Quyết định 1657/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC

--------------

Số: 1657/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

-----------------------------------

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 333/TTr-CP ngày 19/8/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 70 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI TỈNH NGHỆ AN

ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1657/QĐ-CTN ngày 01 tháng 10 năm 2019

của Chủ tịch nước)

 

 1.  

Lữ Thị Văn, sinh ngày 03/3/1973 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lữ Thị Văn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Già Y Nu, sinh ngày 17/7/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Nu

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Vừ Y Xì, sinh ngày 15/10/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vừ Y Xì

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lầu Y Nu, sinh ngày 03/11/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Nu

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Vừ Y Tồng, sinh ngày 08/9/1969 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vừ Y Tồng

 

 Giới tính: Nữ

 

 1.  

Lầu Y Xì, sinh ngày 13/12/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Xì

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lỳ Y Máy sinh ngày 26/6/1968 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lỳ Y Máy

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Già Y Lỳ, sinh ngày 20/10/1965 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Lỳ

 

 Giới tính: Nữ

 

 

 

 1.  

Lầu Y Bâu, sinh ngày 07/9/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Bâu

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Thị Chứ, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Khánh Thành, Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Chứ

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Già Y Chư, sinh ngày 02/4/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Chư

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lầu Y Mái, sinh ngày 03/6/1967 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Mái

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Xồng Y Lầu, sinh ngày 02/4/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xồng Y Lầu

 Giới tính: Nữ

 1.  

Cử Y Dở, sinh ngày 01/7/1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Cử Y Dở

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hạ Y Mái, sinh ngày 15/7/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hạ Y Mái

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Già Y Mỹ, sinh ngày 14/11/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Mỹ

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Và Y Bi, sinh ngày 05/6/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Và Y Bi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lầu Y Va, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Y Va

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Già Y Cò, sinh ngày 15/7/1962 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Cò

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Xồng Y Nênh, sinh ngày 07/6/1973 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xồng Y Nênh

Giới tính: Nữ

 1.  

Già Y Bâu, sinh ngày 12/10/1964 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Bâu

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Mùa Y Pà, sinh ngày 10/10/1963 tại Lào

Hiện trú tại: Khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Y Pà

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Thị Chái, sinh ngày 01/7/1967 tại Lào

Hiện trú tại: Khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Chái

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Xồng Bá Tu, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Giảng 2, Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xồng Bá Tu

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Lương Mẹ Khăm, sinh ngày 29/7/1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Phôn 2, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Khăm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Mẹ Lư, sinh ngày 04/7/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Lư

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Moong Thị Pha, sinh ngày 15/02/1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Phôn 2, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Thị Pha

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Mẹ Ỏn Chăn, sinh ngày 16/12/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Ỏn Chăn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Moong Mẹ Xi, sinh ngày 20/5/1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Mẹ Xi

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Moong Thị May, sinh ngày 10/4/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Thị May

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Phò Vắt, sinh ngày 12/9/1965 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Phò Vắt

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Lương Thị On, sinh ngày 03/6/1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị On

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Ven Mẹ Văn, sinh ngày 04/10/1966 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Khe Linh, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ven Mẹ Văn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Xeo Mẹ Dung, sinh ngày 02/6/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Dung

 Giới tính: Nữ

 1.  

Xeo Mẹ Sơn, sinh ngày 06/11/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Sơn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Mẹ Pheng, sinh ngày 17/10/1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Pheng

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Xeo Mẹ Lom, sinh ngày 03/4/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Lo

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Thị Lan, sinh ngày 01/01/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Lan

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Thị Thoong, sinh ngày 17/8/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Quyết Thắng, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Thoong

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Moong Mẹ Xái Khăm, sinh ngày 09/7/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Phuôn 2, Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Mẹ Xái Khăm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Mẹ Bông, sinh ngày 15/8/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Bông

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Thị Xôm, sinh ngày 03/6/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Xôm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Cụt Phò Phút, sinh ngày 19/8/1968 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Cụt Phò Phút

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Lương Mẹ Lư, sinh ngày 05/10/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Mẹ Lư

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Xeo Mẹ Xuân, sinh ngày 01/9/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Lê, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Xuân

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Moong Mẹ Thếp, sinh ngày 13/8/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Moong Mẹ Thếp

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Học Mẹ Sơn, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Học Mẹ Sơm

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Học Mẹ Tho, sinh ngày 01/7/1967 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Học Mẹ Tho

 Giới tính: Nữ

 1.  

Ven Thị Xuyên, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xeo Mẹ Xy

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hờ Y Xía, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Nọi, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hờ Y Xìa

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hờ Y Xừ, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Nọi, xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hờ Y Xừ

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lô Thị Chắn, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lô Thị Chắn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lô May Khăm, sinh ngày 07/02/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lô May Khăm

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Lô Thị Ly, sinh ngày 05/02/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,                   tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lô Thị Ly

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Xồng Y Sia, sinh ngày 25/4/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Xồng Y Sia

 Giới tính: Nữ

 1.  

Thò Y Trênh, sinh ngày 20/4/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Trênh

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Và Y Chia, sinh ngày 07/8/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Và Y Chia

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Thò Y Râu, sinh ngày 14/3/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Râu

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Và Y Dở, sinh ngày 12/02/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Và Y Dở

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lo Thị Khun, sinh ngày 16/3/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lo Thị Khun

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Vi Thị Nhao, sinh ngày 22/6/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Thị Nhao

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Thị May, sinh ngày 06/4/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị May

 Giới tính: Nữ

 1.  

Lương May Xay, sinh ngày 06/10/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương May Xay

 

 Giới tính: Nam

 1.  

Lương Thị Nhưn, sinh ngày 11/4/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Nhơn

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Kha Thị Mai, sinh ngày 07/01/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Kha Thị Mai

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Hờ Y Dở, sinh ngày 07/5/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Xắc, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hờ Y Dở

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Thò Y Rùa, sinh ngày 12/11/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Rùa

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Già Y Đía, sinh ngày 05/5/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn,

tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Già Y Đía

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Thò Y Mỷ, sinh ngày 08/6/1988 tại Lào

Hiện trú tại: B.Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Mỷ

 

 Giới tính: Nữ

 1.  

Thò Y Pá, sinh ngày 10/02/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xa Lày, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thò Y Pá.

 Giới tính: Nữ

 

 

                                                                    

thuộc tính Quyết định 1657/QĐ-CTN

Quyết định 1657/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1657/QĐ-CTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành:01/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1657/QĐ-CTN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi