Quyết định 23/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 23/2000/QĐ-BXD
NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH
QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách xây dựng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 và áp dụng thống nhất trong cả nước.

 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.


 

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD
ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Một số nguyên tắc:

1. Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình có giá trị để xác định trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp của cá nhân trong lĩnh vực thiết kế công trình; quản lý chất lượng thiết kế công trình và là điều kiện để đăng ký kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình theo quy định của pháp luật.

2. Người được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình được làm các việc: Chủ trì thiết kế công trình hoặc chủ nhiệm đồ án thiết kế; sử dụng chứng chỉ để đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình theo quy định của pháp luật; ký và chịu trách nhiệm chính về chất lượng của hồ sơ thiết kế công trình; độc lập hành nghề thiết kế công trình theo quy định của pháp luật.

Người được đào tạo và có trình độ chuyên môn nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình chỉ được tham gia thiết kế dưới sự quản lý điều hành của người đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình và không được ký vào hồ sơ thiết kế công trình với tư cách chủ trì thiết kế công trình hoặc chủ nhiệm đồ án thiết kế.

3. Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình là một căn cứ pháp lý để người có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế xem xét khi thẩm định, phê duyệt thiết kế công trình.

 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

1. Quy chế này quy định đối tượng, điều kiện, thủ tục, thẩm quyền quản lý và cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình.

2. Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp cho cá nhân là Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ và có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này.

3. Thiết kế công trình trong quy chế này bao gồm:

a) Các dạng thiết kế:

- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình;

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế nội- ngoại thất công trình;

- Thiết kế kết cấu công trình;

- Thiết kế cơ- điện công trình;

- Thiết kế cấp- thoát nước;

- Thiết kế cấp nhiệt;

- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí;

- Thiết kế thông tin- liên lạc;

- Thiết kế phòng cháy- chữa cháy;

- Thiết kế các bộ môn khác.

b) Thiết kế các loại công trình:

- Công trình dân dụng (nhà ở và công trình công cộng);

- Công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

- Công trình công nghiệp (nhà, xưởng sản xuất; công trình phụ trợ; nhà kho; công trình kỹ thuật phụ thuộc);

- Công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế);

- Công trình giao thông (đường bộ, đường sắt, cầu, hầm, cảng, đường thuỷ, sân bay);

- Công trình thuỷ lợi (đập, đường hầm, cống, kênh tưới, công trình bảo vệ bờ sông);

- Công trình nông nghiệp (trại chăn nuôi, trạm nông nghiệp, kho nông nghiệp, trạm chế biến nông sản);

- Công trình lâm nghiệp;

- Công trình nuôi trồng thuỷ sản;

- Công trình thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông (trạm, đài thu - phát; hệ thống cáp; cột anten);

- Công trình xây dựng mỏ;

- Công trình dầu khí (thăm dò khai thác dầu khí, khai thác và chế biến dầu khí, vận chuyển dầu khí, kho- trạm xăng dầu);

- Công trình cấp - thoát nước;

- Công trình xử lý chất thải rắn;

- Các công trình khác.

 

Điều 3. Nội dung và hiệu lực của chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình:

1. Nội dung chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình theo mẫu thống nhất trên phạm vi cả nước do Bộ Xây dựng quy định và ban hành (phụ lục số 4).

2. Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình có hiệu lực trong thời hạn 5 năm, được gia hạn mỗi lần 5 năm khi người được cấp chứng chỉ có nhu cầu và có đủ điều kiện và tiêu chuẩn nghề nghiệp phù hợp quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này.

3. Người được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình được phép hoạt động hành nghề thiết kế công trình trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

 

Điều 4. Điều kiện để được cấp chứng chỉ:

1. Đối với công dân Việt Nam phải có quyền công dân, có đủ năng lực hành vi dân sự và có chứng minh thư nhân dân; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2. Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

3. Nộp lệ phí theo quy định.

 

Điều 5. Tiêu chuẩn nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ:

1. Trình độ chuyên môn:

- Có bằng đại học (hoặc trên đại học) do các trường đại học, học viện, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp.

- Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình phải phù hợp với ngành nghề, chuyên môn đã được đào tạo và năng lực thiết kế công trình của bản thân.

2. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

Có ít nhất ba năm trực tiếp thiết kế công trình (trong đó phải có một năm làm tại Việt Nam) và đã trực tiếp tham gia thiết kế ít nhất 3 công trình theo nội dung đăng ký, có hiểu biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xây dựng có liên quan thiết kế công trình.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CẤP CHỨNG CHỈ
VÀ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

 

Điều 6. Tổ chức quản lý việc cấp chứng chỉ và hành nghề thiết kế công trình:

1. Bộ Xây dựng với chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện quản lý thống nhất việc cấp chứng chỉ và hoạt động hành nghề thiết kế công trình trong phạm vi cả nước; quy định nội dung và thống nhất phát hành mẫu chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình; tổ chức chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng về nghề nghiệp và nghiệp vụ quản lý hành nghề thiết kế công trình; kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ theo Quy chế này.

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cho các cá nhân cư trú tại địa phương và quản lý hành nghề thiết kế công trình tại địa phương theo Quy chế này.

 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề thiết kế công trình:

1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì yêu cầu người xin cấp chứng chỉ sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này và pháp luật có liên quan.

b) Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, trường hợp không cấp phải thông báo lý do và trả lại hồ sơ cho người xin cấp chứng chỉ.

c) Giải quyết các khiếu nại về việc cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình theo thẩm quyền.

d) Kiểm tra hành nghề thiết kế công trình tại địa phương.

e) Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình cấp chứng chỉ và hoạt động hành nghề thiết kế công trình tại địa phương.

2. Quyền hạn:

a) Kiểm tra hồ sơ theo đúng các điều kiện và tiêu chuẩn nghề nghiệp để cấp chứng chỉ.

b) Không cấp chứng chỉ khi người xin cấp không đủ các điều kiện và tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này.

c) Kiểm tra hành nghề thiết kế công trình của người được cấp chứng chỉ theo nội dung chứng chỉ đã được cấp.

d) Thu hồi chứng chỉ đã cấp đối với người vi phạm theo quy định của Quy chế này.

e) Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Điều 8. Quyền hạn và trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình:

1. Quyền hạn:

a) Được sử dụng chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình để đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình theo quy định của pháp luật.

b) Được hành nghề thiết kế công trình theo quy định của Quy chế này và pháp luật có liên quan.

c) Đề nghị gia hạn hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

d) Yêu cầu cơ quan cấp chứng chỉ, các tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cá nhân, tổ chức làm sai quy định tại Quy chế này.

2. Trách nhiệm:

a) Hành nghề thiết kế công trình theo đúng nội dung đã ghi trong chứng chỉ.

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng có liên quan thiết kế công trình.

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế công trình do mình thực hiện hoặc quản lý, thực hiện chế độ bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

d) Không được cho thuê, mượn chứng chỉ để hành nghề thiết kế công trình, không được sửa chữa nội dung chứng chỉ đã được cấp.

e) Xuất trình chứng chỉ và chấp hành việc kiểm tra, thanh tra về hoạt động hành nghề thiết kế công trình theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Quy chế này.

 

Điều 9. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình bao gồm:

1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình (theo phụ lục 1), kèm theo 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm gần nhất.

2. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn; nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng.

3. Bản khai quá trình hoạt động chuyên môn (theo phụ lục 2)

4. Giấy xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân dưới đây ( những người có bằng trên đại học thì hồ sơ không cần giấy xác nhận này):

a) Tổ chức chuyên môn phù hợp với ngành nghề của người xin cấp chứng chỉ;

b) Hội nghề nghiệp phù hợp với ngành nghề của người xin cấp chứng chỉ mà người xin cấp chứng chỉ là hội viên.

c) Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình với nghề nghiệp tương tự hoặc cá nhân có nghề nghiệp tương tự và có bằng cấp cao hơn người xin cấp chứng chỉ.

Giấy xác nhận làm theo mẫu tại phụ lục số 3 kèm theo Quy chế này.

 

Điều 10. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình:

1. Người xin cấp chứng chỉ nộp tại cơ quan cấp chứng chỉ 1 bộ hồ sơ ( theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này).

2. Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình được làm thành 2 bản chính, 1 bản giao cho người được cấp, 1 bản lưu tại cơ quan cấp chứng chỉ.

3. Người được cấp chứng chỉ nộp lệ phí tại cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định.

 

 

 

CHƯƠNG IV
KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 11. Kiểm tra, thanh tra:

1. Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình có trách nhiệm kiểm tra hoạt động hành nghề thiết kế công trình tại địa phương; nếu phát hiện có vi phạm thì lập biên bản và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật.

2. Bộ Xây dựng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi cả nước; giải quyết các vướng mắc và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế này khi cần thiết.

 

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề thiết kế công trình có quyền thu hồi chứng chỉ và thông báo cho các cơ quan có liên quan biết nếu cá nhân hành nghề thiết kế công trình vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

- Hành nghề thiết kế công trình không đúng nội dung ghi trong chứng chỉ;

- Vi phạm quy định của Quy chế này;

- Vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng có liên quan thiết kế công trình.

2. Người có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình, người có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế công trình nếu làm sai các quy định của quy chế này hoặc pháp luật có liên quan thì tuỳ mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13. Hiệu lực thi hành:

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 và áp dụng trong phạm vi cả nước.

2. Chứng chỉ Kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án được cấp theo "Quy chế hành nghề kiến trúc sư" (ban hành kèm theo Quyết định số 91/BXD-ĐT ngày 16/4/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) có giá trị tương đương Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình theo quy chế này về các nội dung thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế nội ngoại thất công trình.

 


PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình ban hành
kèm theo Quyết định số .../2000/QĐ- BXD ngày... tháng... năm 2000
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

........., ngày ............ tháng ......... năm ...........

 

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

 

Kính gửi : ............

 

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh :

3- Nơi sinh :

4- Quốc tịch :

5- Số chứng minh thư (hoặc số hộ chiếu và giấy phép cư trú):

6- Địa chỉ thường trú :

7- Trình độ chuyên môn :

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp:

8- Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia thiết kế:

- Số công trình độc lập thiết kế:

- Số công trình tham gia thiết kế:

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình với các nội dung thiết kế sau:

- ...

- ...

- ...

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề thiết kế công trình theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Kèm theo Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình ban hành
kèm theo Quyết định số .../2000/QĐ- BXD ngày... tháng... năm 2000
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
VỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

 

1- Họ và tên:

2- Quá trình hoạt động chuyên môn thiết kế công trình:

 

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về thiết kế công trình

(Từ... đến.... tham gia thiết kế công trình ở cơ quan, tổ chức nào? hoặc độc lập thiết kế?)

Nội dung công việc về thiết kế đã làm?, tại công trình nào?

chủ trì hoặc tham gia thiết kế hoặc độc lập thiết kế?

Tự đánh giá năng lực thiết kế của bản thân

1

2

3

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.

 

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


PHỤ LỤC SỐ 3

(Kèm theo Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình ban hành
kèm theo Quyết định số .../2000/QĐ- BXD ngày... tháng... năm 2000
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

........., ngày ............ tháng ......... năm ...........

 

GIẤY XÁC NHẬN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP
CỦA NGƯỜI XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

 

Kính gửi : ............

 

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân xác nhận:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: - Fax:

Xin xác nhận năng lực thiết kế công trình cho cá nhân sau đây:

1- Ông (bà):

2- Ngày, tháng, năm sinh :

3- Nơi sinh :

4- Quốc tịch :

5- Số chứng minh thư (hoặc số hộ chiếu và giấy phép cư trú):

6- Địa chỉ thường trú :

7- Trình độ nghề nghiệp (Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đã được cấp):

8- Năng lực, kinh nghiệm hành nghề thiết kế công trình:

- ...

- ...

- ...

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung xác nhận này.

 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

PHỤ LỤC SỐ 4

(Kèm theo Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình ban hành
kèm theo Quyết định số .../2000/QĐ- BXD ngày... tháng... năm 2000
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

 

 

thuộc tính Quyết định 23/2000/QĐ-BXD

Quyết định 23/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình

 

Trách nhiệm của người

được cấp chứng chỉ:

 

- Chỉ được hành nghề thiết kế công trình theo nội dung chứng chỉ này.

- Không cho thuê, mượn chứng chỉ này để hành nghề thiết kế công trình.

- Không tẩy xoá, sửa chữa nội dung chứng chỉ.

 

 

 

 

 

 

 

 

(trang 4)

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

chứng chỉ

hành nghề thiết kế

công trình

 

 

 

 

Số đăng ký :

Ngày cấp :

 

 

 

 

 

 

(trang 1)

 

 

 

nh 3x4

(có đóng dấu của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH

 

 

 

 

 

- Cấp cho ông (bà) :

- Ngày sinh :

- Quốc tịch:

- Số CMT (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):

- Nơi thường trú :

- Trình độ chuyên môn:

 

(trang 2)

 

 

- Được hành nghề thiết kế:

- ........

- .........

- .........

 

- Chứng chỉ này có giá trị trong phạm vi cả nước, kể từ ngày...tháng... năm... đến ngày...tháng... năm...

........., ngày ..... tháng ..... năm ....

Cơ quan cấp chứng chỉ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

(trang 3)

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/2000/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành:13/11/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 23/2000/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 23/2000/QD-BXD
Hanoi, November 13, 2000
 
DECISION
ISSUING THE REGULATION ON THE GRANTING OF CONSTRUCTION DESIGNING PRACTICE CERTIFICATES
THE MINISTER OF CONSTRUCTION
Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 4, 1994 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to the Government’s Decree No. 03/2000/ND-CP of February 3, 2000 guiding the implementation of a number of articles of the Enterprises Law;
At the proposals of the director of the Construction Policy Department and the director of the Legal Department,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the "Regulation on the granting of construction designing practice certificates".
Article 2.- This Decision shall take effect as of January 1, 2001 and apply nationwide.
Article 3.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the central agencies of mass organizations, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and the concerned organizations shall have to organize the implementation of this Decision.
 

 
MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguyen Manh Kiem
 
REGULATION
ON THE GRANTING OF CONSTRUCTION DESIGNING PRACTICE CERTIFICATES
(Issued together with Decision No. 23/2000/QD-BXD of November 13, 2000 of the Minister of Construction)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- A number of principles
1. Construction designing practice certificates shall be valid for determining the professional qualifications and experiences of individuals in the field of construction designing, managing the construction design quality and constitute a condition for business registration of the construction designing service according to law provisions.
2. The construction designing practice certificate grantees may perform the jobs: acting as leading construction designers or managers of designing blueprints; using the certificates for business registration and provision of construction designing services according to law provisions; signing and taking principal responsibility for the quality of construction design dossiers; independently practicing the construction designing job according to law provisions.
Persons who have been trained and professionally qualified but not yet granted the construction designing practice certificates may only participate in the designing under the management and direction by persons who have already been granted the construction designing practice certificates and shall not be allowed to sign construction design dossiers in the capacity of the leading construction designers or managers of the designing blueprints.
3. The construction designing practice certificates shall serve as a legal basis for the persons competent to evaluate and approve designs to consider and approve construction designs.
Article 2.- Scope and objects of regulation:
1. This Regulation prescribes the subjects, conditions, procedures, and competence to manage and grant construction designing practice certificates.
2. Construction designing practice certificates shall be granted to individuals being Vietnamese citizens, overseas Vietnamese and foreigners permanently residing in Vietnam, who wish to be granted the construction designing practice certificates and meet all the conditions and professional criteria specified in Articles 4 and 5 of this Regulation.
3. Construction designs in this Regulation include:
a/ Designing forms:
- Design of the whole construction grounds;
- Architectural design;
- Exterior and interior designs;
- Structural design;
- Mechanic-electric design;
- Water supply and drainage design;
- Heating system design;
- Ventilation and conditioning design;
- Information and communications design;
- Fire prevention and fight design;
- Other designs.
b/ Designing of different kinds of construction:
- Civil works (dwelling houses and public facilities);
- Technical infrastructures of urban centers; industrial parks, export-processing zones and high-tech parks;
- Industrial works (workshops, support structures, warehouses; dependent technical structures);
- Power works (power plants, power transmission lines, transformer stations);
- Traffic works (road, railway, bridges, tunnels, port, waterway, airports);
- Irrigation works (dams, tunnels, culverts, canals, river bank protection works);
- Agricultural works (husbandry farms, agricultural farms, agricultural warehouses, farm produce-processing stations);
- Forestry works;
- Aquaculture works;
- Information and telecommunications works (receiving-transmitting stations, cable networks; antenna masts);
- Mine construction works;
- Oil and gas works (oil and gas exploration and exploitation, oil and gas exploitation and refining, oil and gas transport, petrol depots);
- Water supply-drainage works;
- Solid waste treatment works;
- Other works.
Article 3.- Contents and effect of construction designing practice certificates
1. The contents of construction designing practice certificates shall be made according to uniform form prescribed and issued nationwide by the Ministry of Construction.
2. A construction designing practice certificate shall be effective for 5 years, may be extended for another 5 years each time when the certificate holder so requests and meets all the conditions and professional criteria specified in Articles 4 and 5 of this Regulation.
3. The construction designing practice certificate holders may practice the construction designing profession nationwide and according to law provisions.
Chapter II
CONDITIONS AND PROFESSIONAL CRITERIA FOR BEING GRANTED CONSTRUCTION DESIGNING PRACTICE CERTIFICATES
Article 4.- Conditions for being granted certificates
1. For Vietnamese citizens, they must have civic rights, full capacity for civil acts and people�s identity cards; for foreigners and overseas Vietnamese, they must have passports and permits for residence in Vietnam according to law provisions.
2. Submitting valid dossiers as prescribed in Article 9 of this Regulation.
3. Paying fees as prescribed.
Article 5.- Professional criteria for being granted certificates
1. Professional qualifications:
- Holding university (or postgraduate) diplomas granted by Vietnamese or foreign universities, academies, or competent bodies of the Vietnamese State or foreign countries.
- The content of registration for granting of construction designing practice certificates must be compatible with the trained profession or specialty and personal construction designing capability.
2. Professional experiences:
Having at least three years of directly practicing construction designing (with at least one year of working in Vietnam) and having participated in designing at least 3 works according to the registered content, being knowledgeable about and strictly observing the law provisions on construction related construction designing.
Chapter III
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE CERTIFICATE GRANTING AND THE CONSTRUCTION DESIGNING PRACTICE
Article 6.- Organization and management of the certificate granting and the construction designing practice
1. The Ministry of Construction, with its function of State management over construction, shall exercise the uniform management over the certificate granting as well as the construction designing practice nationwide; prescribe the contents and issue the uniform form of construction designing certificates; organize and direct the training and fostering in the construction designing practice management profession and skills; supervise and inspect the certificate granting according to this Regulation.
2. The Construction Services of the provinces and centrally-run cities shall grant the construction designing practice certificates to individuals residing in the localities and manage the construction designing practice in the localities according to this Regulation.
Article 7.- Tasks and powers of the bodies granting certificates and managing the construction designing practice
1. Tasks:
a/ To organize the reception of dossiers, within 5 working days after receiving dossiers, if deeming them necessary to be amended and/or supplemented, to request the applicants to make amendments and/or supplements; to guide individuals and organizations to observe this Regulation and the relevant law provisions.
b/ To issue construction designing practice certificates within 15 working days after receiving complete dossiers, in case of refusal, to notify the reasons and return dossiers to the applicants.
c/ To settle complaints about the granting of construction designing practice certificates according to their competence.
d/ To supervise the construction designing practice in the localities;
f/ To report once every six months to the Ministry of Construction on the certificate granting and the construction designing practice in the localities.
2. Powers:
a/ To check dossiers and ensure that all conditions and professional criteria are met before granting certificates.
b/ To refuse to grant certificates to applicants who fail to meet all conditions and professional criteria specified in Articles 4 and 5 of this Regulation.
c/ To supervise the construction designing practice of the certificate holders according to the contents of the issued certificates.
d/ To withdraw the certificates from violators according to the provisions of this Regulation.
e/ To request the competent bodies to handle violations according to law provisions.
Article 8.- Powers and responsibilities of the construction designing practice certificate holders
1. Powers:
a/ To use the construction designing practice certificates for business registration and provision of construction designing services according to law provisions.
b/ To practice the construction designing according to the provisions of this Regulation and the relevant law provisions.
c/ To request extension of or supplements to the contents of their certificates when they meet all the prescribed conditions and criteria.
d/ To request the certificate-granting bodies and concerned organizations to comply with the regulations; lodge complaints and/or denunciations or initiate lawsuits against individuals and organizations that act in contravention of this Regulation.
2. Responsibilities:
a/ To practice the construction designing according to the contents of their certificates.
b/ To abide by the construction legislation on construction designing.
c/ To take responsibility for the quality of the designing products made or managed by themselves; to comply with the occupational insurance regime according to law provisions.
d/ Not to lease out or lend their certificates to other persons to practice the construction designing, not to modify the contents of the already granted certificates.
e/ To produce their certificates and submit to the supervision and inspection of the construction designing activities at the request of the competent bodies prescribed in this Regulation.
Article 9.- Dossiers of application for construction designing practice certificate shall be composed of:
1. An application for construction designing practice certificate, made according to the set form and enclosed with 03 3x4 cm color photos taken in the latest year.
2. Notarized copies of the professional diplomas and certificates or notarized translations of diplomas and certificates issued by foreign authorities.
3. A description of the professional activity process.
4. Written certifications by the following organizations or individuals (not required for dossiers filed by postgraduate degree holders):
a/ A professional organization compatible with the applicant’s profession;
b/ A professional association compatible with the profession of the applicant who is one of its members.
c/ An individual who holds a construction designing certificate and is engaged in a similar profession or an individual who is engaged in a similar profession and holds a educational degree higher that that of the applicant.
Such written certifications shall be made according to the set form.
Article 10.- Procedures for the granting of construction designing certificates
1. The applicants shall submit to the certificate-issuing bodies one dossier set (as prescribed in Article 9 of this Regulation).
2. A construction designing certificate shall be made in two originals, one of which shall be handed over to the applicant and the other filed at the certificate-granting body.
3. Persons granted the certificates shall pay a fee at the certificate-granting bodies according to regulations.
Chapter IV
SUPERVISION, INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS
Article 11.-
1. The construction designing practice certificate-granting bodies shall have to supervise the construction designing practice in the localities; if detecting any violations, they shall make records thereof and handle them according to their competence or propose to the competent bodies to handle them according to law.
2. The Ministry of Construction shall supervise and inspect the implementation of this Regulation nationwide, solve problems, study and make amendments and supplements to this Regulation when necessary.
Article 12.- Handling of violations
1. The bodies that issue the construction designing practice certificates and manage the construction designing practice shall be entitled to withdraw such certificates and notify the concerned agencies thereof if the construction designing practitioners commit one of the following violations:
- Practicing the construction designing at variance with the contents of their certificates;
- Violating this Regulation;
- Violating the construction legislation on construction designing.
2. If the persons competent to grant construction designing practice certificates or the persons competent to evaluate and approve construction designs violate the provisions of this Regulation or the relevant law provisions, they shall, depending on the seriousness of their violations, be disciplined, administratively sanctioned, subject to material compensation, or examined for penal liability according to law provisions.
Chapter V
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 13.- Implementation provisions
1. This Regulation shall take effect as from January 1, 2001 and apply nationwide.
2. The certificates of blueprint-manager architects granted under the "Regulation on the architects’ practice" (issued together with Decision No. 91/BXD-DT of April 16, 1993 of the Minister of Construction) shall be as valid as the construction designing practice certificates prescribed in this Regulation with regard to the designing of total construction grounds, the designing of the works’ architecture and the designing of the works’ interior and exterior decorations.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 23/2000/QD-BXD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi