Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.720 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194:2021/BNNPTNT Muối (Natri clorua) tinh

Ban hành: 03/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193:2021/BNNPTNT Muối (Natri clorua) thực phẩm

Ban hành: 03/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12429-3:2021 Thịt mát - Phần 3: Thịt gia cầm

Ban hành: 03/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-26:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Calci saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12976:2020 ISO 22716:2007 Mỹ phẩm - Thực hành sản xuất tốt (GMP) - Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12975:2020 ISO 22715:2006 Mỹ phẩm - Bao gói và ghi nhãn

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12972-1:2020 ISO 16128-1:2016 Mỹ phẩm - Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với sản phẩm và thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ - Phần 1: Định nghĩa đối với thành phần

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13145:2020 ISO 8902:2009 Tinh dầu oải hương Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.)

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13146:2020 ISO 4730:2017 with amendment 1:2018 Tinh dầu tràm, loại terpinen-4-ol (tinh dầu tràm trà)

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Kali saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-29:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Sucralose

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12973:2020 ISO/TR 19838:2016 Vi sinh vật - Mỹ phẩm - Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO về vi sinh vật mỹ phẩm

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12972-2:2020 ISO 16128-2:2017 Mỹ phẩm - Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với sản phẩm và thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ - Phần 2: Tiêu chí đối với thành phần và sản phẩm

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12971:2020 ISO 15819:2014 Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin(NDLEA) bằng HPLC-MS-MS

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12974:2020 ISO 21150:2015 Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Phát hiện E.coli

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-28:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri saccharin

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-32:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro polyglycitol

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-31:2020/BYT Phụ gia thực phẩm muối Aspartam-Acesulfam

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
Vui lòng đợi