Quyết định 1517/QĐ-BTP 2022 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và công tác 6 tháng cuối năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1517/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 với các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác thường xuyên năm 2022 (được nêu tại Phần thứ hai của Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2022 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022); Kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, trong đó trọng tâm là việc thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác tư pháp đến hết năm 2022 đảm bảo bám sát các Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

3. Các Báo cáo chuyên đề và ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

3.1. Các Báo cáo chuyên đề

- Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án hành chính thông qua hoạt động giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

- Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương.

- Tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại địa phương.

3.2. Ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó tập trung vào các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc về công tác tư pháp, pháp chế.

3.3. Ý kiến phát biểu của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Điều 2. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị

1. Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu (điểm cầu Trung ương - điểm cầu chính và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Điểm cầu Trung ương tổ chức tại Trụ sở Bộ Tư pháp; Điểm cầu của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Phòng họp trực tuyến của UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hội nghị được tổ chức trong buổi sáng, từ 08h00 ngày 19/7/2022 (Thứ Ba).

Điều 3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị

1. Đối với điểm cầu Trung ương

- Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

- Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành.

- Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Công chức, viên chức là chuyên viên cao cấp, lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ.

- Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

2. Đối với điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố:

- Đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố.

- Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Sở Tư pháp; một số Trưởng Phòng Tư pháp trên địa bàn; một số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (Tùy vào điều kiện thực tế các Sở Tư pháp có thể chủ động triệu tập thêm thành phần liên quan).

- Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, các Trường Cao đẳng Luật tham dự tại điểm cầu các tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố.

- Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương.

3. Kinh phí tổ chức Hội nghị được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Điều hành và chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Hội nghị

1. Điều hành Hội nghị

1.1. Điểm cầu Trung ương: Đồng chí Bộ trưởng và một số Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

1.2. Điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố: Giám đốc Sở Tư pháp.

2. Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị

2.1. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị, đăng tải tài liệu phục vụ Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, đảm bảo các điều kiện hậu cần phục vụ Hội nghị tại điểm cầu Trung ương; phối hợp với các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác tổ chức Hội nghị.

2.2. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, chất lượng đường truyền phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu.

2.3. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; chuẩn bị Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị; chuẩn bị Giấy triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị; in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị và các nhiệm vụ khác để tổ chức Hội nghị tại địa phương.

3. Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành chủ động chuẩn bị các ý kiến phát biểu của Bộ, ngành tại Hội nghị.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- P.TTgTTCP Phạm Bình Minh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

thuộc tính Quyết định 1517/QĐ-BTP

Quyết định 1517/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1517/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:11/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Ngày 11/7/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1517/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, nội dung của Hội nghị bao gồm các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác thường xuyên năm 2022; kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, trọng tâm là việc thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 77/QĐ-BTP ngày 19/01/2022; xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác tư pháp đến hết năm 2022; các báo cáo chuyên đề và ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu. Điểm cầu Trung ương tổ chức tại trụ sở Bộ Tư pháp, điểm cầu của tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tổ chức tại Phòng họp trực tuyến của UBND 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trong buổi sáng, từ 08h00 ngày 19/7/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1517/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi