Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.932 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1681

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8321:2010 Chè-Xác định dư lượng chlorpyriphos-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1682

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8025:2009 Nước mắm-Xác định hàm lượng urê-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) dùng detector huỳnh quang sau khi tao dẫn xuất với xanthydrol

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
1683

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8099-3:2009 ISO 8968-3:2004 Sữa-Xác định hàm lượng nitơ-Phần 3: Phương pháp phân hủy kín (Phương pháp thông dụng nhanh Semi-macro)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2018
1684

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8012:2009 Rượu-Xác định độ axit

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
1685

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6461:2008 Phụ gia thực phẩm-Clorophyl

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
1686

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6465:2008 Phụ gia thực phẩm-Sorbitol

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
1687

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6456:2008 Phụ gia thực phẩm-Brilliant blue FCF

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
1688

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6466:2008 Phụ gia thực phẩm-Xirô sorbitol

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
1689

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6269:2008 ISO 8070:2007 Sữa và sản phẩm sữa-Định lượng hàm lượng canxi, natri, kali và magie-Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
1690

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5496:2007 Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng thiếc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
1691

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8170-3:2009 Thực phẩm chứa chất béo-Xác định thuốc bảo vệ thực vật và polyclobiphenyl (PCB)-Phần 3: Các phương pháp làm sạch

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
1692

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8171-2:2009 Thực phẩm không chứa chất béo-Xác định dư lượng N-metylcarbamat-Phần 2: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch trên cột diatomit

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
1693

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8169-2:2009 Thực phẩm không chứa chất béo-Xác định dư lượng dithiocacbamat và thiuram disulfua-Phần 2: Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
1694

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8172:2009 ISO 3432:2008 Phomat-Xác định hàm lượng chất béo-Dụng cụ đo chất béo sữa (butyrometer) dùng cho phương pháp Van Gulik

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
1695

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8149:2009 ISO 1739:2006 Bơ-Xác định chỉ số khúc xạ của chất béo (Phương pháp chuẩn)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
1696

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8151-3:2009 ISO 3727-3: 2003 Bơ-Xác định độ ẩm, hàm lượng chất khô không béo và hàm lượng chất béo-Phần 3: Tính hàm lượng chất béo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
1697

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8160-7:2010 EN 12014-7:1998 Thực phẩm-Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit-Phần 7: Xác định hàm lượng nitrat trong rau và sản phẩm rau bằng phương pháp phân tích dòng liên tục sau khi khử bằng cadimi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2018
1698

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8161:2009 Thực phẩm-Xác định patulin trong nước táo trong, nước táo đục và puree-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch phân đoạn lỏng/lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
1699

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8155:2009 ISO 13559:2002 Bơ, sữa lên men và phomat tươi-Định lượng các vi sinh vật nhiễm bẩn-Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
1700

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8162:2009 Thực phẩm-Xác định fumonisin B1 và B2 trong ngô-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch bằng chiết pha rắn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
Vui lòng đợi