Quyết định 1301/QĐ-BTP năm 2018 ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-------------

Số: 1301/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

 

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo);

- Cổng thông tin điện tử BTP;

- Lưu: VT, PLHSHC.

BỘ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lê Thành Long

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1301/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1301/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 07/06/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF JUSTICE

Decision No.  1301/QD-BTP dated June 07, 2018 of the Ministry of Justice  on promulgating regulation on provision of information for citizens by the Ministry of Justice

Pursuant to the Law on Access to Information dated April 06, 2016;

Pursuant to the Government’s Decree No. 13/2018/ND-CP dated January 23, 2018 providing guidelines for implementation of the Law on Access to Information;

Pursuant to the Government’s Decree No. 96/2017/ND-CP dated August 16, 2017 defining functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Justice;

At the request of Director of Department of Criminal and Administrative Legislation,

DECIDES:

Article 1. Regulation on provision of information for citizens by the Ministry of Justice is promulgated together with this Decision.

Article 2. This Decision takes effect on July 01, 2018.

Article 3. Chief of Ministry Office , Director of Department of Criminal and Administrative Legislation, Director of Department of Information Technology, heads of affiliates of the Ministry of Justice and relevant organizations shall implement this Decision./.

The Minister

Le Thanh Long

 

REGULATION

PROVISION OF INFORMATION FOR CITIZENS BY THE MINISTRY OF JUSTICE
(Issued with the Decision No. 1301/QD-BTP dated Jun 07, 2018 of the Minister of Justice)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of adjustment

1. This document provides for disclosure and provision of information at the request of citizens within the jurisdiction of the Ministry of Justice to provide information as prescribed by the Law on Access to Information.

2. Information provided by the Ministry of Justice includes the one created by the Ministry of Justice and its affiliates. Information created by public service providers affiliated to the Ministry of Justice shall be provided in accordance with relevant regulations of law.

Article 2. Rules for providing information

1. Information is provided for citizens in a timely, sufficient, accurate, transparent and convenient manner, in compliance with regulations of law and in a manner that does not violate regulations on security.

2. Close and effective cooperation between authorities and units is ensured during provision of information.

3. Funding and infrastructure for provision of information are provided in accordance with regulations of law and according to features, conditions and demands of the Ministry of Justice.

Chapter II

RESPONSIBILITY ASSIGNMENT

Article 3. Assigning leaders of the Ministry to provide information

1. The Minister shall take responsibility for provision of information by the Ministry of Justice. The Minister shall assign a Deputy Minister to assist the Minister to be in charge of provision of information.

2. The Deputy Minister in charge of provision of information shall direct provision of information, propose and report requirements for provision of information to the Minister.

The Deputy Minister in charge of provision of information shall consider, decide or consult the Minister when necessary about the cases specified in Clause 2 Article 6, Clause 3 Article 7, Clause 2 Article 17, Point e Clause 1 Article 18, Clause 5 Article 19, Clause 4 Article 23 of the Law on Access to Information.

Article 4. Agencies in charge of provision of information for citizens by the Ministry of Justice

1. The Ministry Office is the agency in charge of receiving information request and returning results upon request.

2. Departments of Civil Judgment Enforcement of provinces and central-affiliated cities shall provide information created themselves and information created by affiliated Sub-departments of Civil Judgment Enforcement. Directors of Departments of Civil Judgment Enforcement of provinces and central-affiliated cities shall promulgate regulation on their provision of information.

Article 5. Responsibilities of Chief of the Ministry Office

1. Assign officials to be in charge of providing information; arrange schedule for receipt of information request and return of results at the citizen reception office of the Ministry of Justice.

2. Organize and direct receipt and response to request for information; comply with rules, methods, procedures and time limit for providing information as prescribed.

3. Organize and direct provision of explanation and guidelines for citizens about their right of access to information; receive, handle or cooperate with units in handling reflections, propositions and complaints about provision of information by the Ministry as prescribed by law.

4. Decide or cooperate with units in deciding to refuse to provide information or extend time limit for providing information upon request.

5. Take charge of managing information access categories and information management software.

6. Cooperate with affiliates of the Ministry in following procedures for disclosing information by posting information on the Official Gazette and via mass media as prescribed; provide information through the reception of citizens, press conference, press release, activities of spokespersons of the Ministry of Justice.

7. Take charge and cooperate with units in charge of creating information in taking actions against disclosure and provision of inaccurate information.

8. Organize supervision, encouragement, inspection and reporting of disclosure of information and provision of information at the request of the Ministry of Justice.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!