Danh mục

Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 40-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

Số: 40-L/CTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1995

 

 

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 40 L/CTN NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1995

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội;


NAY CÔNG BỐ


Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng Suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 31 tháng 5 năm 1995.

PHÁP LỆNH

PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)

 

HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm của thế kỷ, là mối hiểm hoạ đối với sức khoẻ, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của các dân tộc, tác động nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia;

Để ngăn ngừa và phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bảo tồn nòi giống;

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

Căn cứ vào Nghị quyết Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 6 về công tác xây dựng pháp luật năm 1995;

Pháp lệnh này quy định về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

 

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1

Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, của mỗi gia đình và của toàn xã hội.

Nhà nước có chính sách và biện pháp kịp thời để bảo đảm việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS có hiệu quả.

Điều 2

Trong Pháp lệnh này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1- HIV là loại vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. HIV có thể lây truyền qua quan hệ tình dục, qua đường máu hoặc truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai, sinh đẻ và cho con bú.

2- AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV gây tổn thương hệ thống miễn dịch làm cho cơ thể không còn khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh và dẫn đến chết người.

3- Nhiễm trùng cơ hội là những nhiễm trùng xảy ra nhân cơ hội cơ thể bị suy giảm miễn dịch do bị nhiễm HIV.

Điều 3

Cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân, tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thực hiện việc phòng, chống nhiễm HIV/AIDS theo quy định của pháp luật.

Điều 4

Người nhiễm HIV/AIDS không bị phân biệt đối xử nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 5

Chính phủ thống nhất quản lý công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

Các cơ quan Nhà nước phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

Điều 6

Nhà nước Việt Nam có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác, giúp đỡ dưới mọi hình thức trong công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

 

Chương 2:

NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS

 

Điều 7

Thông tin, giáo dục, truyền thông là biện pháp chủ yếu để mọi người hiểu và thực hiện các biện pháp phòng trách lây truyền HIV/AIDS. Các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức xã hội có trách nhiệm tham gia vào công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

Điều 8

Giáo dục phòng, chống nhiễm HIV/AIDS phải được đưa vào các trường học với nội dung phù hợp từng loại hình trường học, phù hợp trình độ, lứa tuổi, giới tính và phong tục, tập quán của các dân tộc.

Điều 9

1- Các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân kiến thức về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

2- Chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng, bao gồm:

a) Vận động, giáo dục những người có nguy cơ lây truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS;

b) Tuyên truyền, giáo dục cho mọi người hiểu biết về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS;

c) Tổ chức, vận động việc chăm sóc sức khoẻ, tinh thần cho người bị nhiễm HIV/AIDS;

d) Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người tình nguyện tham gia công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

Điều 10

Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình và xã hội; tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng.

Điều 11

1- Mọi người trong gia đình tuyên truyền, vận động và giáo dục các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

2- Mọi người trong gia đình của người bị nhiễm HIV/AIDS có trách nhiệm cùng xã hội chăm sóc sức khoẻ, động viên tinh thần người bị nhiễm HIV/AIDS để họ được sống hoà nhập trong gia đình và cộng đồng.

Điều 12

1- Mọi người phải chủ động phòng ngừa lây truyền HIV/AIDS qua đường tình dục, tiêm chích.

2- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm tiêm chích mà tuý và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác.

Điều 13

Thầy thuốc và nhân viên y tế tại các cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện các quy định chuyên môn về xử lý nhiễm HIV/AIDS trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế, dịch vụ kỹ thuật kế hoạch hoá gia đình.

Các cơ sở và người làm dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ khác có thể lây truyền HIV/AIDS phải tuân theo các quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

Điều 14

1- Cơ sở y tế phải làm xét nghiệm HIV đối với các trường hợp cho máu, cho tinh dịch, cho mô hoặc một bộ phận cơ thể con người.

2- Nghiêm cấm việc truyền máu, truyền sinh phẩm máu, truyền tinh dịch, ghép mô, ghép cơ quan hoặc một bộ phận cơ thể của người bị nhiễm HIV cho người khác.

Điều 15

Chất thải y tế liên quan đến người bị nhiễm HIV/AIDS phải được xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 16

1- Cơ sở y tế có trách nhiệm xét nghiệm cho người tự nguyện xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS.

2- Khi có yêu cầu, cơ sở y tế của Nhà nước có trách nhiệm xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS đối với những người có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS.

Điều 17

Khi tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, người có trách nhiệm của cơ sở y tế có quyền quyết định việc xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS đối với những người có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS.

Điều 18

1- Cán bộ xét nghiệm và cơ sở xét nghiệm của ngành y tế có trách nhiệm giữ bí mật tên, tuổi địa chỉ của người đến xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS.

2- Chỉ có người có trách nhiệm của cơ sở y tế mới được quyền thông báo kết quả xét nghiệm của người bị nhiễm HIV/AIDS cho vợ hoặc chồng hoặc người thân trong gia đình của người đó và cho cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm trực tiếp chăm sóc sức khoẻ cho người bị nhiễm HIV/AIDS.

3- Nghiêm cấm việc đưa tin công khai về tên, tuổi, địa chỉ, hình ảnh của người bị nhiễm HIV/AIDS, trừ trường hợp được sự đồng ý của người đó.

Điều 19

Người nước ngoài bị nhiễm HIV/AIDS khi nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo. Thủ tục khai báo do Chính phủ quy định.

Điều 20

1- Thầy thuốc và nhân viên y tế có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân AIDS và giải thích cho người thân trong gia đình của người bị nhiễm HIV/AIDS hiểu về HIV/AIDS để phòng bệnh.

2- Người bị nhiễm HIV/AIDS mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội thuộc chuyên khoa nào được cứu chữa tại chuyên khoa đó hoặc tại chuyên khoa riêng.

3- Nghiêm cấm việc từ chối chữa bệnh cho người bị nhiễm HIV/AIDS.

Điều 21

Nhà nước quy định chế độ bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp ngay từ đầu đối với người trực tiếp quản lý, chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS tại những cơ sở xã hội và đối với người trực tiếp khám chữa bệnh cho người bị nhiễm HIV/AIDS.

Điều 22

Người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm việc trong một số ngành dễ lây truyền HIV/AIDS. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế quy định danh mục những ngành nghề này.

Điều 23

Vợ hoặc chồng nếu biết mình bị nhiễm HIV/AIDS thì phải thông báo cho nhau; nếu không thông báo thì cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo.

Điều 24

1- Nghiêm cấm người bị nhiễm HIV/AIDS cố ý truyền bệnh cho người khác.

2- Nghiêm cấm việc đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV/AIDS đối với người không bị nhiễm HIV/AIDS nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của họ.

 

Chương 3:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS

 

Điều 25

Quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

1- Ban hành văn bản pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS;

2- Xây dựng các chủ trương, chính sách, ké hoạch phòng, chống nhiễm HIV/AIDS;

3- Giám sát và kiểm tra về diễn biến, dịch tễ của nhiễm HIV/AIDS;

4- Tổ chức chữa bệnh, chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS;

5- Sơ kế, tổng kế, đánh giá hiệu quả phòng, chống nhiễm HIV/AIDS qua các giai đoạn;

6- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS;

7- Tổ chức việc hợp tác quốc tế phòng, chống nhiễm HIV/AIDS trong chiến lược phòng, chống nhiễm HIV/AIDS toàn cầu; tổ chức nghiên cứu và đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

Điều 26

1- Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS trong phạm vi cả nước.

Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS do Thủ tướng Chính phủ thành lập để giúp Thủ tướng chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS theo chức năng và nhiệm vụ do Thủ tướng quy định.

2- Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS trong lĩnh vực y tế.

3- Các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS theo quy định của Chính phủ.

4- Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS trong địa phương mình.

 

Chương 4:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 27

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống nhiễm HIV/AIDS được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

Điểu 28

1- Người nào vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng, tài sản của người khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2- Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS thì bị xử lý theo pháp luật Việt Nam , trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

 

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 29

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 1995.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 30

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản
Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 40-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 40-L/CTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh
Ngày ban hành: 31/05/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 40-L/CTN

Hanoi, May 31, 1995

 

ORDINANCE

ON THE PREVENTION AND FIGHT AGAINST HIV-AIDS INFECTION

HIV-AIDS is a great and dangerous epidemic of the century, a serious threat to the health and life of human beings and the future of the progeniture of all nations which is seriously affecting the economic and social situation of each country;

With a view to preventing and fighting against HIV-AIDS infection, protecting the health of the people and preserving the Vietnamese race;

Pursuant to Article 91 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on the Protection of the People's Health;

Pursuant to the Resolution of the 6th Session of the 9th National Assembly on the legislative work for 1995;

This Ordinance provides for the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Preventing and fighting against HIV/AIDS infection is the responsibility of everyone, every family and the whole society.

The State shall adopt timely policies and measures to ensure effective prevention and fight against HIV/AIDS infection.

Article 2.- In this Ordinance, the following terms should be understood as follows:

1. HIV is the virus causing the Acquired Immunity Deficiency Syndrome in human beings. HIV may be contracted through sexual intercourse, through blood transfusion, or passed on by the mother to the child during pregnancy, childbirth or breastfeeding.

2. AIDS is the terminal stage of the process of HIV infection which damages the immunity system and deprives the body of the capability of resisting disease-causing factors, and finally leads to death.

3. Opportunity infection is infection occasioned by the deficiency of immunity of the body due to HIV infection.

Article 3.- The State agencies, the Vietnam Fatherland Front and its member organizations, all economic and social organizations, all units of the People's Armed Forces and every citizen, every foreign organization and individual living in Vietnam shall have to carry out the prevention and fight against HIV/AIDS infection as prescribed by law.

Article 4.- The persons infected by HIV/AIDS shall not be discriminated against but have to take measures to prevent and fight against the spread of the disease in order to protect the health of the community as prescribed by law.

Article 5.- The Government exerts unified management on the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

The State agencies shall coordinate with the Vietnam Fatherland Front and its member organizations and the social organizations to persuade, educate and mobilize the population in the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

Article 6.- The Vietnam State shall adopt policies of encouraging organizations and individuals in the country and foreign organizations and individuals to cooperate and assist in all forms the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

Chapter II

MEASURES TO PREVENT AND FIGHT AGAINST HIV/AIDS INFECTION

Article 7.- Information, education and communication are the main measures to make everybody understand HIV/AIDS and carry out measures to prevent the spread of HIV/AIDS. The mass media and the social organizations have the responsibility to join in the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

Article 8.- Education in the prevention and fight against HIV/AIDS infection must be introduced into the schools with contents suited to each kind of school, and conformable with the cultural standard, age groups, genders and customs and habits of the ethnic groups.

Article 9.-

1. The State agencies, the Vietnam Fatherland Front and its member organizations, and all economic and social organizations have the responsibility to arouse the awareness of the public employees and the people about HIV/AIDS educate them about the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

2. The administration at all levels, the Vietnam Fatherland Front and its member organizations, the economic and social organizations, and the units of the People's Armed Forces have the responsibility to carry out measures to prevent and fight against HIV/AIDS infection within the community. These include:

a/ To persuade and educate the persons likely to catch or spread HIV/AIDS to take measures of prevention and fighting against the disease;

b/ To educate the public about the prevention and fight against HIV/AIDS infection;

c/ To organize and campaign for the caring for the physical health and morale of those infected by HIV/AIDS;

d/ To improve the professional standard of the volunteers for the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

Article 10.- Everyone has the duty to carry out measures to prevent and fight against the spread of HIV/AIDS for their own protection and to protect their families and society; to join the activities in the prevention and fight against HIV/AIDS infection in the family and in the community.

Article 11.-

1. Each member of the family must persuade and educate the other members to carry out the regulations on the prevention and fight against HIV/AIDS.

2. Everyone in the family of an HIV/AIDS infected person has the responsibility to join society in caring for his/her health, and to raise his/her moral so that he/she may integrate with the life in the family and the community.

Article 12.-

1. Everybody must take the initiative in preventing the spread of HIV/AIDS through sexual intercourse and injection.

2. All acts of sex buying and selling, drug injection and other acts that might spread HIV/AIDS are strictly forbidden.

Article 13.- The physicians and other medical staffs at the medical establishments must observe the technical regulations on the treatment of HIV/AIDS infection in their disease prevention and medical examinations and treatment, and carry out medical technical services and family planning technical services.

The establishments and persons engaged in beauty and other services that might spread HIV/AIDS must observe the regulations of the law on the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

Article 14.-

1. All the medical establishments must conduct HIV tests in all cases of donation of blood, semen, tissue, or any other parts of the human body.

2. The transfusion of blood or bio-products of blood, transfusion of semen, transplant of tissue or any other human organ or part of a human organ of an HIV/AIDS infected person to another person is strictly forbidden.

Article 15.- All medical wastes related to the HIV/AIDS patients must be treated according to the regulations of the Ministry of Health.

Article 16.-

1. The medical establishments have to carry out tests for the persons who volunteer to test for HIV/AIDS infection.

2. If requested, the State medical establishments have to conduct tests to detect HIV/AIDS infection among those likely to be infected by HIV/AIDS.

Article 17.- At the periodical health checks, the responsible person of the medical establishment has the right to decide to test for detection of HIV/AIDS infection at the persons likely to be infected by HIV/AIDS.

Article 18.-

1. The laboratory physicians and the laboratory of the medical service have to keep the confidentiality of the names, ages and addresses of the persons who come to test for detection of HIV/AIDS infection.

2. Only the responsible person at the medical establishment has the right to notify the result of the test of HIV/AIDS positive to the wife or husband or next of kin of the family of the HIV/AIDS infected person, and to the office, organization or the responsible person who directly looks after the health of the HIV/AIDS patient.

3. The publication of the names, ages, addresses or pictures of the HIV/AIDS infected persons without their consent is strictly forbidden.

Article 19.- A foreigner infected by HIV/AIDS must declare his/her infection when entering Vietnam. The procedure for the declaration shall be stipulated by the Government.

Article 20.-

1. The physicians and other medical staffs must care for AIDS patients, and explain to the close relatives in their families about HIV/AIDS in order to prevent the spread of the disease.

2. The HIV/AIDS infected person who gets another opportunity infection shall be treated by the specialized department of that infection or a special department.

3. Any refusal to examine or treat an HIV/AIDS infected person is strictly forbidden.

Article 21.- The State shall define the regime of occupational risk insurance right from the beginning for the persons who directly manage and attend to the HIV/AIDS infected persons at the social welfare establishments, and those who directly examine and treat the HIV/AIDS infected persons.

Article 22.- The HIV/AIDS infected persons are not allowed to work in a number of branches likely to spread HIV/AIDS. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall coordinate with the Ministry of Health in drawing up the list of these occupations.

Article 23.- When a spouse knows that he/she has contracted HIV/AIDS, he/she must inform his/her partner. If not, the medical establishment shall have to provide this information.

Article 24.-

1. All intentional communication of the disease to another person by an HIV/AIDS infected person is strictly forbidden.

2. All misinformation about HIV/AIDS infection directed at a person not affected by HIV/AIDS with a view to harming his/her honor or damaging his/her interests, is strictly forbidden.

Chapter III

STATE MANAGEMENT OF THE PREVENTION AND FIGHT AGAINST HIV/AIDS INFECTION

Article 25.- State management of the prevention and fight against HIV/AIDS infection comprises the following main contents:

1. To issue legal documents on the prevention and fight against HIV/AIDS infection;

2. To work out undertakings, policies and plans to prevent and fight against HIV/AIDS infection;

3. To supervise and inspect the epidemiological developments of HIV/AIDS infection;

4. To organize the treatment and care for the persons affected by HIV/AIDS infection;

5. To make periodical summing up or general summing up and evaluation of the result of the prevention and fight against HIV/AIDS infection in different periods;

6. To control, inspect and solve the complaints and denunciations, and to handle the violations of the law on the prevention and fight against HIV/AIDS infection;

7. To organize international cooperation in the prevention and fight against HIV/AIDS infection in the global strategy against this disease; to organize research and training in order to raise the effect of the prevention and fight against HIV/AIDS infection.

Article 26.-

1. The Government exerts unified State management of the prevention and fight against HIV/AIDS infection throughout the country.

The National Committee for Prevention and Fight against AIDS shall be set up by the Prime Minister in order to help him direct and deploy the prevention and fight against HIV/AIDS infection according to the function and tasks to be defined by the Prime Minister.

2. The Ministry of Health shall within its function and tasks, exert State management of the prevention and fight against HIV/AIDS in the medical field.

3. The ministries and branches shall in their respective functions and tasks carry out the prevention and fight against HIV/AIDS infection according to the regulations of the Government.

4. The People's Committees at all levels shall exert State management of the prevention and fight against HIV/AIDS infection within their territories.

Chapter IV

REWARDS AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 27.- All organizations and individuals who made meritorious achievements in the prevention and fight against HIV/AIDS infection shall be commended and awarded according to the common regulations of the State.

Article 28.-

1. Any person who violates the provisions of the law on the prevention and fight against HIV/AIDS infection shall, depending on the extent of the violation, be disciplined, subject to administrative sanctions or examined for penal liability. If the violation leads to the damage to the health, life or property of others, the offender shall be made to pay compensations as prescribed by law.

2. Any foreign organization or individual in Vietnam that violates the provisions of the law on the prevention and fight against HIV/AIDS infection, shall be dealt with according to Vietnamese law, except otherwise provided for in the international treaties which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 29.- This Ordinance takes effect from the 1st of August 1995.

The earlier stipulations which are contrary to this Ordinance are now annulled.

Article 30.- The Government shall provide details for the implementation of this Ordinance.

 

 

ON BEHALF OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY,
CHAIRMAN
Nong Duc Manh

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đợi
Nội dung đã xem
0%