Kế hoạch 542/KH-BGDĐT nhiệm vụ phòng, chống thiên tai Bộ GIáo dục năm 2021

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021

_____________

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Nâng cao vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GDĐT về PCTT đối với các địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo; cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong toàn quốc.

b) Nắm bắt, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ PCTT tại các địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về PCTT trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, khảo sát; các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong hoạt động kim tra, khảo sát phải phản ánh trung thực, khách quan và dựa trên minh chứng cụ thể với đầy đủ cơ sở pháp lý.

b) Công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phải nhanh chóng, kịp thời; bảo đảm thông tin liên lạc xuyên suốt với các cơ quan ở Trung ương và các địa phương nơi có thiên tai xảy ra.

II. Nội dung

(Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. Tổ chức thực hiện

I. Cục CSVC là đơn vị thường trực Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GDĐT chủ trì, xây dựng kế hoạch, dự thảo các văn bản trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và gửi các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát, hỗ trợ các địa phương theo đúng kế hoạch, nhiệm vụ được giao; xây dựng thông báo, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác PCTT theo đúng các quy định hiện hành.

3. Các Vụ: Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Khoa học Công nghệ và Môi trường; GDMN; GDTH; GDTrH; GDTC phối hợp với Cục CSVC trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại Mục II của Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc đối tượng được phân công theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra về công tác PCTT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Báo cáo theo yêu cầu và chuẩn bị các điều kiện để làm việc với đoàn kiểm tra.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cu nạn Bộ GDĐT.

6. Kinh phí

Kinh phí triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tại địa phương năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các Vụ: KHTC, CTHSSV, GDTC, KHCN&MT, DGMN, GDTH, GDTrH (để p/h thực hiện);
- VP Bộ;
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm truyền thông giáo dục (để p/h);
- Lưu : VT, CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

 Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 542/KH-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Stt

Tên nhiệm vụ

Lãnh đạo Bộ phụ trách

Lãnh đạo đơn vị phụ trách

Chuyên viên chủ trì

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Cơ quan/đơn vị phối hợp

 

Nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & Tìm kiếm cứu nạn Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng

Phó Cục trưởng Cục CSVC Phạm Văn Sinh

 

 

 

 

1

Kiểm tra công tác PCTT năm 2021 theo phân công của Ban Chỉ đạo TW về PCTT tại: Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ.

 

 

Trần Gia Khánh

Tháng 6-7/2021

Báo cáo kết quả kiểm tra

- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ NN&PTNT.

- VP UBQGUPSCTT&TKCN;

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT.

2

Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương

 

 

Trần Gia Khánh

Cả năm 2021

Các báo cáo, văn bản chỉ đạo

Các Vụ: GDCTHSSV, GDMN, GDTH, GDTrH, KHCN&MT

3

Các nhiệm vụ thường xuyên khác

 

 

Trần Gia Khánh

Cả năm 2021

Các công điện, văn bản chỉ đạo

Các Vụ: GDCTHSSV, GDMN, GDTH, GDTrH, KHCN&MT.

 

 

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 542/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai Bộ GIáo dục và Đào tạo năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 542/KH-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 09/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!