Quyết định 797/QĐ-BTP 2018 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 797/QĐ-BTP

Quyết định 797/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:797/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:20/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thanh tra, tổ chức tập huấn của Bộ Tư pháp năm 2018

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018 đã được Bộ phê duyệt theo Quyết định 797/QĐ-BTP ngày 20/04/2018.

Theo kế hoạch, tại Hà Nội sẽ thanh tra chuyên ngành về hoạt động công chứng vào quý I, II; thanh tra về luật sư vào tháng 04; tổ chức tọa đàm hỗ trợ doanh nghiệp về các quy định của Bộ luật lao động trong các lĩnh vực thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, tiền lương vào tháng 09 với sự tham gia của người làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thanh tra chuyên ngành về công chứng với khoảng 05-10 Văn phòng công chứng; thanh tra về công tác  tổ chức cán bộ, việc quản lý sử dụng ngân sách; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, việc quản lý, sử dụng kinh phí vào quý II,III. Đồng thời, tổ chức tọa đàm chuyên sâu về kỹ năng công chứng một số loại hợp đồng cho các công chứng viên và tập huấn pháp luật và kỹ năng hành nghề Thừa phát lại vào tháng 10, 11.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 797/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 797/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

­­BỘ TƯ PHÁP

---------

Số: 797/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn

và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoànthanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp trong năm 2018.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch:

1.Các đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện các hoạt động theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định đối với trường hợp thay đổi, phát sinh.

2. Đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có hoạt động cụ thể trong đợt công tác xây dựng lịch trình làm việc cụ thể phù hợp, thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện, đồng thời gửi Văn phòng Bộ để theo dõi.

3. Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc huy động nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho các hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước đã được phê duyệt trong Kế hoạch nhằm bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

4.Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, điều phối việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởngCục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thành Long

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi