Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 304/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.
Điều 2. Cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ quy định tại Chương trình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục
- Lưu: VT, PL (6)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 
CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA
TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2012
 của Thủ tướng Chính phủ)
 

TT
Tên luật, ngày có hiệu lực
Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Cơ quan phối hợp
Thời gian trình
1
Luật lưu trữ 01/07/2012
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
Bộ Nội vụ
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông
Tháng 6/2012
2
Luật đo lường 01/7/2012
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan
Tháng 5/2012
3
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan
Tháng 11/2012
4
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan
Tháng 6/2013
5
Luật cơ yếu 01/02/2012
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
Bộ Quốc phòng
Bộ Nội vụ
Tháng 5/2012
6
Nghị định về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
Bộ Quốc phòng
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
Tháng 9/2012
7
Nghị định về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu
Bộ Quốc phòng
Bộ Nội vụ
Tháng 10/2012
8
Luật khiếu nại 01/7/2012
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại
Thanh tra Chính phủ
 
Tháng 5/2012
9
Luật tố cáo 01/7/2012
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật tố cáo
Thanh tra Chính phủ
 
Tháng 5/2012
10
Nghị định quy định về bảo vệ người tố cáo
Thanh tra Chính phủ
 
Tháng 5/2012
11
Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Bộ Công an
Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan
Quý IV/2012
12
Nghị định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Bộ Quốc phòng
Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
Tháng 11/2012

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi