Quyết định 1637/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC

-----------------

Số: 1637/QĐ-CTN

 

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

 

            QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

------------------------

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 339/TTr-CP ngày 19/8/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC
ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-CTN ngày 25 tháng 9 năm 2019
của Chủ tịch nước)

-----------------------------

 

1. Hoàng Chí Nam, sinh ngày 16/3/2018 tại Hàn Quốc                                   Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 15-1, Chunjuro-12bungil, Yichang-gu, Changwon-city, Kyoungsangnam-do

2. Hoàng My Lan, sinh ngày 12/7/2013 tại Phú Thọ                                       Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 15-1, Chunjuro-12bungil, Yichang-gu, Changwon-city, Kyoungsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

3. Vũ Trung Nghĩa, sinh ngày 04/8/2007 tại Hải Dương                                 Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 8, Scunghak-ro 299beon-gil, Sco-gu, lnchcon-si-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu 17, phường Ngọc Châu,Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

4. Trần Trung Kiên, sinh ngày 23/10/2005 tại Hải Phòng                                Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 9 Hakgogae-ro, Jung-gu, Daejeon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

5. Đào Ngọc Nam, sinh ngày 22/8/1999 tại 1 Hải Dương                               Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 104, B Dong, Jungangdac-ro 123gil 7, Bukgu, Daegu-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cao An, huyện Cầm Giàng, tỉnh 1 Hải Dương

6. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 21/4/2004 tại TP. Hồ Chi Minh                       Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 454 Hoejin-ri, Dasi-myeon, Naju-si, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, Tp Hồ Chí Minh

7. Han Sang Uk, sinh ngày 04/01/2019 tại Hàn Quốc                                     Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 71-34 Naedeok-gil Daeya-myeon Gunsan-si Jeonrabuk-do

8. Trịnh Thị Thanh Thu, sinh ngày 19/5/2006 tại Hải Phòng                           Giới tính: Nữ
Hiện trú tại: 15 Hoiri 2-gil,
Namjung-myeon, Youngdeok-gun, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

9. Choi Si Woo, sinh ngày 28/3/2018 tại Hàn Quốc                                       Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 101.42 Munseong-ro 28gil, Gwanab-gu, Seoul

10. Hoàng Phú Phong, sinh ngày 18/3/2010 tại Hải Phòng                            Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 131 Woochi-gil, Nasan-mycon, Hampycong-gun, Jcollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

11. Kim Chi Lan, sinh ngày 18/4/2017 tại Cần Thơ                                        Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31 Gaegeumbondong-ro 22beon-gil, Busanjin-gu Busan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

12. Nguyễn Hoàng Nghĩa, sinh ngày 30/8/2004 tại Hải Phòng                        Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 36-8 Chukhang-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

13. Bùi Thị Hoa, sinh ngày 19/8/2005 tại Hải Phòng                                      Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 88 Daesanjunganh 3 gil, Daesan-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

14. Bùi Thị Trà Mi, sinh ngày 21/7/2006 tại ảãi Dương                                 Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13 Dangsan-ro 115 beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Quang Trung, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

15. Hứa Minh Trung, sinh ngày 21/11/2004 tại Kiên Giang                            Giới tính: Nam

Hiện trú tại: (Hongdodong, Hongdobilla) 101, Bdong, 8-9 Hongdo-ro, Dong-gu, Daejeon-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

16. Kim Jun Ho, sinh ngày 12/6/2018 tại Hàn Quốc                                       Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 488 Hasan-dong, Kwangsan-gu, Kwangjukwangycok-si

17. Bùi Thị Huệ, sinh ngày 29/10/1981 tại Lào Cai                                        Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 42-2 Sindal-gil, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tạ Téh, huyện Đạ Téh, tỉnh Lâm Đồng

18. Cao Thị Thu Hương, sinh ngày 14/8/2000 tại Hải Phòng                          Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 301 Jungang-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Hồng, huyện An Hải, Tp. Hải Phòng

19. Nam Hyeon Ji, sinh ngày 24/7/2017 tại Hàn Quốc                                   Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 894, Sannam-ri, Sonbul-myeon, Hampyeong-gun,Jcollanam-do

20. Hồ Na Na, sinh ngày 07/5/2015 tại Hàn Quốc                                           Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6-9, 46ga-gil, Jungno-gu, Seoul

21. Nguyễn Phú Phúc, sinh ngày 18/12/2009 tại Hải Phòng                          Giới tính: Nam

Hiện trú tại: # Geuinnam-gil 6, Bdong, 304ho, Naju-si, Jeollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

22. Lê Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 06/11/1985 tại Tiền Giang                       Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 22, Haengjeongseo-ro 2gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23/13 Học Lạc, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

23. Huỳnh Châu Thông, sinh ngày 18/6/2005 tại Tây Ninh                           Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 75-9 Gonghang-ro, Muan-eup, Muan-gun, Jcollanam-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường 5, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

24. Trần Thị Y Băng, sinh ngày 12/12/2003 tại Hậu Giang                           Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 303, 60-1 Jinheung-ro 1 gil, Eunpyung-gu, Seoul

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

25. Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 13/3/2013 tại Hải Dương                      Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 601ho, 2dong, Sangho29, Dongcheon-ro, lksan-si, Jeollabuk-do

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

26. Bùi Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 06/4/2006 tại Quảng Ninh                            Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 802-1, Dalgubcoldea-ro, Dasa-eup,Dalseong-gun, Deaguqwangyeok-si

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

27. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 04/12/2010 tại Hải Phòng                              Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 23 Scojac-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalscong-gun, Daegu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Tiến, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng.

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực