Quyết định 949/QĐ-BTP 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 949/QĐ-BTP

Quyết định 949/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:949/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:26/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch đổi mới các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp

Nhằm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 và Nghị quyết 19-NQ/TW về việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 949/QĐ-BTP ngày 26/04/2018.

Trong Quý II/2018, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu và tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Đặc biệt, trong Quý IV/2018, sẽ nghiên cứu sửa đổi quy hoạch đơn vị sự nghiệp công chứng, đấu giá tài sản gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương, chuyển từ quy hoạch theo đơn vị hành chính sang quy hoạch theo nhu cầu của xã hội và thị trường…

Ngoài ra, thực hiện đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ nhất là đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ (Trường Đại học luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp luật); chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 949/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 949/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------

Số:  949/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng  4  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg TT CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Bộ Nội vụ (để biết);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);

- Lưu: VT, TCCB (TH).

 BỘ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Lê Thành Long

 

BỘ TƯ PHÁP

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

(Ban hành kèm theo Quyết định số 949/QĐ-BTP

Ngày 26  tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

           

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi là Nghị quyết số 18-NQ/TW); Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị quyết số 19-NQ/TW); Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi là Kế hoạch số 07-KH/TW); Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi là Nghị quyết số 56/2017/QH14); Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (sau đây gọi là Nghị quyết số 08/NQ-CP); Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (sau đây gọi là Nghị quyết số 10/NQ-CP).

2. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị thuộc Bộ; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết.

3. Các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả và phù hợp với lộ trình sắp xếp, đổi mới tinh gọn tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nghiên cứu, quán triệt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

1.1. Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản có liên quan đến cán bộ chủ chốt của Bộ Tư pháp: Đã thực hiện.

1.2. Các đơn vị thuộc B phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. Tổng cục Thi hành án dân sự quán triệt triển khai thực hiện trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

2. Về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp của Bộ, ngành Tư pháp

2.1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc một cơ quan, tổ chức làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ thực hiện và chịu trách nhiệm chính và thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành khác và địa phương; khắc phục những hạn chế, vướng mắc và bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

- Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát theo phạm vi quản lý (hoàn thành trước 30/4/2018);

- Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị thuộc Bộ (hoàn thành trước ngày 15/5/2018); gửi Vụ Pháp luật hình sự - hành chính để tổng hợp chung theo nhiệm vụ tại mục II.2.2 Kế hoạch này.

2.2. Tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu tại mục II.2.c của Nghị quyết số 10/NQ-CP

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính tổng hợp kết quả rà soát.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2018 để báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

2.3. Chủ trì thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý đối với các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương và các vấn đề cần cụ thể hóa để quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phân cấp, ủy quyền về lĩnh vực tổ chức bộ máy và nhân sự giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND cấp tỉnh chủ trì xây dựng; rà soát việc không quy định thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trong quá trình thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không thuộc lĩnh vực về tổ chức bộ máy.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị liên quan thuộc Bộ, Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức - Biên chế), các bộ, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.4. Xây dựng Đề án Nghiên cứu chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công thuộc ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm

- Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức - Biên chế).

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

3. Về tổ chức, sắp xếp các đơn vị hành chính của Bộ Tư pháp

3.1. Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh gọn đầu mối bên trong, một việc chỉ do một đơn vị thực hiện, trong trường hợp có nhiều đơn vị phối hợp thực hiện thì có một đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW

- Các đơn vị nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị mình để trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của từng đơn vị theo Quyết định số 1610/QĐ-BTP ngày 05/10/2017 ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tư pháp và chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW.

- Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ trước khi trình Bộ trưởng Quyết định.

- Thời gian hoàn thành: trong Quý II/2018.

3.2. Rà soát, nghiên cứu sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách và các ban quản lý dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối rà soát chung các tổ chức phối hợp liên ngành trong lĩnh vực tư pháp để tham mưu Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đề xuất sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành trong lĩnh vực quản lý của đơn vị mình và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong Quý IV/2018.

3.3. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - hộ tịch cấp xã phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức - Biên chế) UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp, Sở Nội vụ).

- Thời gian hoàn thành: trong Quý IV/2018.

4. Về tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành Tư pháp; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực quản trị và hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

4.1. Về tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành Tư pháp

4.1.1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công của Bộ Tư pháp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

Xây dựng quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, trong đó xác định chỉ tiêu giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập;cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập; đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu). Bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: trong QIV/2018.

4.1.2. Nghiên cứu sửa đổi quy hoạch đơn vị sự nghiệp công chứng, đấu giá tài sản gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương, chuyển từ quy hoạch theo đơn vị hành chính sang quy hoạch theo nhu cầu của xã hội và thị trường để trình cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó đẩy mạnh xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực này, định hướng đến năm 2025 tất cả các đơn vị sự nghiệp công chứng, đấu giá tài sản thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp, Sở Nội vụ).

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

4.1.3. Nghiên cứu sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc và trực thuộc theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khóa XI thông qua và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Quy hoạch trên

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Học viện Tư pháp, Đại học Luật Hà Nội và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: QIV/2018.

4.2. Thực hiện đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ nhất là đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ (Trường Đại học luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp luật); chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng dần cơ chế tự chủ để đảm bảo phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh cơ chế tự chủ tại Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tư pháp.

- Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì theo dõi và đề xuất các biện pháp thực hiện đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tham mưu Bộ trưởng giao phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 từ năm 2018 - 2021, giai đoạn 2 từ năm 2022-2025.

4.3. Đổi mới tổ chức, hoạt động và nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp

4.3.1. Xây dựng Đề án kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động để trình Bộ trưởng phê duyệt (nghiên cứu, đề xuất và thực hiện kiện toàn tổ chức, cán bộ và đổi mi phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội).

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2019.

4.3.2. Nghiên cứu quy định về Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp ngành Tư pháp đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp nghiên cứu quy định về hướng dẫn hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp (lồng ghép trong Thông tư quy định về cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp ngành Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ.

-Thời gian hoàn thành trong Quý IV/2018.

4.3.3. Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/02/2010 hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ.

- Thời gian hoàn thành trong Quý IV/2019.

4.4. Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

4.4.1. Xây dựng thông tư quy định về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp, tăng cường phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ng dịch vụ sự nghiệp công theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp, Sở Nội vụ).

- Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2018.

4.4.2. Xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nguyên tắc: Đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước bảo đảm kinh phí; đối với các dịch vụ cơ bản thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện; đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia; đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, huy động sự tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2018.

4.4.3. Xây dựng quy định khung giá dịch vụ sự nghiệp công, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách; đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước thì giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành trong quý I năm 2019.

4.4.4. Nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính phù hợp để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, kể cả hình thức hợp tác công - tư, liên doanh, liên kết

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch – Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2019.

4.4.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2019.

b) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị theo ngành, lĩnh vực

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản; Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực đăng ký giao dịch, tài sản.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2019.

5. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

5.1. Thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức tại Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1703/QĐ-BTP ngày 08/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thực hiện nghiêm việc hằng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp

5.2. Thực hiện nghiêm quy định về cấp phó bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại Bộ Tư pháp và quy định của Đảng, Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý, theo dõi, tham mưu việc thực hiện các quy định về cấp phó trong các đơn vị thuộc Bộ, Ngành Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó theo quy định.

- Thời gian thực hiện: hàng năm

5.3. Phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp đã được Bộ trưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1625/QĐ-BTP ngày 09/10/2017, xác định cơ cấu viên chức đảm bảo vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%, các vị trí hỗ trợ chỉ chiếm dưới 35%, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm để gửi về Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thẩm định Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ và trình Bộ trưởng phê duyệt cơ cấu viên chức, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp.

- Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2018.

5.4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung khung chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: năm 2018, 2019.

5.5. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn chức danh những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Đơn vị chủ trì: Đơn vị thuộc Bộ được giao quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tương ứng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, đơn vị thuộc Bộ có liên quan thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 gửi Bộ Nội vụ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch này và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14.

3. Vụ Các vấn đề chung và xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị liên quan khác xây dựng và đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bổ sung năm 2018, 2019.

4.Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ chủ động đề xuất, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 949 /QĐ-BTP ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tư pháp)

 

TT

Tên đề án, nhiệm vụ

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị phối hợp

Cấp trình

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

Hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức, sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước

1

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh.

Bộ trưởng

Thông tư

Quý IV/ Năm 2018

2

Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo

Năm 2018-2019

3

Xây dựng Đề án Nghiên cứu chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công thuộc ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm

Viện Khoa học pháp lý

Các đơn vị thuộc Bộ; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh.

Chính phủ

Đề án

Quý IV/ Năm 2018

II

Hoàn thiện chính sách, pháp luật và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

1

Hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tư pháp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý IV/2018

2

Hoàn thiện danh mục các dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý IV/2018

3

Hoàn thiện quy hoạch định hướng, mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý IV/2018

4

Xây dựng Thông tư về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp. Trong đó, nghiên cứu bổ sung các quy định về hoàn thiện tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp; hướng dẫn việc áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị thuộc Bộ, Đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh

 

Thông tư

Năm 2018

5

Xây dựng Thông tư hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ

Bộ trưởng

Thông tư

Quý IV/2019

6

Đề án đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Bộ trưởng

Đề án

Quý I/2019

7

Quy định khung giá dịch vụ sự nghiệp công

Cục Kế hoạch - Tài chính

Đơn vị liên quan thuộc Bộ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh

Bộ trưởng

Quyết định

Quý I/2019

8

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công ngành Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Đơn vị thuộc Bộ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh

Bộ trưởng

Quyết định

Quý IV/2019

9

Ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cục BTTP, Cục TGPL, Cục ĐKQGGDBD

Cục Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Bộ trưởng

Quyết định

Quý IV/2019

10

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị thuộc Bộ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh

Bộ trưởng

Quyết định

Quý IV/2019

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi