Quyết định 891/QĐ-TTg 2019 phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 891/QĐ-TTg

Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:891/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:17/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

22 đề mục cần hoàn thành pháp điển trước ngày 31/12/2022

Ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 891/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục.

Theo đó, phê duyệt danh mục các đề mục pháp điển thuộc 45 chủ đề và phân công cơ quan thực hiện. Trong đó, 22 đề mục cần hoàn thành trước ngày 31/12/2022 là: An ninh mạng; An toàn thông tin mạng; An toàn, vệ sinh lao động; Cảnh sát cơ động; Cảnh vệ; Căn cước công dân; Cựu chiến binh; Đầu tư công; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kiến trúc; Quản lý thị trường; Quản lý trang thiết bị y tế; Quy hoạch…

Các cơ quan được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì, đảm bảo thực hiện pháp điển thuận lợi, hiệu quả. Việc bổ sung, loại bỏ, đổi tên đề mục được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 891/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 891/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC TRONG MỖI CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN THEO CÁC ĐỀ MỤC

------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục kèm theo Quyết định này.

Các đề mục hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022: An ninh mạng; An toàn thông tin mạng; An toàn, vệ sinh lao động; Cảnh sát cơ động; Cảnh vệ; Căn cước công dân; Cựu chiến binh; Đầu tư công; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kiến trúc; Một số hoạt động kinh doanh đặc thù; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Quản lý thị trường; Quản lý trang thiết bị y tế; Quy hoạch; Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Thi hành tạm giữ, tạm giam; Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tiếp cận thông tin; Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Trưng cầu ý dân.

Các đề mục khác thuộc Danh mục thực hiện theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển.

Điều 2. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục để bảo đảm việc thực hiện pháp điển được thuận lợi, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện pháp điển, khi có căn cứ để bổ sung , loại bỏ hoặc đổi tên đề mục thì thực hiện theo quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục.

Điều 4. Các cơ quan thực hiện pháp điển, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ MỤC TRONG MỖI CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN THEO CÁC ĐỀ MỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên chủ đề

Tên đmục

Số thứ tự đề mục trong mỗi chủ đề

Cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển

1

An ninh quốc gia

An ninh quốc gia

1

Bộ Công an

Bảo vệ bí mật nhà nước

2

Bộ Công an

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

3

Bộ Công an

Biên giới quốc gia

4

Bộ Quốc phòng

Biển Việt Nam

5

Bộ Ngoại giao

Công an nhân dân

6

Bộ Công an

Cơ yếu

7

Bộ Quốc phòng

Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

8

Bộ Công an

Phòng, chống khủng bố

9

Bộ Công an

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

10

Bộ Công an

An ninh mạng

11

Bộ Công an

Cảnh vệ

12

Bộ Công an

2

Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo hiểm y tế

2

Bộ Y tế

Kinh doanh bảo hiểm

3

Bộ Tài chính

3

Bưu chính, viễn thông

An toàn thông tin mạng

1

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bưu chính

2

Bộ Thông tin và Truyền thông

Công nghệ thông tin

3

Bộ Thông tin và Truyền thông

Giao dịch điện tử

4

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tần số vô tuyến điện

5

Bộ Thông tin và Truyền thông

Viễn thông

6

Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Bổ trợ tư pháp

Đấu giá tài sản

1

Bộ Tư pháp

Công chứng

2

Bộ Tư pháp

Giám định tư pháp

3

Bộ Tư pháp

Luật sư

4

Bộ Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

5

Bộ Tư pháp

Tư vấn pháp luật

6

Bộ Tư pháp

5

Cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức

1

Bộ Nội vụ

Viên chức

2

Bộ Nội vụ

6

Chính sách xã hội

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Người cao tuổi

2

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Người khuyết tật

3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng, chống mại dâm

4

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ưu đãi người có công với cách mạng

5

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7

Công nghiệp

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

1

 

Dầu khí

2

Bộ Công Thương

Điện lực

3

Bộ Công Thương

Hóa chất

4

Bộ Công Thương

Khuyến công

5

Bộ Công Thương

Quản lý phân bón

6

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

7

Bộ Công Thương

8

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Trẻ em

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bình đẳng giới

2

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Dân số

3

Bộ Y tế

Hôn nhân và gia đình

4

Bộ Tư pháp

Phòng, chống bạo lực gia đình

5

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Dân sự

Dân sự

1

Bộ Tư pháp

Đăng ký giao dịch bảo đảm

2

Bộ Tư pháp

Giao dịch bảo đảm

3

Bộ Tư pháp

10

Dân tộc

Công tác dân tộc

1

Ủy ban dân tộc

11

Đất đai

Đất đai

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

12

Doanh nghiệp, hợp tác xã

Doanh nghiệp

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

2

Bộ Tư pháp

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

3

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hợp tác xã

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13

Giáo dục, đào tạo

Giáo dục

1

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục đại học

2

Bộ Giáo dục và Đào tạo

14

Giao thông, vận tải

Đường sắt

1

Bộ Giao thông vận tải

Giao thông đường bộ

2

Bộ Giao thông vận tải

Giao thông đường thủy nội địa

3

Bộ Giao thông vận tải

Hàng hải Việt Nam

4

Bộ Giao thông vận tải

Hàng không dân dụng Việt Nam

5

Bộ Giao thông vận tải

15

Hành chính tư pháp

Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

1

Bộ Tư pháp

Chứng thực (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

2

 

Hộ tịch

3

Bộ Tư pháp

Lý lịch tư pháp

4

Bộ Tư pháp

Nuôi con nuôi

5

Bộ Tư pháp

Quốc tịch Việt Nam

6

Bộ Tư pháp

16

Hình sự

Hình sự

1

Bộ Tư pháp

17

Kế toán, kiểm toán

Kế toán

1

Bộ Tài chính

Kiểm toán độc lập

2

Bộ Tài chính

Kiểm toán Nhà nước

3

Kiểm toán Nhà nước

18

Khiếu nại, t cáo

Khiếu nại

1

Thanh tra Chính phủ

Phòng, chống tham nhũng

2

Thanh tra Chính phủ

Thanh tra

3

Thanh tra Chính phủ

Tiếp công dân

4

Thanh tra Chính phủ

Tố cáo

5

Thanh tra Chính phủ

19

Khoa học, công nghệ

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyển giao công nghệ

2

Bộ Khoa học và Công nghệ

Công nghệ cao

3

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đo lường

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học và công nghệ

5

Bộ Khoa học và Công nghệ

Năng lượng nguyên tử

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

Sở hữu trí tuệ

7

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

8

Bộ Khoa học và Công nghệ

20

Lao động

Giáo dục nghề nghiệp

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động

2

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

4

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

An toàn, vệ sinh lao động

5

Bô Lao động - Thương binh và Xã hội

21

Môi trường

Bảo vệ môi trường

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đa dạng sinh học

2

Bộ Tài nguyên và Môi trường

22

Ngân hàng, tiền tệ

Bảo hiểm tiền gửi

1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các công cụ chuyển nhượng

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các tổ chức tín dụng

3

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngoại hối

5

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền

6

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

23

Ngoại giao, điều ước quốc tế

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

1

Bộ Ngoại giao

Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

2

Bộ Ngoại giao

Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

3

Bộ Ngoại giao

Điều ước quốc tế

4

Bộ Ngoại giao

Hàm, cp ngoại giao

5

Bộ Ngoại giao

Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

6

Bộ Ngoại giao

Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

7

Bộ Ngoại giao

Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

8

Bộ Ngoại giao

Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

9

Bộ Ngoại giao

Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

10

Bộ Ngoại giao

24

Nông nghiệp, nông thôn

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đê điều

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trng trọt

4

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chăn nuôi

5

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủy lợi

6

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khuyến nông (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

7

 

Quản lý sản xuất, kinh doanh muối

8

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phát triển ngành nghề nông thôn

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng, chống thiên tai

10

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý thức ăn chăn nuôi (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

11

 

Thú y

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủy sản

13

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25

Quốc phòng

Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

1

Bộ Quốc phòng

Bộ đội biên phòng

2

Bộ Quốc phòng

Công nghiệp quốc phòng

3

Bộ Quốc phòng

Công tác phòng không nhân dân (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

4

 

Dân quân tự vệ

5

Bộ Quốc phòng

Động viên công nghiệp

6

Bộ Quốc phòng

Giáo dục quốc phòng và an ninh

7

Bộ Quốc phòng

Cảnh sát biển Việt Nam

8

Bộ Quốc phòng

Lực lượng dự bị động viên

9

Bộ Quốc phòng

Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

10

Bộ Quốc phòng

Nghĩa vụ quân sự

11

Bộ Quốc phòng

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

12

Bộ Quốc phòng

Quốc phòng

13

Bộ Quốc phòng

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

14

Bộ Quốc phòng

Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

15

Bộ Quốc phòng

26

Tài chính

Giá

1

Bộ Tài chính

Hải quan

2

Bộ Tài chính

Ngân sách nhà nước

3

Bộ Tài chính

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4

Bộ Tài chính

27

Tài nguyên

Đo đạc và bản đồ

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Khí tượng thủy văn

2

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

3

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

4

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên nước

5

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hoạt động viễn thám

6

Bộ Tài nguyên và Môi trường

28

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Dự trữ quốc gia

1

Bộ Tài chính

Quản lý nợ công

2

Bộ Tài chính

Quản lý, sử dụng tài sản công

3

Bộ Tài chính

Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trưng mua, trưng dụng tài sản

6

Bộ Tài chính

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

7

Bộ Tài chính

29

Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Thi đua, khen thưởng

1

Bộ Nội vụ

30

Thi hành án

Đặc xá

1

Bộ Công an

Thi hành án dân sự

2

Bộ Tư pháp

Thi hành án hình sự

3

Bộ Công an

Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Bộ Tư pháp

31

Thống kê

Thống kê

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

32

Thông tin báo chí, xuất bản

Báo chí

1

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiếp cận thông tin

2

Bộ Tư pháp

Xuất bản

3

Bộ Thông tin và Truyền thông

33

Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

Án phí, lệ phí Tòa án (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

1

 

Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

2

Tòa án nhân dân tối cao

Phí và lệ phí

3

Bộ Tài chính

Quản lý thuế

4

Bộ Tài chính

Thuế bảo vệ môi trường

5

Bộ Tài chính

Thuế giá trị gia tăng

6

Bộ Tài chính

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7

Bộ Tài chính

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8

Bộ Tài chính

Thuế tài nguyên

9

Bộ Tài chính

Thuế thu nhập cá nhân

10

Bộ Tài chính

Thuế thu nhập doanh nghiệp

11

Bộ Tài chính

Thuế tiêu thụ đặc biệt

12

Bộ Tài chính

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

13

Bộ Tài chính

34

Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Bộ Công Thương

Cạnh tranh

2

Bộ Công Thương

Quản lý ngoại thương

3

Bộ Công Thương

Chứng khoán

4

Bộ Tài chính

Đấu thầu

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư công

7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

8

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

9

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Một số hoạt động kinh doanh đặc thù

10

Bộ Tư pháp

Quản lý thị trường

11

Bộ Công Thương

Quy hoạch

12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thương mại

13

Bộ Công Thương

35

Tổ chức bộ máy nhà nước

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

1

Văn phòng Quốc hội

Bầu cử đại biểu Quốc hội (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

2

 

Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

3

Văn phòng Quốc hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4

Văn phòng Quốc hội

Thủ đô

5

Bộ Tư pháp

Tổ chức Chính phủ

6

Bộ Nội vụ

Tổ chức chính quyền địa phương

7

Bộ Nội vụ

Tổ chức Quốc hội

8

Văn phòng Quốc hội

Tổ chức Tòa án nhân dân

9

Tòa án nhân dân tối cao

Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

10

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

36

Tổ chức chính trị - xã hội, hội

Công đoàn

1

Văn phòng Quốc hội

Hoạt động chữ thập đỏ

2

Văn phòng Quốc hội

Thanh niên

3

Bộ Nội vụ

Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

4

Bộ Nội vụ

Tổ chức, hoạt động và quản lý hội

5

Bộ Nội vụ

Cựu chiến binh

6

Bộ Nội vụ

37

Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Hòa giải cơ sở

1

Bộ Tư pháp

Phá sản

2

Tòa án nhân dân tối cao

Thủ tục bắt giữ tàu bay

3

Tòa án nhân dân tối cao

Thủ tục bắt giữ tàu biển

4

Tòa án nhân dân tối cao

Tố tụng dân sự

5

Tòa án nhân dân tối cao

Tố tụng hành chính

6

Tòa án nhân dân tối cao

Tố tụng hình sự

7

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

8

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

9

Bộ Tư pháp

Thi hành tạm giữ, tạm giam

10

Bộ Công an

Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

11

Bộ Công an

38

Tôn giáo, tín ngưỡng

Tín ngưỡng, tôn giáo

1

Bộ Nội vụ

39

Trt t, an toàn xã hội

Chứng minh nhân dân

1

Bộ Công an

Công an xã

2

Bộ Công an

Cư trú

3

Bộ Công an

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

4

Bộ Công an

Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

5

Bộ Công an

Phòng cháy và chữa cháy

6

Bộ Công an

Phòng, chống ma túy

7

Bộ Công an

Phòng, chống mua bán người

8

Bộ Tư pháp

Cảnh sát môi trường

9

Bộ Công an

Quản lý, sử dụng pháo

10

Bộ Công an

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

11

Bộ Công an

Quản lý và sử dụng con dấu

12

Bộ Công an

Xử lý vi phạm hành chính

13

Bộ Tư pháp

Cảnh sát cơ động

14

Bộ Công an

Căn cước công dân

15

Bộ Công an

40

Tương trợ tư pháp

Tương trợ tư pháp

1

Bộ Tư pháp

41

Văn hóa, thể thao, du lịch

Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

2

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

3

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa

4

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Du lịch

5

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện ảnh

6

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hoạt động mỹ thuật

7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

8

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quảng cáo

9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thể dục, thể thao

11

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thư viện

12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

13

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

14

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42

Văn thư, lưu trữ

Công tác văn thư

1

Bộ Nội vụ

Lưu tr

2

Bộ Nội vụ

43

Xây dựng nhà ở, đô thị

Kiến trúc

1

Bộ Xây dựng

Kinh doanh bất động sản

2

Bộ Xây dựng

Nhà ở

3

Bộ Xây dựng

Quy hoạch đô thị

4

Bộ Xây dựng

Xây dựng

5

Bộ Xây dựng

44

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1

Bộ Tư pháp

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

2

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

3

Bộ Tư pháp

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

4

Bộ Tư pháp

Kiểm soát thủ tục hành chính

5

Bộ Tư pháp

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

6

 

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

7

Bộ Tư pháp

Phổ biến, giáo dục pháp luật

8

Bộ Tư pháp

Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

9

Bộ Tư pháp

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Đề mục này bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển)

10

 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

11

Bộ Tư pháp

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

12

Bộ Tư pháp

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

13

Bộ Nội vụ

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

14

Bộ Nội vụ

Trưng cầu ý dân

15

Văn phòng Quốc hội

45

Y tế, dược

An toàn thực phẩm

1

Bộ Y tế

Bảo vệ sức khỏe nhân dân

2

Bộ Y tế

Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

3

Bộ Y tế

Dược

4

Bộ Y tế

Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

5

Bộ Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

6

Bộ Y tế

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

7

Bộ Y tế

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

8

Bộ Y tế

Phòng, chống tác hại của thuốc lá

9

Bộ Y tế

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

10

Bộ Y tế

Phòng, chống tác hại của rượu, bia

11

Bộ Y tế

Quản lý trang thiết bị y tế

12

Bộ Y tế

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi