Chỉ thị 05/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2006 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 05/2006/CT-BXD NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2006

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG NĂM 2006

ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG

 

 

Trong những năm vừa qua, công tác quốc phòng ở các doanh nghiệp, đơn vị do Bộ quản lý đã được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhìn chung, cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thường xuyên tiến hành phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên của đơn vị mình. Việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển của các đơn vị thuộc Bộ đã được kết hợp chặt chẽ, gắn với các yêu cầu về củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước.

Năm 2005, năm đầu thực hiện nghị định số 119/2004/NĐ- CP ngày 11/05/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương. Chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng tỉnh, thành trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc. Các cấp, các ngành đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng đã đạt được những thành tích to lớn cả về lượng lẫn về chất.

Tuy nhiên, công tác quốc phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, coi trọng đến việc thực hiện công tác quốc phòng; việc tổ chức phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng chưa đầy đủ; chất lượng, hiệu quả của công tác  quốc phòng chưa cao.

Trong năm 2006, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng còn đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình" thúc đẩy " tự diễn biến". Sử dụng các chiêu bài "dân chủ, nhân quyền", "tự do tôn giáo", "dân tộc", kích động tư tưởng tự trị, ly khai, bạo loạn để làm mất ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước ta.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng; Chỉ thị số 42/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng; Chỉ thị số 02/CT-BQP ngày 13/012006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng năm 2006.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Tổng giám đốc Công ty mẹ trong mô hình thí điểm Công ty mẹ – Công ty con, Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc các công ty trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Về triển khai các nhiệm vụ công tác quốc phòng thường xuyên của đơn vị

1.1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 119/2004/NĐ- CP ngày 11/05/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 36/2005/CT- TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51- NQ/TW ngày 20/07/2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.Tổ chức quán triệt Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004 và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự  vệ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng.

1.2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương thực hiện công tác tổ chức, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên, tuyển quân và tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; thực hiện công tác phòng thủ dân sự và sẵn sàng thực hiện động viên công nghiệp, huy động các nguồn lực của đơn vị để phục vụ công tác quốc phòng theo yêu cầu; coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên  của đơn vị.

1.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ, nhất là trong việc phối hợp với Công an theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tăng cường luyện tập phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ và xử trí tốt khi có tình huống xảy ra.

1.4. Nắm vững và làm tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên của đơn vị; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ chủ chốt các đơn vị; các trường đào tạo thuộc Bộ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các học sinh, sinh viên; không ngừng nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục để đạt hiệu quả thiết thực.

1.5. Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công tác quốc phòng của đơn vị.

1.6. Phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quốc phòng ở cơ sở, cả thường xuyên và đột xuất.

2. Về công tác giáo dục quốc phòng

2.1. Trên cơ sở kết quả Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục quốc phòng trong các trường, hoàn chỉnh quy chế, duy trì hoạt động có nề nếp và nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục quốc phòng.

2.2. Chú ý cập nhật các nội dung mới trong công tác giáo dục quốc phòng như kiến thức về công tác Phòng không nhân dân, về Khu vực phòng thủ đưa vào tài liệu giảng dạy để nâng cao kiến thức quốc phòng của cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên trong ngành xây dựng, đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới.

3. Về việc xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ

3.1. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương nơi đóng chân để  thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ.

3.2. Việc lập kế hoạch xây dựng các dự  án kinh tế phải dựa trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm Tây Nguyên, Tây Bắc, duyên hải Trung bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

3.3. Thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng. Kiện toàn Ban chỉ huy quân sự ở Bộ, phát huy vai trò của cán bộ và Ban chỉ huy quân sự. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách. Các Ban chỉ huy quân sự, các cán bộ được phân công chuyên trách phải thực hiện nghiêm túc Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra,sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng hiện hành.

4. Tổ chức thực hiện

Giao Vụ  Kế hoạch - Thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Tổng giám đốc Công ty mẹ trong mô hình thí điểm Công ty mẹ – Công ty con, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các  công ty trực thuộc Bộ quản lý chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi