Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.932 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1701

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8109:2009 ISO 1737:2008 Sữa cô đặc và sữa đặc có đường-Xác định hàm lượng chất béo-Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
1702

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8100:2009 ISO 14891:2002 Sữa và sản phẩm sữa-Xác định hàm lượng nitơ-Phương pháp thông dụng theo nguyên tắc đốt cháy Dumas

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
1703

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8107:2009 ISO 22662:2007 Sữa và sản phẩm sữa-Xác định hàm lượng lactoza bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (phương pháp chuẩn)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
1704

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8111:2009 ISO 6090:2004 Sữa, sữa bột, buttermilk, buttermilk bột, whey và whey bột-Phát hiện hoạt độ phosphataza

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
1705

Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia TCVN 8349:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định dư lượng thuốc kháng sinh nhóm tetracycline-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1706

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8347:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
1707

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8350:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định hàm lượng aflatoxin-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
1708

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8338:2010 Cá tra (Pangasius hypophthalmus) phi lê đông lạnh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1709

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8344:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Phát hiện urê

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
1710

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11220:2015 Sữa bò tươi nguyên liệu-Xác định dư lượng sulfamethazine-Phương pháp sắc kí lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
1711

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11217:2015 ISO/TS 18083:2013 Sản phẩm phomat chế biến-Tính hàm lượng phosphat bổ sung biểu thị theo phospho

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
1712

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11209:2015 ISO 5529:2007 Lúa mì-Xác định chỉ số lắng-Phép thử Zeleny

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
1713

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 791:2006 Tiêu chuẩn rau quả - Vải nghiền nhuyễn - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
1714

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11178:2015 Phụ gia thực phẩm-Natri hydro sulfit

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1715

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11180:2015 Phụ gia thực phẩm-Natri sulfit

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
1716

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11186:2015 ISO 16820:2004 Phân tích cảm quan-Phương pháp luận-Phân tích tuần tự

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2018
1717

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7523:2014 CODEX STAN 237-2003 with amendment Thanh long quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
1718

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265:2015 CAC/RCP 52-2003 soát xét 2011, sửa đổi 2013 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
1719

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7249:2008 ISO/ASTM 51431:2005 Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm tia điện tử và tia X (bức xạ hãm) dùng để xử lý thực phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
1720

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7248:2008 ISO/ASTM 51204:2004 Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý thực phẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
Vui lòng đợi