Quyết định 137-QĐ/NH2 1995 sửa đổi mẫu Giấy lĩnh tiền mặt

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------
Số: 137-QĐ/NH2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1995

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MẪU GIẤY LĨNH TIỀN MẶT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 265-QĐ/NH2 NGÀY 31-10-1994 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23-5-1990;
- Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định 91-CP ngày 25-11-1993 của Chính phủ về Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt;
- Căn cứ Quyết định 22-QĐ/NH1 ngày 21-02-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt.
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế toán Tài chính.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1
Ban hành kèm theo Quyết định này Giấy lĩnh tiền mặt, mẫu giấy lĩnh tiền mặt này thay thế mẫu Giấy lĩnh tiền mặt đã ban hành kèm theo Quyết định số 265-QĐ/NH2 ngày 31 tháng 10 năm 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Điều 2
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3
Các Tổng giám đốc, Giám đốc Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm in Giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu quy định để sử dụng tại đơn vị mình.
Điều 4
Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ kế toán Tài chính, trưởng, Cục trương, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, các tổng Giám đốc, Giám đốc Tổ chức tín dụng, các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 
KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đỗ Quế Lượng

 
 
MẪU GIẤY LĨNH TIỀN MẶT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 137-QĐ/NH2 ngày 12 tháng 5 năm 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
 
Tên đơn vị                                                         Số:
          (Ngân hàng, Tổ chức tín dụng)
GIẤY LĨNH TIỀN MẶT
Ngày .../.../...
 
Phần do Ngân hàng ghi
Số tài khoản
Họ tên người lĩnh tiền:
(chủ tài khoản)
Địa chỉ:
GCM số Ngày.../.../                    Nơi cấp                         Mã Ngân hàng
Số tài khoản:
Tại Ngân hàng:
Yêu cầu trả số tiền (bằng chữ):                                       Số tiền bằng số
Chủ tài khoản ký:
 

Khi lập giấy lĩnh tiền
Khi đã nhận đủ tiền
Thủ quỹ
Kế toán
Trưởng phòng kế toán

 
D: 17cm; R: 10cm
Ghi chú: Khi khách hàng là tư nhân, cá thể rút tiền từ tài khoản gửi bằng tiền mặt thì lập 2 liên Giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu trên.
- 1 liên dùng làm chứng từ ghi nợ và lưu tại TCTD (liên 1)
- 1 liên làm giấy báo nợ, trả cho khách hàng (liên 2).
 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 137-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi mẫu Giấy lĩnh tiền mặt ban hành kèm theo Quyết định 265-QĐ/NH2 ngày 31/10/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 137-QĐ/NH2 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 12/05/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!