Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 304/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.
Điều 2. Cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ quy định tại Chương trình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục
- Lưu: VT, PL (6)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA
TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2012
 của Thủ tướng Chính phủ)
 

TT
Tên luật, ngày có hiệu lực
Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Cơ quan phối hợp
Thời gian trình
1
Luật lưu trữ 01/07/2012
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
Bộ Nội vụ
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông
Tháng 6/2012
2
Luật đo lường 01/7/2012
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan
Tháng 5/2012
3
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan
Tháng 11/2012
4
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan
Tháng 6/2013
5
Luật cơ yếu 01/02/2012
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
Bộ Quốc phòng
Bộ Nội vụ
Tháng 5/2012
6
Nghị định về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
Bộ Quốc phòng
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
Tháng 9/2012
7
Nghị định về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu
Bộ Quốc phòng
Bộ Nội vụ
Tháng 10/2012
8
Luật khiếu nại 01/7/2012
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại
Thanh tra Chính phủ
 
Tháng 5/2012
9
Luật tố cáo 01/7/2012
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật tố cáo
Thanh tra Chính phủ
 
Tháng 5/2012
10
Nghị định quy định về bảo vệ người tố cáo
Thanh tra Chính phủ
 
Tháng 5/2012
11
Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Bộ Công an
Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan
Quý IV/2012
12
Nghị định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Bộ Quốc phòng
Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
Tháng 11/2012
 

thuộc tính Quyết định 304/QĐ-TTg

Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:304/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:14/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 05/2012, ban hành Nghị định quy định về bảo vệ người tố cáo
Ngày 14/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 304/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.
Cụ thể, cơ quan Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo vệ người tố cáo vào tháng 05/2012 này.
Cũng theo Quyết định này, dự kiến các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường sẽ được trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào tháng 05/2012 tới.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/03/2012.

Xem chi tiết Quyết định 304/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi