Nghị quyết 54/NQ-CP xử lý miễn thuế đối với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 54/NQ-CP

Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:54/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:01/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn được thông báo DM miễn thuế

Ngày 01/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Theo đó, Chính phủ chấp thuận Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa dầu Nghi Sơn được thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế sau khi nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (theo đề nghị của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo rà soát, xử lý việc miễn thuế nhập khẩu theo đúng quy định đối với Danh mục hàng hóa tại 270 tờ khai nhập khẩu phát sinh trong giai đoạn Nghị định số 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 54/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 54/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của

của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn

_____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 14433/BTC-TCHQ ngày 25 tháng 11 năm 2020, số 3248/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Chấp thuận Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa dầu Nghi Sơn được thực hiện thông báo danh mục miễn thuế sau khi nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn như đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 14433/BTC-TCHQ ngày 25 tháng 11 năm 2020, số 3248/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Giao Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, xử lý việc miễn thuế nhập khẩu theo đúng quy định đối với danh mục hàng hóa tại 270 tờ khai nhập khẩu phát sinh trong giai đoạn Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, các TVCP;

- Các Bộ: Tư pháp, Công Thương;

- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TH, TKBT, PL;

- Lưu: Văn thư, KTTH (2b)H.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Lê Minh Khái

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi