Quyết định 2226/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

Số: 2226/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 457/TTr-CP ngày 09/10/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2226/QĐ-CTN ngày 30 tháng 11 năm 2018
của Chủ tịch nước)

 

1.     

Trần Thị Lệ Hằng, sinh ngày 13/5/1978 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Betzy Kjelsberg 10, 0486 Oslo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 66/19/21 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.     

Nguyễn Lê Bảo Vy, sinh ngày 01/4/1995 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Jon. P. Erlién Vei 9, H0207, 0858 Oslo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 225/17 Trần Phú, phường 5, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

3.     

Đinh Lê Hoài Bảo, sinh ngày 10/6/2000 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Koiasveien 3, 1555 Son

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 225/17 Trần Phú, phường 5, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nam

4.     

Lương Ngọc Dung, sinh ngày 04/5/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hasle Hageby 1, 1734 Haflundsoy

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 41/5H khu phố 3, đường Bùi Hữu Diên, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5.     

Lê Ngọc Thúy Vy, sinh ngày 28/01/1998 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hasle Hageby 1, 1734 Haflundsoy

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 41/5H khu phố 3, đường Bùi Hữu Diên, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.     

Trịnh Khánh Vy, sinh ngày 27/02/2000 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Otto Sognsvei 8, 0681 Oslo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Giới tính: Nữ

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực