Nghị định 16-CP của Chính phủ về việc quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16-CP

NGÀY 18-12-1992 QUY ĐỊNH MỘT SỐ

VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG VÀ CHỐNG NHIỄM HIV VÀ SIDA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989;

Để ngăn ngừa và hạn chế nhiễm HIV và SIDA; vì sức khoẻ nhân dân và bảo tồn nòi giống;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA của Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
Nhiễm HIV/SIDA là đại dịch nguy hiểm của thế kỷ đã xâm nhập vào Việt Nam, là mối đe doạ không thể lường trước được đối với sức khoẻ và tính mạng của con người; gây tổn thất lớn về kinh tế và xã hội cho từng quốc gia trong đó có Việt Nam.
Phòng chống HIV/SIDA là trách nhiệm của mỗi người, của Nhà nước và của toàn xã hội.
Điều 2
Các thuật ngữ dùng trong Nghị định này được hiểu như sau:
1- HIV là loại vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (SIDA). Nhiễm HIV là nhiễm khuẩn suốt đời. Ngoài bị nhiễm HIV có thể truyền bệnh cho người khác do quan hệ tình dục, truyền máu, tiêm chích và truyền từ người mẹ sang con.
2- SIDA là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV, gây hậu quả tổn thương hệ thống miễn dịch làm cho cơ thể không có khả năng chống lại các nhiễm khuẩn gây bệnh nhiễm trùng cơ hội, ung thư, dẫn đến tử vong.
Điều 3
1- Công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tuân theo các quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
2- Nhà nước khuyến khích các tổ chức, tập thể và cá nhân nghiên cứu, phát hiện các loại thuốc và các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
Điều 4
1- Nhà nước bảo đảm cho người bị nhiễm HIV/SIDA không bị phân biệt đối xử.
2- Người bị nhiễm HIV/SIDA phải tuân theo những quy định của pháp luật để phòng chống lây lan bệnh và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
Điều 5
Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và Tổng cục có liên quan, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
Điều 6
Nhà nước Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế trong việc phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
CHƯƠNG II
PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/SIDA
Điều 7
1- Người thấy mình có nguy cơ bị nhiễm HIV/SIDA phải đến kiểm tra sức khoẻ tại cơ quan y tế.
2- Khuyến khích người Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam tự nguyện cho xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV.
Điều 8
Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV bắt buộc đối với người mãi dâm, người tiêm chích ma tuý, tù nhân và người đồng tính luyến ái.
Cơ quan y tế có trách nhiệm xét nghiệm đối với người cho máu, cho tinh dịch, cho mô hoặc bộ phận cơ thể.
Đối với người làm việc ở các ngành, nghề có nguy cơ lây nhiễm HIV/SIDA thì trong trường hợp cần thiết, cơ quan y tế được tiến hành xét nghiệm.
Điều 9

Người nước ngoài đăng ký cư trú ở Việt Nam trên 3 tháng đều phải xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV.
Điều 10
Người tự nguyện xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV được giữ bí mật về tên, tuổi, địa chỉ và phải được thông báo kết quả xét nghiệm.
Điều 11
1- Thầy thuốc và nhân viên y tế có trách nhiệm thực hiện các quy định chuyên môn về xử lý nhiễm HIV/SIDA, săn sóc bệnh nhân chu đáo, giải thích cho người thân trong gia đình, bạn bè hiểu biết về SIDA để tránh phân biệt đối xử.
2- Nhà nước có chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với thầy thuốc và nhân viên y tế trực tiếp khám chữa bệnh cho người bị nhiễm HIV/SIDA.
CHƯƠNG III
QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/SIDA
Điều 12
Người bị nhiễm HIV/SIDA được khuyến khích điều trị và điều trị dự phòng.
Điều 13
Người bị nhiễm HIV/SIDA không được làm việc trong một số ngành nghề có khả năng lây truyền bệnh.
Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định cụ thể danh mục những ngành nghề này.
Điều 14
1- Người bị nhiễm HIV/SIDA không được phép kết hôn.
2- Trường hợp đã kết hôn mà phát hiện được một trong hai người bị nhiễm HIV/SIDA, nếu một trong hai người đó muốn ly hôn thì được phép ly hôn.
3- Nghiêm cấm người bị nhiễm HIV/SIDA cố tình truyền bệnh cho người khác.
Điều 15
1- Người nước ngoài nếu biết mình bị nhiễm HIV/SIDA khi nhập cảnh Việt Nam phải khai báo.
2- Người nước ngoài bị nhiễm HIV/SIDA không được phép kết hôn với công dân Việt Nam.
Điều 16

Người được xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV và điều trị nhiễm HIV/SIDA phải trả một phần viện phí theo quy định của Bộ Y tế.
CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN
 TRONG VIỆC PHÒNG VÀ CHỐNG NHIỄM HIV/SIDA
Điều 17

Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA có trách nhiệm:
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch toàn diện phòng chống nhiễm HIV/SIDA áp dụng trong cả nước.
- Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/SIDA nhằm hạn chế khả năng xâm nhập và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/SIDA ở mức thấp nhất.
- Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/SIDA trong phạm vi cả nước.
- Huy động và phối hợp lực lượng các Bộ, các ngành, các cơ quan, đoàn thể tham gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/SIDA, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tư vấn về nhiễm HIV/SIDA.
- Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và thế giới về phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA cùng bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ lao động - Thương binh và xã hội, các ngành có liên quan khác phối hợp với các đoàn thể nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ:
- Tuyên truyền giáo dục về phòng chống nhiễm HIV/SIDA trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức.
- Ngăn ngừa, hạn chế và kiểm soát nạn mãi dâm, nghiện chích ma tuý, giáo dục cho những đối tượng này phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
Điều 18
Bộ Y tế có trách nhiệm:
- Tổ chức giám sát nhiễm HIV.
- Tổ chức và chỉ đạo các cơ sở xét nghiệm, khám chữa bệnh nhiễm HIV/SIDA.
- Ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xử lý đối với các trường hợp nhiễm HIV/SIDA.
Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm ngân sách hàng năm cho Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các địa phương trong hoạt động phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiện chỉ đạo ngành y tế và các cơ quan Nhà nước ở địa phương tổ chức thực hiện các quy định về phòng chống nhiễm HIV/SIDA.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19
1- Người vi phạm những quy định của Nghị định này, tuỳ theo mức độ sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật hành chính hoặc trách nhiệm hình sự.
Nếu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tình trạng của người khác thì phải bồi dưỡng thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2- Người nước ngoài tại Việt Nam, nếu vi phạm các quy định của Nghị định này, tuỳ theo mức độ sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại và có thể bị trục xuất theo quy định của pháp luật.
Điều 20
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với nội dung của Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 21
Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA, Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 16-CP

Nghị định 16-CP của Chính phủ về việc quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:18/12/1992Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 16-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16-CP

NGÀY 18-12-1992 QUY ĐỊNH MỘT SỐ

VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG VÀ CHỐNG NHIỄM HIV VÀ SIDA

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989;

Để ngăn ngừa và hạn chế nhiễm HIV và SIDA; vì sức khoẻ nhân dân và bảo tồn nòi giống;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA của Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Nhiễm HIV/SIDA là đại dịch nguy hiểm của thế kỷ đã xâm nhập vào Việt Nam, là mối đe doạ không thể lường trước được đối với sức khoẻ và tính mạng của con người; gây tổn thất lớn về kinh tế và xã hội cho từng quốc gia trong đó có Việt Nam.

Phòng chống HIV/SIDA là trách nhiệm của mỗi người, của Nhà nước và của toàn xã hội.

 

Điều 2

Các thuật ngữ dùng trong Nghị định này được hiểu như sau:

1- HIV là loại vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (SIDA). Nhiễm HIV là nhiễm khuẩn suốt đời. Ngoài bị nhiễm HIV có thể truyền bệnh cho người khác do quan hệ tình dục, truyền máu, tiêm chích và truyền từ người mẹ sang con.

2- SIDA là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV, gây hậu quả tổn thương hệ thống miễn dịch làm cho cơ thể không có khả năng chống lại các nhiễm khuẩn gây bệnh nhiễm trùng cơ hội, ung thư, dẫn đến tử vong.

 

Điều 3

1- Công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tuân theo các quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

2- Nhà nước khuyến khích các tổ chức, tập thể và cá nhân nghiên cứu, phát hiện các loại thuốc và các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

 

Điều 4

1- Nhà nước bảo đảm cho người bị nhiễm HIV/SIDA không bị phân biệt đối xử.

2- Người bị nhiễm HIV/SIDA phải tuân theo những quy định của pháp luật để phòng chống lây lan bệnh và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

 

Điều 5

Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và Tổng cục có liên quan, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

 

Điều 6

Nhà nước Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế trong việc phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

 

CHƯƠNG II

PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/SIDA

 

Điều 7

1- Người thấy mình có nguy cơ bị nhiễm HIV/SIDA phải đến kiểm tra sức khoẻ tại cơ quan y tế.

2- Khuyến khích người Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam tự nguyện cho xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV.

 

Điều 8

Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV bắt buộc đối với người mãi dâm, người tiêm chích ma tuý, tù nhân và người đồng tính luyến ái.

Cơ quan y tế có trách nhiệm xét nghiệm đối với người cho máu, cho tinh dịch, cho mô hoặc bộ phận cơ thể.

Đối với người làm việc ở các ngành, nghề có nguy cơ lây nhiễm HIV/SIDA thì trong trường hợp cần thiết, cơ quan y tế được tiến hành xét nghiệm.

 

Điều 9

Người nước ngoài đăng ký cư trú ở Việt Nam trên 3 tháng đều phải xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV.

 

Điều 10

Người tự nguyện xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV được giữ bí mật về tên, tuổi, địa chỉ và phải được thông báo kết quả xét nghiệm.

 

Điều 11

1- Thầy thuốc và nhân viên y tế có trách nhiệm thực hiện các quy định chuyên môn về xử lý nhiễm HIV/SIDA, săn sóc bệnh nhân chu đáo, giải thích cho người thân trong gia đình, bạn bè hiểu biết về SIDA để tránh phân biệt đối xử.

2- Nhà nước có chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với thầy thuốc và nhân viên y tế trực tiếp khám chữa bệnh cho người bị nhiễm HIV/SIDA.

 

CHƯƠNG III
QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/SIDA 

 

Điều 12

Người bị nhiễm HIV/SIDA được khuyến khích điều trị và điều trị dự phòng.

 

Điều 13

Người bị nhiễm HIV/SIDA không được làm việc trong một số ngành nghề có khả năng lây truyền bệnh.

Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định cụ thể danh mục những ngành nghề này.

 

Điều 14

1- Người bị nhiễm HIV/SIDA không được phép kết hôn.

2- Trường hợp đã kết hôn mà phát hiện được một trong hai người bị nhiễm HIV/SIDA, nếu một trong hai người đó muốn ly hôn thì được phép ly hôn.

3- Nghiêm cấm người bị nhiễm HIV/SIDA cố tình truyền bệnh cho người khác.

 

Điều 15

1- Người nước ngoài nếu biết mình bị nhiễm HIV/SIDA khi nhập cảnh Việt Nam phải khai báo.

2- Người nước ngoài bị nhiễm HIV/SIDA không được phép kết hôn với công dân Việt Nam.

 

Điều 16

Người được xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng HIV và điều trị nhiễm HIV/SIDA phải trả một phần viện phí theo quy định của Bộ Y tế.

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂNTRONG VIỆC PHÒNG VÀ CHỐNG NHIỄM HIV/SIDA

 

Điều 17

Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA có trách nhiệm:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch toàn diện phòng chống nhiễm HIV/SIDA áp dụng trong cả nước.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/SIDA nhằm hạn chế khả năng xâm nhập và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/SIDA ở mức thấp nhất.

- Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/SIDA trong phạm vi cả nước.

- Huy động và phối hợp lực lượng các Bộ, các ngành, các cơ quan, đoàn thể tham gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV/SIDA, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tư vấn về nhiễm HIV/SIDA.

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và thế giới về phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA cùng bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ lao động - Thương binh và xã hội, các ngành có liên quan khác phối hợp với các đoàn thể nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ:

- Tuyên truyền giáo dục về phòng chống nhiễm HIV/SIDA trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức.

- Ngăn ngừa, hạn chế và kiểm soát nạn mãi dâm, nghiện chích ma tuý, giáo dục cho những đối tượng này phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

 

Điều 18

Bộ Y tế có trách nhiệm:

- Tổ chức giám sát nhiễm HIV.

- Tổ chức và chỉ đạo các cơ sở xét nghiệm, khám chữa bệnh nhiễm HIV/SIDA.

- Ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xử lý đối với các trường hợp nhiễm HIV/SIDA.

Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm ngân sách hàng năm cho Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các địa phương trong hoạt động phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiện chỉ đạo ngành y tế và các cơ quan Nhà nước ở địa phương tổ chức thực hiện các quy định về phòng chống nhiễm HIV/SIDA.

 

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 19

1- Người vi phạm những quy định của Nghị định này, tuỳ theo mức độ sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật hành chính hoặc trách nhiệm hình sự.

Nếu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tình trạng của người khác thì phải bồi dưỡng thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2- Người nước ngoài tại Việt Nam, nếu vi phạm các quy định của Nghị định này, tuỳ theo mức độ sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại và có thể bị trục xuất theo quy định của pháp luật.

 

Điều 20

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với nội dung của Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 21

Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA, Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi