Thông báo 0452/TM-DM của Bộ Thương mại về quy trình và thủ tục chuyển đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG BÁO

 

 

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0452/TM-DM NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY

XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005

 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2004/TTLT/BTN/BCN ngày 28/07/2004 của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 07/2004/TTLT/BTN/BCN ngày 01/04/2005 của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/07/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

Căn cứ đề nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về việc bãi bỏ thủ tục xác nhận hạn ngạch tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực;

Bộ Thương mại hướng dẫn quy trình thực hiện chuyển đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau:

1. Thương nhân gửi Đơn xin chuyển đổi hạn ngạch theo mẫu kèm theo đến Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may), 21 Ngô Quyền, Hà Nội.

2. Định kỳ một tuần một lần, Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may tập hợp đơn đăng ký chuyển đổi hạn ngạch của thương nhân và tổng hợp số liệu hạn ngạch chuyển đổi đi và đổi đến giữa các cat. theo quy định.

3. Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may gửi danh sách tổng hợp theo đường fax và email cho các Phòng Quản lý Xuất  nhập khẩu khu vực để xác nhận số lượng hạn ngạch còn lại của thương nhân theo biểu dưới đây:

 

 

STT

Tên thương nhân

 

Phòng

QLXNK

Hạn ngạch chuyển đi theo đề nghị của thương nhân

 

Xác nhận của Phòng QLXNK

 

 

 

Cat.

Số lượng HN chuyển đi

Thông báo giao HN số

Cat.

Số lượng HN còn lại

Thông báo giao HN số

 

4. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực xác nhận và trả lời Ban Dệt may qua fax và email trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản fax danh sách tổng hợp này đồng thời không làm thủ tục cấp visa cho số lượng hạn ngạch thương nhân đề nghị chuyển đi.

5. Căn cứ xác nhận của Phòng Quản lý Xuất  nhập khẩu khu vực về số hạn ngạch còn lại chuyển đi của từng thương nhân, Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may trình lãnh đạo liên Bộ phê duyệt danh sách chuyển đổi hạn ngạch cho thương nhân theo quy định.

6. Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may thông báo danh sách chuyển đổi hạn ngạch đã được lãnh đạo liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp phê duyệt cho thương nhân và Phòng Quản lý Xuất  nhập khẩu khu vực để làm thủ tục trừ số hạn ngạch đã được duyệt thu hồi của thương nhân. Trường hợp thương nhân không được chuyển đổi, Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may thông báo để Phòng Quản lý Xuất  nhập khẩu khu vực tiếp tục làm thủ tục cấp visa cho thương nhân.

Thông báo này được thực hiện kể từ ngày ban hành.

Bộ Thương mại thông báo thương nhân và các Phòng Quản lý Xuất  nhập khẩu khu vực biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thương mại để kịp thời giải quyết.

 

 

 

Mẫu đề nghị chuyển đổi hạn ngạch

(kèm theo Thông báo số 0452/TM-DM ngày 13/04/2005)

 

1. Tên Thương nhân:

2. Giấy đăng ký kinh doanh số:                                                   Cấp ngày:

3. Mã số XNK (Mã số Hải quan):

4. Điện thoại:                                           Fax:                             Email:

5. Địa chỉ giao dịch:

6. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

7. Tổng số thiết bị hiện có:

8. Tổng số lao động:

9. Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng Quản lý XNK khu vực:

 

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. . . . ., ngày ....... tháng ...... năm

 

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY

XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ NĂM 2005

 

Kính gửi : - Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may)

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/07/2004 của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

- Căn cứ Thông báo số 0452/TM-DM ngày 13/ 4/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc chuyển đổi hạn ngạch giữa các chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của Công ty năm 2005;

- Công ty đề nghị Ban Điều hành hạn ngạch Dệt may xem xét chuyển đổi hạn ngạch theo nội dung cụ thể như sau:

             

STT

Cat. chuyển đi

 

Cat.chuyển đổi vào

 

Cat.

Số lượng

Thông báo giao HN số...

Cat.

Số lượng

 

 

Thương nhân cam đoan sử dụng hạn ngạch chuyển đổi theo đúng quy định hiện hành.

 

NgươÌ€i đứng đâÌ€u của thương nhân

(Ký tên vaÌ€ đóng dấu)

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 0452/TM-DM của Bộ Thương mại về quy trình và thủ tục chuyển đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 0452/TM-DM Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!