và tên:                                              ; giới:

Ngày sinh:

Giấy CMND/Hộ chiếu số:

ngày cấp                                               ; nơi cấp

Nhóm máu:

 

…, ngày tháng năm 200
Cơ sở cấp thẻ
(Đóng dấu)

 

 

Chú thích:        - Kích thước thẻ rộng 6 cm dài 9 cm (6 cm x 9 cm);

- Hình thức hoa văn do cơ sở cấp thẻ thể hiện.

Mẫu 6 - Đơn tự nguyện hiến xác - màu hồng nhạt.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN XÁC

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số……………… ;cấp ngày………………… ; nơi cấp:………………………

Điện thoại ( nếu có)

Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến xác của tôi cho khoa học sau khi tôi qua đời mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào.

Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình .

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu 7- Đơn hủy đăng ký tự nguyện hiến xác - màu trắng.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN HUỶ ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN HIẾN XÁC

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số…………… ;cấp ngày………………… ; nơi cấp:………………………

Điện thoại (nếu có)

Thẻ đăng ký hiến số:…….. , ngày ………

Trước đây tôi đã đăng ký tự nguyện hiến xác của mình, nay tôi làm đơn này xin huỷ việc đăng ký tự nguyện hiến xác của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu 8- Thẻ đăng ký hiến xác - màu hồng nhạt.

 

THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN XÁC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh 3 x 4                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN XÁC

Số ĐKH:

Họ và tên:                                              ; giới:

Ngày tháng năm sinh:

Giấy CMND/Hộ chiếu số:

ngày cấp                                               ; nơi cấp

 

…, ngày tháng năm 200
Cơ sở cấp thẻ
(Đóng dấu)

 

 

Chú thích:        - Kích thước thẻ rộng 6 cm dài 9 cm (6 cm x 9 cm);

 - Hình thức hoa văn do cơ sở cấp thẻ thể hiện.

thuộc tính Quyết định 07/2008/QĐ-BYT

Quyết định 07/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2008/QĐ-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành:14/02/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 07/2008/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 07/2008/QĐ-BYT NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2008

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN, HUỶ ĐĂNG KÝ

HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SỐNG, SAU KHI CHẾT VÀ HIẾN XÁC; CÁC MẪU THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI

SAU KHI CHẾT VÀ HIẾN XÁC

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

Nguyn Th Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

QUY ĐỊNH

Các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; mẫu thẻ đăng ký hiến mô,

bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác

(Ban hành kèm theo Quyết định số  07/2008/QĐ-BYT ngày 14 tháng 02 năm 2008                      của Bộ trưởng Bộ Y tế )

 

 

Mẫu 1- Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống - màu xanh nhạt.    

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ,

BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SỐNG

 

                      Kính gửi :

 

Tên tôi là :

Ngày    tháng     năm sinh

Giới :

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp :

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số                    ;cấp ngày                      ; nơi cấp:

Điện thoại (nếu có)

 

            Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo, chữa bệnh cứu người, tôi đã được cán bộ y tế tư vấn về những lợi ích và rủi ro của việc cho mô, bộ phận cơ thể người. Tôi xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể để cơ sở y tế sử dụng ghép cho người bệnh mang lại sự sống và niềm vui đối với họ mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào cũng như không khiếu kiện bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào trong việc này.

 

            Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình .

 

            Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                                            ... , ngày     tháng     năm 200

                                                                                         Người làm đơn

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2 - Đơn hủy đăng ký tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống - màu trắng

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

 

 

ĐƠN HUỶ ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ,

BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SỐNG

 

 

 

 

                      Kính gửi :

 

 

Tên tôi là :

Ngày    tháng     năm sinh

Giới :

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp :

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số               ; cấp ngày                      ; nơi cấp:

Điện thoại (nếu có)

Ngày đăng ký hiến:

 

Trước đây tôi đã đăng ký tự nguyện hiến …..................... nay tôi làm đơn này xin huỷ việc đăng ký tự nguyện hiến của mình.

 

            Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

                                                                             ... , ngày     tháng     năm 200

                                                                                               Người làm đơn

                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)  

  

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 3 - Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết - màu vàng nhat.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            

 

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ,

BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SAU KHI CHẾT

 

                      Kính gửi :

 

Tên tôi là :

Ngày    tháng     năm sinh

Giới :

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp :

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số                   ;cấp ngày                      ; nơi cấp:

Điện thoại (nếu có)

 

            Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo chữa bệnh cứu người. Sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi tôi qua đời mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào.

           

Tôi đề nghị giữ ( hoặc không giữ ) bí mật danh tính của tôi đối với người nhận.

            Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình .

 

            Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

                                                                             ... , ngày     tháng     năm 200

                                                                                             Người làm đơn

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 4 - Đơn hủy đăng ký tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết - màu trắng.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

 

 

ĐƠN HUỶ ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ,

BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SAU KHI CHẾT

 

 

 

                      Kính gửi :

 

 

Tên tôi là :

Ngày    tháng     năm sinh

Giới :

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp :

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số                   ;cấp ngày                      ; nơi cấp:

Điện thoại ( nếu có)

Thẻ đăng ký hiến số:       , ngày …

 

            Trước đây tôi đã đăng ký tự nguyện hiến ……...................sau khi qua đời, nay tôi làm đơn này xin huỷ việc đăng ký tự nguyện hiến của mình.

 

            Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

                                                                             ... , ngày     tháng     năm 200

                                                                                        Người làm đơn

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 5 - Thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết- màu xanh nhạt.

 

 

        THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SAU KHI CHẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ảnh 3 x 4                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                         

                                          

                                  

     THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ

                               Số ĐKH:

 

        Họ và tên :                            ; giới :

         Ngày sinh :

         Giấy CMND/Hộ chiếu số: 

         ngày cấp             ; nơi cấp 

         Nhóm máu :                 

                                    …, ngày   tháng   năm 200

                                                    Cơ sở cấp thẻ

                                                      (Đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: - Kích thước thẻ rộng 6 cm dài 9 cm (6 cm x 9 cm);

                  - Hình thức hoa văn do cơ sở cấp thẻ thể hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 6 - Đơn tự nguyện hiến xác - màu hồng nhạt.

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

 

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN XÁC

 

 

                      Kính gửi :

 

 

Tên tôi là :

Ngày    tháng     năm sinh

Giới :

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp :

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số                 ;cấp ngày                      ;nơi cấp

Điện thoại ( nếu có)

 

            Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến xác của tôi cho khoa học sau khi tôi qua đời mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào.

 

            Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình .

 

            Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

                                                                                 ... , ngày     tháng     năm 200

                                                                                             Người làm đơn

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 7- Đơn hủy đăng ký tự nguyện hiến xác - màu trắng.

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

 

 

ĐƠN HUỶ ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN HIẾN XÁC

 

 

                      Kính gửi :

 

 

Tên tôi là :

Ngày    tháng     năm sinh

Giới :

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp :

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số                    ;cấp ngày                      ;nơi cấp

Điện thoại (nếu có)

Thẻ đăng ký hiến số:         , ngày …

 

 

            Trước đây tôi đã đăng ký tự nguyện hiến xác của mình, nay tôi làm đơn này xin huỷ việc đăng ký tự nguyện hiến xác của mình.

 

            Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

 

... , ngày     tháng     năm 200

          Người làm đơn

                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 8- Thẻ đăng ký hiến xác - màu hồng nhạt.                      

 

                                               

                                                    THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN XÁC

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ảnh 3 x 4                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

                                                

 

             THẺ ĐĂNG KÝ HIẾN XÁC

                                           Số ĐKH:

 

          Họ và tên :                            ; giới :

          Ngày  tháng  năm sinh :

          Giấy CMND/Hộ chiếu số:   

          ngày cấp:           ; nơi cấp 

                                               …, ngày   tháng   năm 200

                                                          Cơ sở cấp thẻ

                                                            (Đóng dấu)

                                                                        

 

Chú thích: - Kích thước thẻ rộng 6 cm dài 9 cm (6 cm x 9 cm);

                  - Hình thức hoa văn do cơ sở cấp thẻ thể hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi