Quyết định 1667/QÐ-BVHTTDL 2024 tổ chức phổ biến về hậu quả do tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1667/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1667/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1667/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:20/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại Bắc Kạn

Ngày 20/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1667/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao. Quyết định có một số nội dung chính sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết được tổ chức trong Quý III năm 2024 tại Thành phố Bắc Kạn với mục đích:

- Tuyền truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có nội dung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết;

- Nâng cao nhận thức, năng lực, ứng xử của cá nhân, cộng đồng đối với vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số;... 

2. Thành phần tham gia bao gồm:

- Tham gia giảng dạy: Mời báo cáo viên chuẩn bị chuyên đề và giảng bài;

- Tham gia tập huấn: 90 học viên, trong đó có 82 học viên là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và 08 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

- Ban Tổ chức, Đại biểu tham dự.

3. Nội dung thực hiện tuyên truyền, phổ biến:

- Treo 09 băng rôn khẩu hiệu tại 09 điểm thuộc khu vực Thành phố Bắc Kạn.

- Tổ chức lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn gây nên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo 04 chuyên đề được các Báo cáo viên chuẩn bị.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1667/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

Số: 1667/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại,
hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng
có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Căn cứ Công văn số 803/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách Học viên tham gia tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao (có Danh sách kèm theo).

- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức tập huấn đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Báo cáo viên có nhiệm vụ truyền đạt các nội dung chuyên đề cho học viên theo đúng nội dung Kế hoạch đề ra.

- Học viên: cán bộ, công chức cấp xã (08 người là đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước) và đồng bào các dân tộc thiểu số (82 người là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ nguồn sự nghiệp văn hóa - thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Bắc Kạn (để biết);

- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn (để phối hợp);

- Lưu: Vụ VHDT, MH (19).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

   

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại,
hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng
có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao

(Kèm theo Quyết định số: 1667/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyền truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có nội dung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

- Nâng cao nhận thức, năng lực, ứng xử của cá nhân, cộng đồng đối với vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thay đổi thái độ, ứng xử và hành vi của cá nhân, cộng đồng đối với vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức văn hóa cấp xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên. Bồi dưỡng kiến thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn gây nên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương;

- Kế hoạch triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian: Quý III năm 2024 (02 ngày)

2. Địa điểm: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần tham gia

- Tham gia giảng dạy: Mời báo cáo viên chuẩn bị chuyên đề và giảng bài.

- Tham gia tập huấn: 90 học viên, trong đó có 82 học viên là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, ưu tiên những học viên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao và 08 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Ban Tổ chức, Đại biểu tham dự.

III. NỘI DUNG

1. Treo 09 băng rôn khẩu hiệu tại 09 điểm thuộc khu vực thành phố Bắc Kạn (trung tâm thành phố, các ngã tư, ngã ba đường...) và 01 băng rôn khẩu hiệu tại địa điểm tập huấn với nội dung tuyên truyền nhằm giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết với các nội dung sau:

- Băng rôn khẩu hiệu 01: KHÔNG KẾT HÔN SỚM. KHÔNG KẾT HÔN VỚI NGƯỜI CÙNG HUYẾT THỐNG. KHÔNG CƯỠNG ÉP KẾT HÔN.

- Băng rôn khẩu hiệu 02: KẾT HÔN CÙNG HUYẾT THỐNG LÀM SUY GIẢM GIỐNG NÒI.

- Băng rôn khẩu hiệu 03: CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM TUYÊN TRUYỀN ĐỂ GIẢM TỶ LỆ TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT.

2. Tổ chức Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn gây nên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Các Báo cáo viên chuẩn bị 04 chuyên đề về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao để tập huấn cho học viên với các nội dung sau:

- Chuyền đề 01: Công tác quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Chuyền đề 02: Thực trạng vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay.

- Chuyền đề 03: Những tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chuyền đề 04: Giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng trong giai đoạn hiện nay; kiến nghị và đề xuất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Văn hóa dân tộc

- Là đơn vị đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định, Kế hoạch tổ chức tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên; thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt danh sách Học viên.

- Thẩm định nội dung các chuyên đề tập huấn, biên tập và in ấn để cung cấp tài liệu cho học viên.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

- Bố trí phương tiện đi lại cho đoàn đi công tác và trong quá trình tổ chức tập huấn (nếu có).

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

- Phối hợp khảo sát các địa điểm treo băng rôn khẩu hiệu, phân công giám sát việc treo băng rôn khẩu hiệu; khảo sát các điều kiện để tổ chức tập huấn: địa điểm, hội trường, cơ sở lưu trú cho Ban Tổ chức, Báo cáo viên, Học viên.

- Cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức; mời Báo cáo viên và lựa chọn, lập danh sách Học viên tham gia Lớp tập huấn.

Nhân sự tham gia Ban Tổ chức gồm: 01 đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, 01 Trưởng/phó phòng và 01 chuyên viên phòng nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; 01 đại diện Lãnh đạo phòng văn hóa huyện có học viên tham gia tập huấn.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc mời đại biểu, phóng viên báo chí tham dự khai mạc Lớp tập huấn và triệu tập học viên tham gia Lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian theo Kế hoạch.

- Tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./

 

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức, Báo cáo viên và Học viên

tham gia Lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức
về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên
tại vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao

(Kèm theo Quyết định số: 1667/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

I. Ban Tổ chức

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Bà Hoàng Thị Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng Ban;

3. Bà Hà Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên;

4. Bà Lý Thị Thịnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên;

5. Bà Đinh Thị Xuyến, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên;

6. Bà Trần Thị Mai Hương, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7. Ông Hoàng Vân Phong, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Ông Quách Nhật Đại, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên;

9. Ông Lê Ngọc Toàn, Chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

II. Báo cáo viên

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Ông Hoa Hữu Vân, Chuyên viên cao cấp, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Thông, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn.

II. Học viên

TT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Địa chỉ

Dân tộc

I

Huyện Chợ Mới: 24 Học viên

1

Hà Tạ Tống

Công chức VH-TT

UBND xã Hoà Mục

Tày

2

Lường Thị Trưng

Công dân

Thôn Bản Vọt

Tày

3

Tạ Thị Chuỳ

Công dân

Thôn Nà Tôm

Tày

4

Triệu Hữu Hưng

Công dân

Thôn Khuổi Nhàng

Dao

5

Lèng Văn Đoàn

Công dân

Thôn Bản Chang

Tày

6

Vi Thị Chiên

Công dân

Thôn Bản Đồn

Tày

7

Hà Thị Hoài

Công dân

Thôn Bản Giác

Tày

8

Trần Thị Tàn

Công dân

Thôn Tân Khang

Dao

9

Phùng Thị Líu

Công dân

Thôn Mỏ Khang

Dao

10

Hoàng Tiến Quý

Công dân

Thôn Khuổi Nhàng

Dao

11

Hoàng Thông Minh

Công dân

Thôn Mỏ Khang

Dao

12

Triệu Sinh Hưng

Công dân

Thôn Khuổi Nhàng

Dao

13

Triệu Văn Chung

Công chức VH-TT

UBND xã Tân Sơn

Dao

14

Bàn Thị Thủy

Công dân

Thôn Khuổi Đeng 2

Dao

15

Bàn Thị Xuân

Công dân

Thôn Khuổi Đeng 1

Dao

16

Trần Thị Thạch

Công dân

Thôn Khuổi Đeng 2

Dao

17

Triệu Thị Minh

Công dân

Thôn Khuổi Đeng 1

Dao

18

Bàn Thị Xuyến

Công dân

Thôn Nặm Dất

Dao

19

Trần Thị Lệ

Công dân

Thôn Nặm Dất

Dao

20

Bàn Thị Loan

Công dân

Thôn Bản Lù

Dao

21

Trần Thị Thanh

Công dân

Thôn Bản Lù

Dao

22

Bàn Thị Sâm

Công dân

Thôn Nà Khu

Dao

23

Trần Thị Sính

Công dân

Thôn Khuổi Đeng 1

Dao

24

Nông Thị Hiến

Công dân

Thôn Nặm Dất

Dao

II

Huyện Bạch Thông: 33 Học viên

25

Dương Văn Tập

Công chức VH-TT

UBND xã Cao Sơn

Tày

26

Bàn Hữu Dần

Trưởng thôn

Thôn Nà Cáy

Dao

27

Triệu Phúc Đường

Trưởng thôn

Thôn Thôm Phụ

Dao

28

Hoàng Thị Lai

Trưởng thôn

Thôn Khau Cà

Dao

29

Hoàng Văn Thái

Trưởng thôn

Thôn Thôm Khoan

Nùng

30

Phan Văn Dương

Trưởng thôn

Thôn Lủng Chuông

Nùng

31

Triệu Thị Quan

Trưởng thôn

Thôn Lủng Lỳ

Dao

32

Nguyễn Thị Xoan

Chi hội trưởng PN

Thôn Khau Cà

Nùng

33

Đặng Thị Liều

Chi hội trưởng PN

Thôn Lủng Lỳ

Dao

34

Hoàng Thị Đức

Chi hội trưởng PN

Thôn Thôm Phụ

Dao

35

Nông Thị Thầm

Chi hội trưởng PN

Thôn Lủng Chuông

Nùng

36

Đặng Quang Linh

Công chức VH-TT

UBND xã Mỹ Thanh

Dao

37

Nguyễn Thị Tiếp

Bí Thư chi bộ

Thôn Bản Luông

Tày

38

Đinh Quang Kiết

Bí Thư chi bộ

Thôn Khau Ca

Tày

39

Triệu Thị Loan

Bí Thư chi bộ

Thôn Thôm Ưng

Dao

40

Hà Duy Tuấn

Trưởng thôn

Thôn Khau ca

Tày

41

Phùng Tiến Quảng

Trưởng thôn

Thôn Bản Luông

Tày

42

Triệu Thị Thủy Tiên

Trưởng ban CTMT

Thôn Phiêng Kham

Dao

43

Triệu Văn Sán

Trưởng thôn

Thôn Cây Thị

Dao

44

Lâm Văn Lượng

Trưởng thôn

Thôn Bản Châng

Tày

45

Lý Thị Hồng

Trưởng thôn

Thôn Nà Cà

Dao

46

Triệu Văn Hữu

Trưởng thôn

Thôn Thôm Ưng

Dao

47

Triệu Xuân Yên

Công chức VH-TT

UBND xã Đôn Phong

Tày

48

Cao Thịnh Hữu

Trưởng thôn

Thôn Bản Vén

Tày

49

Hoàng Văn Lu

Bí thư Chi bộ

Thôn Nà Đán

Tày

50

Triệu Thúy Vân

Trưởng thôn

Thôn Bản Đán

Dao

51

Lưu Thị Thực

Trưởng thôn

Thôn Nà Váng

Tày

52

Lý Văn Cường

Trưởng thôn

Thôn Nà Pán

Dao

53

Nông Thị Mến

Trưởng thôn

Thôn Bản Chiêng

Tày

54

Chu Văn Hưng

Trưởng thôn

Thôn Nà Lồm

Dao

55

Hoàng Văn Kiều

Trưởng thôn

Thôn Lủng Lầu

Dao

56

Bàn Huy Phát

Trưởng thôn

Thôn Vằng Bó

Dao

57

Lý Văn Khé

Trưởng thôn

Thôn Nặm Tốc

Dao

III

Huyện Ba Bể: 33 Học viên

58

La Văn Dương

Công chứcVH-XH

UBND xã Mỹ Phương

Tày

59

Nông Văn Nó

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

60

La Văn Sĩ

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

61

Đào Văn Nó

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

62

Hoàng Văn Sinh

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

63

Hầu Văn Hồ

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

64

La Văn Lộc

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

65

La Xuân Trường

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

66

La Vĩnh Tương

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

67

La Văn Thâm

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

68

Hoàng Văn Khìn

Công dân

Thôn Nà Lầu

Mông

69

Nguyễn Văn Tú

Công chứcVH-XH

UBND xã Phúc Lộc

Tày

70

Hoàng Văn Sinh

Trưởng thôn

Thôn Khuổi Pết

Mông

71

Trương Văn Tểnh

Trưởng thôn

Thôn Nhật Vẹt

Mông

72

Dương Văn Đồng

Trưởng thôn

Thôn Phja Khao

Mông

73

La Văn Tú

Trưởng thôn

Thôn Vằng Quang

Mông

74

Bàn Kiềm Chiêu

Trưởng thôn

Thôn Nà Ma

Dao

75

Đặng Tà Dất

Trưởng thôn

Thôn Phja Phạ

Dao

76

Đặng Phụ Phin

Trưởng thôn

Thôn Phiêng Chỉ

Dao

77

Triệu Mùi Siên

Trưởng thôn

Thôn Cốc Diển

Dao

78

Phùng Thị Dất

Trưởng thôn

Thông Lủng Pầu

Dao

79

Lý Văn Kết

Trưởng thôn

Thông Khuổi Trả

Dao

80

Lý Văn Nhạy

Công chứcVH-XH

UBND xã Cao Thượng

Dao

81

Lý Thị Diễu

Chi hội phụ nữ

Thôn Bản Cám

Mông

82

Triệu Thị Thủy

Chi hội phụ nữ

Thôn Bản Cám

Mông

83

Bàn Thị Bùn

Chi hội phụ nữ

Thôn Nặm Cắm

Mông

84

La Thị Thư

Chi hội phụ nữ

Thôn Nặm Cắm

Mông

85

Hoàng Thị Hôn

Chi hội phụ nữ

Thôn Nặm Cắm

Mông

86

Giàng Thị Dĩ

Chi hội phụ nữ

Thôn Ngạm Khét

Mông

87

Lý Thị Cự

Chi hội phụ nữ

Thôn Ngạm Khét

Mông

88

Lý Thị Thuyên

Chi hội phụ nữ

Thôn Khuổi Hao

Mông

89

Lý Mùi Khe

Chi hội phụ nữ

Thôn Nà Sliền

Mông

90

Vù Thị Linh

Chi hội phụ nữ

Thôn Khuổi Hao

Mông

 

Danh sách bao gồm 90 học viên (trong đó có 82 học viên là đối tượng không hưởng lương từ NSNN và 08 cán bộ, công chức cấp xã là đối tượng hưởng lương NSNN)./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi