Quyết định 1901/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1901/QĐ-BTP

Quyết định 1901/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1901/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:29/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
------------------
Số: 1901/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN
HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật số 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/4/2012;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dụng pháp luật,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
BỘ TRƯỞNG




Hà Hùng Cường

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/4/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Để triển khai thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật một cách kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh với các nội dung cơ bản sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.
b) Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh; tập huấn kỹ năng thực hiện công tác pháp điển cho cán bộ, công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan tổ chức có liên quan.
c) Tổ chức xây dựng dự thảo Đề án xây dựng Bộ pháp điển và dự kiến phân công các cơ quan thực hiện các đề mục trong các chủ đề của Bộ pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
a) Cụ thể hoá các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.
b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, việc phối hợp với các tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả, chủ trì thực hiện, trách nhiệm phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ;
c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn bắt đầu thực hiện: quý II năm 2012.
a) Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét: tháng 7 năm 2012.
b) Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn trình Chính phủ: tháng 12 năm 2012.
c) Xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về kỹ thuật thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn hoàn thành: tháng 02 năm 2013.
d) Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: đề nghị Bộ Tài chính chủ trì.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn hoàn thành: tháng 02 năm 2012.
a) Thực hiện thí điểm xây dựng đề mục trong lĩnh vực công chứng
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
- Thời hạn hoàn thành: 30/12/2012.
b) Thực hiện thí điểm xây dựng đề mục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Cơ quan chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn hoàn thành: 30/6/2013.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn hoàn thành: 30/12/2012.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ: tháng 4 năm 2013.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ: tháng 5 năm 2013.
- Cơ quan chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời hạn hoàn thành: 01/7/2013.
1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác pháp điển.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trong việc thực hiện Kế hoạch này.
3. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch
- Kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước bảo đảm và dự toán theo quy định.
- Đối với các hoạt động triển khai trong năm 2012, các đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách được cấp đế tổ chức thực hiện.
- Đối với kinh phí xây dựng phần mềm thực hiện pháp điển, giao Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật xây dựng Dự toán.
- Đối với các hoạt động trong năm 2013, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai đối với từng hoạt động cụ thể và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hàng năm của Bộ, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi