Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 33/CP NGàY 23 THáNG 5 NăM 1995

Về VIệC SửA đổI KHOảN 1 ĐIềU 6 CủA NGHị địNH 95/CP

NGàY 27/8/1994 Về THU MộT PHầN VIệN PHí

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHị địNH:

Điều 1.- Nay sửa đổi khoản 1 Điều 6 Nghị định số 95/CP ngày 27/8/94 về việc thu một phần viện phí như sau:

Khoản thu một phần viện phí cả tiền viện phí do cơ quan Bảo hiểm y tế trả cho người bệnh là nguồn thu của ngân sách Nhà nước, được sử dụng theo quy định sau:

- 70% sử dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thu khoản viện phí đó để bổ sung kinh phí mua thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, phim X quang, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ người bệnh kịp thời.

- 30% dành để khen thưởng cho cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao đối với người bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; trong đó đơn vị trích từ 2 - 5% để nộp cho cơ quan chủ quản (Bộ Y tế, Sở Y tế, Bộ, ngành) để lập quỹ hỗ trợ và khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác khám bệnh và các Bệnh viện không có điều kiện thu viện phí.

 

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Vật giá Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện Nghị định này.

 

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 33/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 23/05/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 33-CP
Hanoi, May 23, 1995

DECREE
TO AMEND ITEM 1, ARTICLE 6 OF DECREE No.95-CP ON THE 27TH OF AUGUST 1994 ON COLLECTION OF PARTIAL HOSPITAL FEE
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposal of the Minister of Health,
DECREES:
Article 1.- To amend Item 1, Article 6 of Decree 95-CP on the 27th of August 1994 on collection of partial hospital fee as follows:
The collection of part of the hospital fee paid by the Health Insurance Agency to patients is a revenue of the State budget to be used according to the following regulations:
- 70% shall be used for the medical examination and treatment establishment which collects that partial hospital fee to supplement the expenditures in medicine, blood, serum, chemicals, X-ray films, medical materials, equipment and appliances for timely treatment of the patients.
- 30% shall be used to remunerate the Government officials and employees who display a high sense of responsibility toward the patients, and who accomplish well their professional duty; of which 2 to 5% shall be remitted by the establishment to the administering agency (the Ministry of Health, the provincial Health Service, the relevant Ministries and branches) to set up a fund of support and reward for units and individuals who have made meritorious achievements in the examination and treatment work and for the hospitals that do not have the conditions to collect the hospital fee.
Article 2.- The Minister of Health, the Minister of Finance, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Head of the Pricing Committee of the Government shall have to guide and organize the implementation of this Decree.
Article 3.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!