Nghị quyết 54/NQ-CP xử lý miễn thuế đối với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 54/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của

của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn

_____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 14433/BTC-TCHQ ngày 25 tháng 11 năm 2020, số 3248/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Chấp thuận Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa dầu Nghi Sơn được thực hiện thông báo danh mục miễn thuế sau khi nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn như đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 14433/BTC-TCHQ ngày 25 tháng 11 năm 2020, số 3248/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Giao Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, xử lý việc miễn thuế nhập khẩu theo đúng quy định đối với danh mục hàng hóa tại 270 tờ khai nhập khẩu phát sinh trong giai đoạn Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, các TVCP;

- Các Bộ: Tư pháp, Công Thương;

- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg,

 các Vụ: TH, TKBT, PL;

- Lưu: Văn thư, KTTH (2b)H.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Lê Minh Khái

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 54/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 01/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!