Nghị định 102/1998/NĐ-CP của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 102/1998/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1998
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/1998/NĐ-CP
NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT
THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;

Căn cứ điểm 2, mục IV Nghị quyết số 18/1998/QH10 ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng như sau:

1. Bổ sung đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng vào đoạn đầu khoản 4, Điều 4 như sau:

''Máy bay, dàn khoan, tàu thủy thuê của nước ngoài, loại trong nước chưa sản xuất được, dùng cho sản xuất, kinh doanh''.

2. Sửa đổi khoản 7, Điều 4 như sau:

''Dịch vụ tín dụng bao gồm các hình thức cho vay (kể cả cho vay trong trường hợp bảo lãnh), cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư và các hoạt động chuyển nhượng vốn''.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 9 như sau:

''d) Các trường hợp được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ sau:

Các cơ sở sản xuất, chế biến mua nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người sản xuất mà không có hóa đơn giá trị gia tăng thì được khấu trừ thuế đầu vào theo một tỷ lệ (%) tính trên giá trị hàng hóa mua vào như sau:

- Tỷ lệ 5% đối với sản phẩm trồng trọt thuộc các loại cây lấy nhựa, lấy mủ, lấy dầu, mía cây, chè búp tươi, lúa, ngô, khoai sắn; sản phẩm chăn nuôi là gia súc, gia cầm, cá, tôm và các loại thủy sản khác;

- Tỷ lệ 3% đối với các loại sản phẩm là nông sản, lâm sản không quy định trong nhóm được khấu trừ 5% nêu trên.

Các trường hợp khác được khấu trừ thuế đầu vào theo một tỷ lệ (%) tính trên giá trị hàng mua vào như sau:

- Tỷ lệ 5% đối với sắt thép phế liệu do cơ sở sản xuất mua gom làm nguyên liệu sản xuất sắt thép; hải sản do cơ sở sản xuất chế biến mua của ngư dân; tiền bồi thường của hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

- Tỷ lệ 3% đối với hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của tổ chức, doanh nghiệp thương mại mua của cơ sở sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để bán.

Bộ Tài chính căn cứ vào tình hình giá cả và hoạt động sản xuất, kinh doanh từng mặt hàng, trình Chính phủ điều chỉnh danh mục sản phẩm và mức khấu trừ thuế đầu vào quy định tại Điều này.

Việc tính khấu trừ thuế hoặc hoàn thuế đầu vào quy định trên đây không áp dụng đối với trường hợp các sản phẩm này được làm nguyên liệu để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu hoặc mua để xuất khẩu''.

4. Sửa đổi khoản 1, Điều 15 như sau:

''1. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế nếu số thuế đầu vào được khấu trừ của ba tháng liên tục lớn hơn số thuế đầu ra. Những cơ sở kinh doanh xuất khẩu mặt hàng theo thời vụ hoặc theo từng kỳ với số lượng lớn, nếu phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu lớn so với thuế đầu ra thì được xét hoàn thuế giá trị gia tăng từng kỳ''.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 20 như sau:

''1. Đối với những cơ sở sản xuất, xây dựng, vận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ, ăn uống những năm đầu áp dụng thuế giá trị gia tăng mà bị lỗ do số thuế giá trị gia tăng phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp. Mức được xét giảm thuế giá trị gia tăng đối với từng cơ sở kinh doanh tương ứng với số lỗ do nguyên nhân nêu trên, nhưng tối đa không vượt qúa số thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh phải nộp của năm được xét giảm thuế.

2. Đối với một số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh đang gặp khó khăn được giảm 50% mức thuế tính trên giá bán hàng hóa, dịch vụ:

- Than đá;

- Máy cày, máy kéo, máy bơm nước, máy công vụ, máy động lực;

- Xút (NaOH), Natrihypocloxít (Na OC1), Canxihypocloxít (Ca (OCl)2), Nhôm hyđrôxit (A1 (OH)3), Axít Clohyđric (HC1), Clo lỏng và khí (Clo (C12)); Natri Silicat (Na2SiO3);

- Hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu kinh doanh thương mại nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;

- Khách sạn, du lịch, ăn uống''.

6. Bổ sung vào cuối Điều 21 như sau:

''Đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: xổ số, điện, xi măng, bưu chính viễn thông và một số hàng hóa dịch vụ khác có thu nhập cao do nộp thuế giá trị gia tăng thấp hơn thuế doanh thu trước đây thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thu nhập do thuế giá trị gia tăng nộp thấp hơn thuế doanh thu vẫn còn lớn thì phải nộp tiếp vào ngân sách Nhà nước thấp nhất là 70% phần thu nhập còn lại. Bộ Tài chính quy định cụ thể mức điều tiết thêm phù hợp đối với từng loại doanh nghiệp.

Giao Bộ Tài chính xem xét giải quyết về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng dự trữ theo yêu cầu của Chính phủ như: phân bón, thuốc trừ sâu ... còn tồn kho đến ngày 31 tháng 12 năm 1998 ở doanh nghiệp, nếu mức dự trữ có ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp''.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 102/1998/NĐ-CP của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 102/1998/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/12/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 102/1998/ND-CP
Hanoi, December 21, 1998

 
DECREE
AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE No.28/1998/ND-CP OF MAY 11, 1998 OF THE GOVERNMENT DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON VALUE-ADDED TAX
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Value Added Tax No.02/1997QH9 of May 10, 1997;
Pursuant to Point 2, Section IV of Resolution No.18/1998/QH10 of November 25, 1998 of the National Assembly on the 1999 State budget estimate;
At the proposal of the Minister of Finance,
DECREES:
Article 1.- To amend and supplement a number of Articles of Decree No.28/1998/ND-CP of May 11, 1998 of the Government detailing the implementation of the Law on Value Added Tax, as follows:
1. To add objects not subject to value added tax to the first paragraph of Clause 4, Article 4 as follows:
"Airplanes, drilling platforms and ships chartered from foreign countries, which are of the types being unable to be manufactured in the country and used in service of production and/or business activities".
2. To amend Clause 7, Article 4 as follows:
"Credit services which include lending forms (including lending in cases of guarantee), financial leasing by credit institutions, investment funds and capital transfer activities".
3. To amend and supplement Point d, Clause 1, Article 9 as follows:
d) Cases entitled to the input tax deduction at the following rates:
Production and/or processing establishments that purchase unprocessed agricultural, forest or aquatic products from producers without added value invoices shall be entitled to input tax deduction at rates (%) calculated on the value of the purchased goods, as follows:
- The rate of 5% shall be applicable to cultivation products from trees planted for sap, resin or oil, sugar cane, raw bud tea, paddy, maize, potatoes, manioc; such husbandry products as cattle, poultry, fish, shrimp and other aquatic products:
- The rate of 3% shall be applicable to agricultural and forest products other than those entitled to the 5% deduction rate above.
Other cases shall be entitled to input tax deduction at rates (%) calculated on the value of purchased goods as follows:
- The rate of 5% shall be applicable to iron and steel scraps which are purchased by production establishments to be used as raw materials for iron and steel production; marine products purchased by the production and processing establishments from fishermen; indemnities paid from insurance business activities;
- The rate of 3% shall be applicable to goods subject to special consumption tax purchased for sale by trade organizations or enterprises from establishments producing goods subject to special consumption tax.
The Ministry of Finance shall base itself on prices and situation of production and trading of each goods item to propose the Government to readjust the list of products and the input tax deduction rates as prescribed in this Article.
The input tax deduction or reimbursement prescribed above shall not apply to cases where such products are used as raw material for production or processing of export goods or purchased for export.
4. To amend Clause 1, Article 15 as follows:
"1. A business establishment that pays tax by the method of tax deduction shall be considered for tax reimbursement if its deductible input tax amount of three months in a row is larger than such months' output tax amount. Business establishments that seasonally or periodically export goods in large quantities, and have the amounts of input value added tax on their export goods larger than their output tax amount, shall be considered for value added tax reimbursement for each period."
5. To amend and supplement Clauses 1 and 2, Article 20 as follows:
"1. For production, construction, transport, trade, tourist. service or food catering establishment which, during the first years of application of the Law on Value Added Tax, suffer from losses due to the fact that the payable value added tax amounts are larger than the tax amounts they previously paid according to the turnover tax rate, they shall be considered for reduction of payable added tax amounts. The value added tax amount to be reduced for each business establishment shall be equal to the loss it has suffered due to the above-said reason, but shall not exceed the value added tax amount that must be paid by the business establishment in the tax reduction year.
2. The following products, goods and/or services, the production or trading of which currently meets with difficulties, shall be entitled to a 50% tax rate reduction calculated on the selling prices of such goods or services:
- Pit coal
- Plows, tractors, water pumps, machine tools, force machines;
- Caustic soda (NaOH), sodium hypochloxide (NaOCl), calcium hypochloxide (Ca(OCl)2), aluminum hydroxide (Al(OH)3) hydrogen chloride (HCl), liquid and gaseous chlorine (Chlorine (Cl2)), sodium silicate (Na2SiO3);
- Goods subject to special consumption tax at the trading stage, which is paid by the method of tax deduction.
- Hotels, tourism, food catering".
6. To add the following to the end of Article 21;
"State enterprise that produce and /or trade in such goods and/or services as: lottery, electricity, cement, post and telecommunications and some other goods and services, and have high incomes due to the fact that their paid value added tax amounts are smaller than the turnover tax amounts previously paid, shall have to pay enterprise income tax and additional enterprises income tax under the Law on Enterprise Income Tax. If such income amounts remain large, they shall have to remit at least 70% of such remaining income amounts into the State budget. The Ministry of Finance shall specify the levels of additional remittance suitable to each type of enterprises.
The Ministry of Finance shall be assigned to consider and settle at the Government's request the matters related to value added tax on such reserve goods as fertilizer, pesticide...which have been left in stock by December 31, 1998 at enterprises, provided that the reserve level has affected the enterprises business results".
Article 2 - This Decree takes effect from January 1st, 1999.
The Minister of Finance shall guide the implementation of this Decree.
The Ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally - run cities shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!