Thông tư 04/2022/TT-UBDT bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Phân tích
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 04/2022/TT-UBDT

Thông tư 04/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2022/TT-UBDTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Hầu A Lềnh
Ngày ban hành:19/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ 8 Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ngày 19/12/2022, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 04/2022/TT-UBDT về việc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Theo đó, bãi bỏ Thông tư số 218/2005/TT-UBDT ngày 29/3/2005 hướng dẫn đánh giá các xã đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; Thông tư số 05/2007/TT-UBDT ngày 19/7/2007 hướng dẫn đánh giá, xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II; Thông tư số 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Bên cạnh đó, các Thông tư số 01/2007/TT-UBDT ngày 04/06/2007; Thông tư số 01/2009/TT-UBDT ngày 17/07/2009; Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/05/2017; Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/05/2017; và Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19/07/2007 cũng bị bãi bỏ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/02/2023.

Xem chi tiết Thông tư 04/2022/TT-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

____________

Số: 04/2022/TT-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ

Bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

__________________

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Lut sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều v biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhim v quyn hn và cơ cu t chc của Ủy ban Dân tộc;

Theo đề ngh của V trưởng V Pháp chế,

Bộ trưởng, Ch nhim Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ một số Thông tư, Quyết định
Bãi bỏ toàn bộ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ủy ban Dân tộc ban hành sau đây:
1. Thông tư số 218/2005/TT-UBDT ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn đánh giá các xã đã hoàn thành  mục tiêu Chương trình 135.
2. Thông tư số 01/2007/TT-UBDT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  hướng dẫn việc xác định năng lực làm chủ đầu tư và quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc  và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.
3. Thông tư số 05/2007/TT-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hướng dẫn đánh giá xét các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II.
4. Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.
5. Thông tư số 01/2009/TT-UBDT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2. Điều 2 Quyết định số 04/2007/QD-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện  Chương trình 135 giai đoạn II.
6. Thông tư số 01/2015/TT-UBDT ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định về tiếp công dân, giai quyết khiếu nại, tố cáo thuộc pham vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc.
7. Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
8. Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2023.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Tổng kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật;

- Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;

- Lưu: VT, PC (11 bản).

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Hầu A Lềnh

DANH SÁCH CÁC TNH/THÀNH PH

CÓ CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC

Ban Dân tộc

Tỉnh An Giang

Ban Dân tộc

Tỉnh Kiên Giang

Ban Dân tộc

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Dân tộc

Tỉnh Kon Tum

Ban Dân tộc

Tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

 

 

 

Ban Dân tộc

Tỉnh Lai Châu

Ban Dân tộc

Tỉnh Bắc Kạn

Ban Dân tộc

Tỉnh Lào Cai

Ban Dân tộc

Tỉnh Bắc Giang

Ban Dân tộc

Tỉnh Lạng Sơn

Phòng Dân tộc thuộc

VPUBND Tỉnh Bình Dương

Ban Dân tộc

Tỉnh Lâm Đồng

Ban Dân tộc

Tỉnh Bình Định

Phòng Dân tộc thuộc

VPUBND Tỉnh Long An

Ban Dân tộc

Tỉnh Bình Phước

Ban Dân tộc

Tỉnh Nghệ An

Ban Dân tộc

Tỉnh Bình Thuận

Phòng Dân tộc thuộc

VP UBND Tỉnh Ninh Bình

Ban Dân tộc

Tỉnh Cà Mau

Ban Dân tộc

Tỉnh Ninh Thuận

Ban Dân tộc

Tỉnh Cao Bằng

Ban Dân tộc

Tỉnh Phú Thọ

Ban Dân tộc

TP Cần Thơ

Ban Dân tộc

Tỉnh Phú Yên

Ban Dân tộc

Tỉnh Đắk Lắk

Ban Dân tộc

Tỉnh Quảng Bình

Ban Dân tộc

Tỉnh Đắk Nông

Ban Dân tộc

Tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc

Tỉnh Điện Biên

 

Ban Dân tộc

Tỉnh Quảng Ngãi

Ban Dân tộc

Tỉnh Đồng Nai

Ban Dân tộc

Tỉnh Quảng Ninh

Ban Dân tộc

Tỉnh Gia Lai

Ban Dân tộc

Tỉnh Quảng Trị

Ban Dân tộc

Tỉnh Hà Giang

Ban Dân tộc

Tỉnh Sóc Trăng

Ban Dân tộc

TP Hà Nội

Ban Dân tộc

Tỉnh Sơn La

Ban Dân tộc

Tỉnh Hà Tĩnh

Ban Dân tộc

Tỉnh Thái Nguyên

Phòng Dân tộc thuộc

VPUBND Tỉnh Tây Ninh

Ban Dân tộc

Tỉnh Thanh Hóa

Ban Dân tộc

Tỉnh Hòa Bình

Ban Dân tộc

Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ban Dân tộc

TP Hồ Chí Minh

Ban Dân tộc

Tỉnh Trà Vinh

Ban Dân tộc

Tỉnh Hậu Giang

Ban Dân tộc

Tỉnh Tuyên Quang

Ban Dân tộc

Tỉnh Khánh Hòa

Ban Dân tộc

Tỉnh Vĩnh Long

Ban Dân tộc

Tỉnh Yên Bái

Ban Dân tộc

Tỉnh Vĩnh Phúc

DANH SÁCH

CÁC B, CƠ QUAN NGANG B

Văn phòng Chính phủ

Bộ Quốc phòng

B Công an

Bộ Ngoại giao

Bộ Nội v

Bộ Tư pháp

Bộ Kế hoạch và Đu tư

Bộ Tài chính

Bộ Công thương

Bộ Nông nghip và Phát trin Nông thôn

Bộ Giao thông vn tải

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Thông tin và Truyn thông

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Y tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thanh tra Chính phủ

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi